Анализы

 • Стоимость анализов при COVID-19
  С-реактивный белок количественный 90 грн.
  D-димер 170 грн.
  Феритин 180 грн.
  Интерлейкин 6 950 грн.
  ЛДГ (лактатдегидрогеназа) 70 грн.
  Общий анализ крови развернутый 160 грн.
  Коагулограмма 280 грн.
  Прокальцитонин 550 грн.
  АлТ 65 грн.
  АсТ 65 грн.
  ГГТ 70 грн.
  Железо крови 70 грн.
  Забор анализов на выезде 300 грн.

Объект профессионального интереса врача – состояние здоровья пациента, оценить которое сегодня немыслимо без проведения тщательного разностороннего обследования. Оно требуется для и для профилактического освидетельствования, и для постановки достоверного клинического диагноза. Центральное место в обследовании отводится лабораторной диагностике, т.е. проведению комплекса анализов в условиях лаборатории, дающим по данным ВОЗ, до 80% нужной информации.

Лабораторная диагностика
 • БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
  Аланінамінотрансфераза (АLТ) 110 грн.
  Аспартатамінотрансфераза (АSТ) 110 грн.
  Азот сечовини 100 грн.
  Альбумін 100 грн.
  Амілаза 110 грн.
  Амілаза панкреатична 110 грн.
  Аміак в плазмі крові 330 грн.
  Білірубін загальний, прямий, непрямий 170 грн.
  Білірубін загальний 100 грн.
  Білірубін прямий 100 грн.
  Білкові фракції (альбуміни, α-1-глобуліни, α-2-глобуліни, β-1-глобуліни, γ-глобуліни, коефіцієнт А/Г) 260 грн.
  Глюкоза 130 грн.
  Глюкозо-толерантний тест (дворазове визначення) 200 грн.
  Глюкозо-толерантний тест (триразове визначення) 280 грн.
  Глюкоза, експрес-тест 90 грн.
  Гамма–глутамілтранспептидаза (GGT) 110 грн.
  Гастрин 280 грн.
  Діастаза сечі 130 грн.
  Загальний білок 110 грн.
  Креатинін 110 грн.
  Лактатдегідрогеназа (LDH) 110 грн.
  Лактат 220 грн.
  Лужна фосфатаза 110 грн.
  Панкреатична еластаза в калі, кількісне визначення 720 грн.
  рН крові 100 грн.
  Сечова кислота 110 грн.
  Сечовина 110 грн.
  Тимолова проба 110 грн.
  Фібролів Актилів (неінвазивна діагностика стану печінки, ступінь фіброзу та індекс гістологічної активності печінки), (Загальний білок, Альбумін, Аланінамінотрансфераза (ALT), Гамма-глутамілтраспептидаза (GGT), Креатинін, Калій (К), Протромбіновий індекс, Розгорнутий аналіз крові+лейкоформула) 1650 грн.
  ФіброТест (білірубін загальний, гамма– глутамілтранспептидаза (GGT), гаптоглобін, аланінамінотрансфераза (ALT), аполіпопротеїн А1, альфа-2-макроглобулін) 3740 грн.
  Холінестераза 110 грн.
  Церулоплазмін 210 грн.
 • ПОКАЗНИКИ ЛІПІДНОГО ОБМІНУ
  Аполіпопротеїн А1 130 грн.
  Аполіпопротеїн В 130 грн.
  Ліпаза 130 грн.
  Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ) 100 грн.
  Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ) 100 грн.
  Ліпопротеїди дуже низької щільності (ЛПДНЩ) 100 грн.
  Тригліцериди 110 грн.
  Холестерин 110 грн.
  Пакет№ 43 «Ліпідограма»: (Холестерин, Тригліцериди, ЛП високої щільності, ЛП низької щільності, ЛП дуже низької щільності, Коефіцієнт атерогенності) 330 грн.
 • МІКРОЕЛЕМЕНТИ ТА ЕЛЕКТРОЛІТИ
  Залізо (Fe) 110 грн.
  Калій (K) 110 грн.
  Кальцій (Ca) 110 грн.
  Кальцій (Ca) в сечі 110 грн.
  Кальцій іонізований (iСа) 130 грн.
  Магній (Mg) 100 грн.
  Мідь (Cu) 200 грн.
  Натрій (Na) 100 грн.
  Фосфор (P) 100 грн.
  Фосфор (P) в сечі 100 грн.
  Хлор (Cl) 100 грн.
  Цинк (плазма гепарин) (Zn) 330 грн.
 • РЕВМАТОЇДНА ПАНЕЛЬ
  Антистрептолізин-О (АСЛ-О), якісне визначення 100 грн.
  Антистрептолізин-О (АСЛ-О), кількісне визначення 130 грн.
  Антитіла до циклічного цитрулінового пептиду (А-ССР) 480 грн.
  Антитіла до цитрулінового виментину (А-МСV) 610 грн.
  Ревматоїдний фактор, якісне визначення 100 грн.
  Ревматоїдний фактор, кількісне визначення 130 грн.
  Сіалові кислоти 100 грн.
  Серомукоїди 100 грн.
  С-реактивний білок (CRP), якісне визначення 110 грн.
  С-реактивний білок (CRP), кількісне визнаячення 130 грн.
  С-реактивний білок – високочутливий (hsCRP), кількісне визначення 200 грн.
  Формолова проба 100 грн.
 • ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
  Загальний аналіз крові (12 показників) 180 грн.
  Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові + лейкоцитарна формула + ШОЕ) 210 грн.
  Ретикулоцити 170 грн.
  Група крові (АВ0), резус фактор (Rh) 210 грн.
  Антитіла по системі резус (Rh) (непряма проба Кумбса) 390 грн.
  Пряма проба Кумбса (визначення еритроцитарних антирезусних антитіл) 390 грн.
  Антитіла по системі АВ0 (гемолізини) 390 грн.
  Аналіз сечі загальний (ЗАС) 140 грн.
  Аналіз сечі за Зимницьким 150 грн.
  Аналіз сечі за Нечипоренко 140 грн.
  Аналіз сечі на білок (добова порція) 100 грн.
  Аналіз сечі на кетони 100 грн.
  Аналіз сечі на цукор (добова порція) 100 грн.
  Діастаза сечі 130 грн.
  Мікроальбумінурія + креатинін сечі, САС 210 грн.
  Проба Реберга (швидкість клубочкової фільтрації) 170 грн.
  Аналіз кала загальний (копрограма) 170 грн.
  Аналіз кала на яйця гельмінтів та цисти найпростіших 140 грн.
  Зішкріб на яйця гостриків (ентеробіоз), змив з анусу 140 грн.
  Аналіз калу на кишкові паразити (метод концентрування Parasep) 190 грн.
  Кал на приховану кров 150 грн.
  Загальний аналіз мокроти 280 грн.
  Загальний аналіз ліквору 280 грн.
  Аналіз плевральної рідини 280 грн.
 • СИСТЕМА ГЕМОСТАЗУ
  D-димер 280 грн.
  Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ) 100 грн.
  Вовчаковий антикоагулянт 360 грн.
  Коагулограма (протромбіновий час, протромбіновий індекс, тромбіновий час, АЧТЧ, фібриноген, INR) 360 грн.
  Міжнародне нормалізоване співвідношення (INR) 110 грн.
  Протромбіновий індекс 110 грн.
  Протромбіновий час 110 грн.
  Проторомбін за Квіком (%) 140 грн.
  Протромбіновий тест (Протромбіновий час, Протромбіновий індекс, Міжнародне нормалізоване співвідношення (INR), Проторомбін за Квіком (%) 150 грн.
  Тромбіновий час 100 грн.
  Фібриноген 110 грн.
 • МІКРОСКОПІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
  Мікроскопічне дослідження біоматеріалу на демодекс (вії, брови, зішкріб шкіри, вміст папул) 180 грн.
  Мікроскопічне дослідження секрету передміхурової залози 160 грн.
  Мікроскопічне дослідження біоматеріалу (волосся, нігті, зішкріб шкіри) на патогенні гриби (на склі) 150 грн.
  Мікроскопічне дослідження урогенітального мазка (жіночий) - uretra, vagina, cervix 160 грн.
  Мікроскопічне дослідження урогенітального мазка (чоловічий) 160 грн.
  Цитологічне дослідження біоматеріалу на атипові клітини 190 грн.
  ПАП-тест (цитоморфологічне дослідження епітелію з цервікального каналу) методика забарвлення за Папанікалау (на склі) (за системою Betesda 2014) 310 грн.
  ПАП-тест на основі рідинної цитології (за системою Betesda 2014) 490 грн.
  Цитологічне дослідження молочної залози/пунктату (на склі) 190 грн.
  Цитологічне дослідження харкотиння (на склі) 190 грн.
  Гормональне кольпоцитологічне дослідження (3 препарата) 300 грн.
  Гормональне кольпоцитологічне дослідження для вагітних (1 препарат) 110 грн.
  Риноцитограма (мікроскопічне дослідження зішкрібу слизової оболонки носу) 170 грн.
  Спермограма (забір біоматеріалу здійснюється виключно в лабораторних центрах «МедЛаб» за адресою: м.Київ, вул. Л. Мацієвича, 5/1, м. Луцьк, вул. Грушевського, 14; м. Тернопіль, вул. Шпитальна, 6/81; м. Чернівці, вул. Чорноморська, 4 а) 400 грн.
 • ВІРУСНІ ГЕПАТИТИ
  Вірус гепатиту А (HAV), антитіла IgM 270 грн.
  Вірус гепатиту А (HAV), сумарні антитіла IgA+IgM+IgG 290 грн.
  Вірус гепатиту А (HAV), плазма крові, методом ПЛР Real-Time, якісне визначення 370 грн.
  Вірус гепатиту В (HВV), HbsAg (поверхневий антиген), якісне визначення 270 грн.
  Вірус гепатиту В (HВV), HbsAg (поверхневий антиген), кількісне визначення 310 грн.
  Вірус гепатиту В (HВV), anti-HbsAg, антитіла IgG, кількісне визначення 250 грн.
  Вірус гепатиту В (HВV), HbeAg 280 грн.
  Вірус гепатиту В (HВV), anti-HbeAg, антитіла IgG 280 грн.
  Вірус гепатиту В (HВV), anti-HbcАg, антитіла IgM 260 грн.
  Вірус гепатиту В (HВV), anti-HbcАg, антитіла IgG 270 грн.
  Вірус гепатиту В (HВV), anti-HbcАg, антитіла сумарні IgM+IgG 290 грн.
  Вірус гепатиту В (HВV), плазма крові, методом ПЛР Real-Time, якісне визначення 440 грн.
  Вірус гепатиту В (HВV), генотипування (A, B, C, D тип), плазма крові, методом ПЛР Real-Time, якісне визначення 550 грн.
  Вірус гепатиту В (HВV)), плазма крові, методом ПЛР Real-Time (аналітична чутливість від 150 МО/мл), кількісне визначення 830 грн.
  Вірус гепатиту В (HВV), плазма крові, ультрачутливим методом ПЛР Real-Time (від 5 МО/мл), кількісне визначення 940 грн.
  Вірус гепатиту С (HСV), антитіла IgМ 250 грн.
  Вірус гепатиту С (HСV), антитіла IgG 220 грн.
  Вірус гепатиту С (HСV), сумарні антитіла IgM+IgG 290 грн.
  Вірус гепатиту С (HСV) different, антитіла IgM+IgG до антигенів cor, NS3, NS4, NS5 330 грн.
  Вірус гепатиту С (HСV), плазма крові, методом ПЛР Real-Time, якісне визначення 550 грн.
  Вірус гепатиту С (HСV), генотипування (1,2,3 типи), плазма крові, методом ПЛР Real-Time, якісне визначення 610 грн.
  Вірус гепатиту С (HСV), генотипування (1a,1b,2,3a тип), плазма крові, методом ПЛР Real-Time, якісне визначення 770 грн.
  Вірус гепатиту С (HСV), плазма крові, ультрачутливим методом ПЛР Real-Time (від 15 МО/мл) - кількісне визначення 1050 грн.
  Вірус гепатиту С (HСV), плазма крові, методом ПЛР Real-Time (аналітична чутливість від 300 МО/мл) - кількісне визначення 1050 грн.
  Вірус гепатиту D (HDV), антитіла IgG 250 грн.
  Вірус гепатиту D (HDV)), сумарні антитіла IgM+IgG 250 грн.
  Вірус гепатиту D (HDV), плазма крові, методом ПЛР Real-Time, якісне визначення 390 грн.
  Вірус гепатиту G (HGV), плазма крові, методом ПЛР Real-Time, якісне визначення 550 грн.
 • TORCH – ІНФЕКЦІЇ
  Герпес вірус (Herpes simplex virus) 1,2 типи, антитіла IgG 220 грн.
  Герпес вірус (Herpes simplex virus) 1,2 типи, антитіла IgМ 220 грн.
  Герпес вірус (Herpes simplex virus) 1,2 типи, зішкріб, сеча, біоптат, змив з кон’юнктиви ока, методом ПЛР Real-Time, якісне визначення 250 грн.
  Герпес вірус (Herpes simplex virus) 1,2 типи, плазма крові, слина, методом ПЛР Real-Time, якісне визначення 280 грн.
  Авідність антитіл IgG до вірусу простого герпесу 1,2 типу 280 грн.
  Герпес вірус (Herpes simplex virus) тип 1, антитіла IgG 220 грн.
  Герпес вірус (Herpes simplex virus)) тип 1, антитіла IgМ 220 грн.
  Герпес вірус, типування HSV1, HSV2, методом ПЛР Real-Time, якісне визначення 320 грн.
  Герпес вірус (Herpes simplex virus) тип 2, антитіла IgG 220 грн.
  Герпес вірус (Herpes simplex virus) тип 2, антитіла IgМ 220 грн.
  Авідність антитіл IgG до вірусу герпесу 2 типу 300 грн.
  Герпес вірус 3 тип (Varicella Zoster), антитіла IgG 250 грн.
  Герпес вірус 3 тип (Varicella Zoster), антитіла IgM 250 грн.
  Герпес вірус 3 тип (Varicella Zoster), антитіла IgА 420 грн.
  Герпес вірус 3 тип(Varicella Zoster), плазма крові, слина, сеча, вміст папул, методом ПЛР Real-Time, якісне визначення 310 грн.
  Епштейна-Барр вірус (EBV), антитіла IgG до ранніх антигенів EA 220 грн.
  Епштейна-Барр вірус (EBV), антитіла IgМ до ранніх антигенів EA 220 грн.
  Епштейна-Барр вірус (EBV), антитіла IgG до ядерного антигену NA 220 грн.
  Епштейна-Барр вірус (EBV), антитіла IgG до капсидного антигену VCA 220 грн.
  Епштейна-Барр вірус (EBV), антитіла IgM до капсидного антигену VCA 220 грн.
  Авідність антитіл IgG до капсидного антигену вірусу Епштейна-Барр 360 грн.
  Епштейнa-Барр вірус (EBV), плазма крові, слина, методом ПЛР Real-Time, якісне визначення 250 грн.
  Епштейна-Барр вірус (EBV), плазма крові, слина, методом ПЛР Real-Time, кількісне визначення 280 грн.
  Цитомегаловірус (CMV), антитіла IgG 220 грн.
  Цитомегаловірус (CMV), антитіла IgМ 220 грн.
  Авідність антитіл Цитомегаловірус IgG 510 грн.
  Цитомегаловірус (CMV), зішкріб, сеча, біоптат, змив, методом ПЛР Real-Time, якісне визначення 250 грн.
  Цитомегаловірус (CMV), плазма крові, слина, методом ПЛР Real-Time, якісне визначення 290 грн.
  Цитомегаловірус (CMV), плазма крові, слина, методом ПЛР Real-Time, кількісне визначення 290 грн.
  Герпес вірус 6 тип (HHV 6), антитіла IgG 220 грн.
  Герпес вірус 6 тип (HHV 6), зішкріб, сеча, біоптат, методом ПЛР Real-Time, якісне визначення 250 грн.
  Герпес вірус 6 тип (HHV 6), плазма крові, слина, методом ПЛР Real-Time, якісне визначення 250 грн.
  Герпес вірус 6 тип (HHV 6), плазма крові, слина, зішкріб, сеча, біоптат, методом ПЛР Real-Time, кількісне визначення 330 грн.
  Герпес вірус 7 тип (HHV 7), плазма крові, слина та ін., методом ПЛР Real-Time, якісне визначення 250 грн.
  Герпес вірус 8 тип (HHV 8), плазма крові, слина, у/г зішкріб, секрет простати та ін., методом ПЛР Real-Time, якісне визначення 290 грн.
  Краснуха (Rubella), антитіла IgG 220 грн.
  Краснуха (Rubella), антитіла IgМ 220 грн.
  Авідність антитіл IgG до вірусу краснухи (Rubella IgG) 400 грн.
  Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgG 220 грн.
  Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgМ 220 грн.
  Токсоплазма (Toxoplasma gondiі), сеча, плазма крові, методом ПЛР Real-Time, якісне визначення 290 грн.
  Авідність антитіл Toxoplasma gondii IgG 550 грн.
  TORCH профіль (під час вагітності; TOXO, RUB, CMV, HSV 1, HSV 2) (Toxoplasma gondii (IgG), Rubella virus (IgG), Herpes symplex virus 1,2 (HSV 1,2 (IgG), Cytomagalovirus (CMV) (IgG)) метод Western Blot 850 грн.
 • ІНФЕКЦІЇ, ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ СТАТЕВИМ ШЛЯХОМ
  Гарднерелла (Gardnerella vaginalis), зішкріб, сеча, методом ПЛР Real-Time, якісне визначення 250 грн.
  Гонорея (Neisseria gonorrhoeae), зішкріб, сеча, біоптат, методом ПЛР Real-Time, якісне визначення 250 грн.
  Кандида (Candida albicans), зішкріб, сеча, методом ПЛР Real-Time, якісне визначення 250 грн.
  Кандида типування 3 види (Candida albicans/candida glabrata/candida krusei), зішкріб, сеча, методом ПЛР Real-Time, якісне визначення 280 грн.
  Кандида типування 5 видів (С.albicans/C.glabrata/C.krusei/C.parapsilosis/C.tropicalis), зішкріб, сеча, методом ПЛР Real, якісне визначення 300 грн.
  Мікоплазма (Mycoplasma hominis), антитіла IgG 240 грн.
  Мікоплазма (Mycoplasma hominis), антитіла IgМ 240 грн.
  Мікоплазма (Mycoplasma hominis), зішкріб, сеча та ін., методом ПЛР Real-Time, якісне визначення 240 грн.
  Мікоплазма (Mycoplasma hominis) зішкріб, сеча та ін., методом ПЛР Real-Time, кількісне визначення 270 грн.
  Мікоплазма (Mycoplasma genitalium), зішкріб, сеча та ін., методом ПЛР Real-Time, якісне визначення 240 грн.
  Мікоплазма (Mycoplasma genitalium), зішкріб, сеча та ін., методом ПЛР Real-Time, кількісне визначення 270 грн.
  Хламідія (Chlamydia trachomatis), антитіла IgG до білку теплового шоку 250 грн.
  Хламідія (Chlamydia trachomatis), антитіла IgG 250 грн.
  Хламідія (Chlamydia trachomatis), антитіла IgА 280 грн.
  Хламідія (Chlamydia trachomatis), антитіла IgМ 250 грн.
  Хламідія (Chlamydia trachomatis), зішкріб, сеча, змив, методом ПЛР Real-Time, якісне визначення 260 грн.
  Хламідія (Chlamydia trachomatis), зішкріб, сеча та ін., методом ПЛР Real-Time, кількісне визначення 280 грн.
  Папіломавіруси ВПЛ 6, 11 типи (низькоонкогенні) - якісне дослідження на наявність ВПЛ інфекції, з визначенням окремих генотипів, зішкріб, методом ПЛР Real-Time 280 грн.
  Папіломавіруси ВПЛ 16, 18 типи (високоонкогенні) - якісне дослідження на наявність ВПЛ інфекції, з визначенням окремих генотипів, зішкріб, методом ПЛР Real-Time 280 грн.
  Папіломавіруси ВПЛ 16, 18 типи (високоонкогенні) - кількісне дослідження на наявність ВПЛ інфекції, з визначенням окремих генотипів, зішкріб, методом ПЛР Real-Time 290 грн.
  Генотипування ВПЛ 28 типів (19 високоонкогенних: 16,18,26,31,33,35,39,45,51,52,53,56,58,59,66,68,69,73,82 і 9 низькоонкогенних: 6,11,40,42,43,44,54,61,70) - кількісне дослідження на наявність ВПЛ інфекції, з визначенням окремих генотипів, зішкріб, методом ПЛР Real-Time 990 грн.
  Квант-4 ВПЛ (HPV 6, HPV 11, HPV 16, HPV 18) - кількісне дослідження на наявність ПВЛ інфекції, з визначенням окремих генотипів, зішкріб, методом ПЛР Real-Time 330 грн.
  Квант-15 ВПЛ (HPV 6,11), (HPV 16,31,33,35,52,58), (HPV 18,39,45,59), HPV 56, HPV 51, HPV 68 - кількісне дослідження на наявність ВПЛ інфекції по групах та з визначенням окремих генотипів, зішкріб, методом ПЛР Real-Time 610 грн.
  Квант-21 ВПЛ (HPV 6,11,44,16,18,26,31,33,35,39,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73,82) - кількісне дослідження на наявність ВПЛ інфекції, з визначенням окремих генотипів, зішкріб, методом ПЛР Real-Time 770 грн.
  Мікрореакція преципітації с кардіоліпіновим антигеном (RPR), якісне визначення 100 грн.
  Кардіоліпінові антитіла-VDRL, якісне визначення 100 грн.
  Реакція Вассермана (RW), якісне визначення 110 грн.
  Трепонемний тест TPHA (антитіла доTreponema pallidum), маркер сифілісу 190 грн.
  Treponema pallidum, (збудник сифілісу), антитіла сумарні IgA+IgM+IgG 280 грн.
  Трепонема (Treponema pallidum), зішкріб, методом ПЛР Real-Time, якісне визначення 280 грн.
  Трихомона (Trichomonas vaginalis), антитіла IgG 250 грн.
  Трихомона (Trichomonas vaginalis), зішкріб, сеча та ін., методом ПЛР Real-Time, якісне визначення 250 грн.
  Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), антитіла IgG 250 грн.
  Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), антитіла IgM 250 грн.
  Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), зішкріб, сеча та ін., методом ПЛР Real-Time, якісне визначення 250 грн.
  Уреаплазма (Ureaplasma parvum), зішкріб, сеча та ін., методом ПЛР Real-Time, якісне визначення 250 грн.
  Уреаплазма (Ureaplasma spp.), зішкріб, сеча та ін., методом ПЛР Real-Time, якісне визначення 250 грн.
  Уреаплазма spp.(Ureaplasma spp.) зішкріб, сеча та ін., методом ПЛР Real-Time, кількісне визначення 270 грн.
  Уреаплазма (U.urealiticum/ U.parvum), типування, зішкріб, сеча та ін., методом ПЛР Real-Time, якісне визначення 250 грн.
 • БІОЦЕНОЗИ
  Фемофлор-16. Дослідження біоценозу урогенітального тракту, кількісне визначення, зішкріб, методом ПЛР (Загальна бактеріальна маса, Lactobacillus spp., Enterobacterium spp., Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp., Eubacterium spp., Sneathia spp./Dialister spp., Lachnbacterium spp./Clostridium spp., Mobiluncus spp./Corynebacterium spp., Peptostreptococcus spp., Atopobium vaginale, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma (urealyticum+parvum), Candida spp.) 1320 грн.
  Фемофлор Скрін. Дослідження біоценозу урогенітального тракту, кількісне/якісне визначення, зішкріб, методом ПЛР (Загальна бактеріальна маса, Lactobacillus spp., Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp., Ureaplasma (urealyticum+parvum), Candida spp., Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis (якісний), Neisseria gonorrhea (якісний), Chlamydia trachomatis (якісний), Cytomegalovirus (якісний), Herpes simplex 1 тип (якісний)) 990 грн.
  Флороценоз. Оцінка біоценозу урогенітального тракту у жінок, кількісне визначення, зішкріб, методом ПЛР Real-Time (Candida albicans, Candida glabrata, Candida krusei, Candida parapsilosis/tropicalis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis, Bacteria, Lactobacillus spp, Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Enterobacteriaceae, Staphylococcus spp., Streptococcus spp.) 770 грн.
  Флороценоз. Скринінг бактеріального вагінозу, зішкріб, кількісне визначення, методом ПЛР Real-Time (Загальна бактеріальна маса, Lactobacillus spp, Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae) 550 грн.
  Флороценоз. Аероби, зішкріб, кількісне визначення, методом ПЛР Real-Time (Enterobacteriaceae, Staphylococcus spp., Streptococcus spp.) 550 грн.
  Флороценоз. Mycoplasma_Ureaplasma, кількісне визначення, методом ПЛР Real-Time (Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis) 550 грн.
  Андрофлор. Дослідження біоценозу урогенітального тракту у чоловіків, кількісне/якісне визначення, зішкріб, методом ПЛР (Загальна бактеріальна маса, Lactobacillus spp., Gardnerella vaginalis, Ureaplasma (urealyticum+parvum), Candida spp., Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis (якісний), Neisseria gonorrhea (якісний), Chlamydia trachomatis (якісний), Streptococcus spp, Staphylococcos spp, Corynebacterium spp., Atopobium vaginale, Eubacterium spp, Enterobacterium spp., Haemophilus spp., Pseudomonas aeruginosa/Ralstonia spp./Burkholderia spp; Bacteroides spp. /Porphyromonas spp./ Prevotella spp.; Anaerococcus spp., Peptostreptococcus spp./Parvimonas spp., Sneathia spp./ Leptotrihia spp./ Fusobacterium spp.; Megasphaera spp./Veilonella spp./ Dialister spp.) 1760 грн.
  Андрофлор Скрін. Дослідження біоценозу урогенітального тракту у чоловіків, кількісне/якісне визначення, зішкріб, методом ПЛР (Загальна бактеріальна маса, Lactobacillus spp., Staphylococcus spp., Corynebacterium spp., Enterobacteriaceae spp./Enterococcus spp., Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Candida spp., Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis) 990 грн.
  IF-genital (генітальний скринінг): Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealiticum, Trichomonas vaginalіs, Candida spp., Escherichia coli, Proteus spp. / Providencia spp., Pseudomonas spp., Gardnerella vaginalis, Staphyloccus aureus, Enterococcus faecalis, Neisseria gonorrhoeae, Streptococcus agalactiae (Group B); чутливість Mycoplasma hominis та Ureaplasma urealiticum до антибіотиків 660 грн.
  Пародонто Скрін. Дослідження біоценозу ротової порожнини, кількісне визначення, методом ПЛР (Загальна бактеріальна маса, Actinobacillus actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, Tannerella forsythensis (Bacteroides forsythus), Treponema denticola, Candida albicans) 660 грн.
 • ІНШІ ІНФЕКЦІЇ
  Антитіла до ВІЛ 1/2 + антиген р24 ВІЛ1 (anti-HIV 1/2) 390 грн.
  ВІЛ 1/2 (HIV 1/2), плазма крові, методом ПЛР, якісне дослідження 1190 грн.
  Мікоплазма (Mycoplasma pneumoniae), антитіла IgG 280 грн.
  Мікоплазма (Mycoplasma pneumoniae), антитіла IgM 280 грн.
  Мікоплазма (Mycoplasma pneumoniae) + Хламідія (Chlamydophila pneumoniae), зішкріб, мокротиння, методом ПЛР Real-Time, якісне визначення 280 грн.
  Хламідія (Chlamydophila pneumoniae), антитіла IgG 250 грн.
  Хламідія (Chlamydophila pneumoniae), антитіла IgM 250 грн.
  Ентеровірус (Enterovirus), кал, зішкріб з анусу, методом ПЛР Real-Time, якісне визначення 440 грн.
  Ротавіруси (Rotavirus), кал, зішкріб з анусу, методом ПЛР Real-Time, якісне визначення 440 грн.
  Парвовірус (Parvovirus B19), плазма крові, методом ПЛР Real-Time, якісне визначення 440 грн.
  Вірус грипу А, В, зішкріб, типування методом ПЛР Real-Time, якісне визначення 500 грн.
  Вірус кору, антитіла IgM 390 грн.
  Вірус кору, антитіла IgG 280 грн.
  Епідемічний паротит (Epidemic parotitis) («свинка»), антитіла IgM 360 грн.
  Епідемічний паротит (Epidemic parotitis) («свинка»), антитіла IgG 360 грн.
  Правець (Clostridium tetani), антитіла IgG 550 грн.
  Дифтерійний анатоксин (Diphtheria Toxoid), антитіла IgG 550 грн.
  Т-лімфотропний вірус І, ІІ, антитіла IgG+IgM 770 грн.
  Ієрсініоз (Yersinia enterocolitica), антитіла IgA 420 грн.
  Ієрсініоз (Yersinia enterocolitica), антитіла IgG 420 грн.
  Ієрсініоз (Yersinia spp.), антитіла IgA, метод Western Blot 880 грн.
  Ієрсініоз (Yersinia spp.), антитіла IgG, метод Western Blot 880 грн.
  Кашлюк (Bordetella pertussis), антитіла IgM 370 грн.
  Кашлюк (Bordetella pertussis), антитіла IgG 370 грн.
  Кашлюк (Bordetella pertussis), антитіла IgG (FhA (нитчатий гемаглютинін), РТ (кашлюковий токсин), АСТ (аденілат циклазний токсин)), метод Western Blot 770 грн.
  Кашлюк (Bordetella pertussis), паракашлюк (Bordetella parapertussis), бронхісептикоз (Bordetella bronchiseptica), зішкріб, методом ПЛР Real-Time, якісне визначення 310 грн.
  Туберкульоз (Mycobacterium tuberculosis), антитіла IgG 250 грн.
  Туберкульоз (Myсobacterium tuberculosis), мокротиння, сеча, методом ПЛР Real-Time, якісне визначення 330 грн.
  Квантіфероновий тест (діагностика латентного туберкульозу) 2310 грн.
 • КЛІЩОВІ ІНФЕКЦІЇ
  Вірус кліщового енцефаліту, антитіла IgG 330 грн.
  Вірус кліщового енцефаліту, антитіла IgМ 330 грн.
  Вірус кліщового енцефаліту (TBEV), кліщ, плазма крові, методом ПЛР, якісне визначення 470 грн.
  Кліщові інфекції, мультиплекс: вірус кліщового енцефаліту, бореліоз, анаплазмоз, ерліхіоз (Tick-borne encephalitis virus (TBEV), Borrelia burgdorferi sl, Anaplasma Phagocitophillum, Ehrlichia chaffencis/E.muris), кліщ, плазма крові, методом ПЛР, якісне визначення 750 грн.
  Борелія (Borrelia burgdorferi), антитіла IgG 290 грн.
  Борелія (Borrelia burgdorferi), антитіла IgM 290 грн.
  Бореліоз, антитіла IgM до специфічних антигенів Borrelia: VlsE, основна експресована варіабельна білкова послідовність; р83, білок мембранних везикул; р39, BmpA; р31 OspA, зовнішній поверхневий білок А; р30; р25, OspC, зовнішній поверхневий білок С; р21; р19; р17, метод Western Blot 770 грн.
  Бореліоз, антитіла IgG до специфічних антигенів Borrelia: VlsE, основна експресована варіабельна білкова послідовність; р83, білок мембранних везикул; р39, BmpA; р31 OspA, зовнішній поверхневий білок А; р30; р25, OspC, зовнішній поверхневий білок С; р21; р19; р17, метод Western Blot 770 грн.
  Пакет №53 «Бореліоз IgM+IgG»: (Антитіла IgM до специфічних антигенів Borrelia: VlsE, основна експресована варіабельна білкова послідовність; р83, білок мембранних везикул; р39, BmpA; р31 OspA, зовнішній поверхневий білок А; р30; р25, OspC, зовнішній поверхневий білок С; р21; р19; р17; Антитіла IgG до специфічних антигенів Borrelia: VlsE, основна експресована варіабельна білкова послідовність; р83, білок мембранних везикул; р39, BmpA; р31 OspA, зовнішній поверхневий білок А; р30; р25, OspC, зовнішній поверхневий білок С; р21; р19; р17) метод Western Blot 1210 грн.
  Бореліоз, антитіла IgM до специфічних антигенів Borrelia, LineBlot: VlsE Bb: рекомбінантний високоочищений антиген VlsE Borrelia burgdoferi; p41: нативний флагелін Borrelia afzelii; p39: нативний BmpA Borrelia afzelii; p25 Ba: OspC зовнішній поверхневий білок С Borrelia afzelii; p25 Bb: OspC зовнішній поверхневий білок С Borrelia burgdoferi; p25 Bg: OspC зовнішній поверхневий білок С Borrelia garinii; метод Western Blot 770 грн.
  Бореліоз, антитіла IgG до специфічних антигенів Borrelia, LineBlot: VlsE Ba: рекомбінантний високоочищений антиген VlsE Borrelia afzelii; VlsE Bb: рекомбінантний високоочищений антиген VlsE Borrelia burgdoferi; VlsE Bg: рекомбінантний високоочищений антиген VlsE Borrelia garinii; LBa: ліпід Borrelia afzelii; LBb: ліпід Borrelia burgdoferi; p83 Ba: білок мембранних везикул Borrelia afzelii; p41 Bg: нативний флагелін Borrelia garinii; p39 Bg: нативний BmpA Borrelia garinii; p25: OspC зовнішній поверхневий білок С Borrelia garinii; р58; р21; р19; р18; метод Western Blot 770 грн.
  Бореліоз, антитіла IgG+IgM LineBlot: (Антитіла IgG до специфічних антигенів Borrelia: VlsE Ba: рекомбінантний високоочищений антиген VlsE Borrelia afzelii; VlsE Bb: рекомбінантний високоочищений антиген VlsE Borrelia burgdoferi; VlsE Bg: рекомбінантний високоочищений антиген VlsE Borrelia garinii; LBa: ліпід Borrelia afzelii; LBb: ліпід Borrelia burgdoferi; p83 Ba: білок мембранних везикул Borrelia afzelii; p41 Bg: нативний флагелін Borrelia garinii; p39 Bg: нативний BmpA Borrelia garinii; p25: OspC зовнішній поверхневий білок С Borrelia garinii; р58; р21; р19; р18; Антитіла IgM до специфічних антигенів Borrelia: VlsE Bb: рекомбінантний високоочищений антиген VlsE Borrelia burgdoferi; p41: нативний флагелін Borrelia afzelii; p39: нативний BmpA Borrelia afzelii; p25 Ba: OspC зовнішній поверхневий білок С Borrelia afzelii; p25 Bb: OspC зовнішній поверхневий білок С Borrelia burgdoferi; p25 Bg: OspC зовнішній поверхневий білок С Borrelia garinii) метод Western Blot 1320 грн.
  Борелія (Borrelia burgdorferi sensu lato: B.burgdorferi sensu stricto, B.afzelii, B.garinii), кліщ, плазма крові, методом ПЛР, якісне визначення 550 грн.
 • ЗАХВОРЮВАННЯ ШКТ
  Аскаріда (Ascaris lumbricoides), антитіла IgG 440 грн.
  Аскаридоз (Ascaris spp.), кал, методом ПЛР Real-Time, якісне визначення 940 грн.
  Ехінококк (Echinococcus granulosus), антитіла IgG 300 грн.
  Лямблія (Giardia lamblia), антиген в калі 300 грн.
  Лямблія (Giardia lamblia), сумарні антитіла IgG+IgМ+IgA 300 грн.
  Опісторхії (Opisthorchis felineus), антитіла IgG 300 грн.
  Токсокари (Toxocara canis), антитіла IgG 300 грн.
  Трихінели (Trichinella), антитіла IgG 300 грн.
  Хелікобактер (Helicobacter pylori), антиген в калі, якісне визначення 400 грн.
  Хелікобактер (Helicobacter pylori), антитіла IgА 220 грн.
  Хелікобактер (Helicobacter pylori), антитіла IgМ 220 грн.
  Хелікобактер (Helicobacter pylori), антитіла IgG 220 грн.
  Хелікобактер (Helicobacter pylori), сумарні антитіла 220 грн.
  Хелікобактер (Helicobacter pylori), кал, біоптат зі слизової шлунку та ін., методом ПЛР Real-Time, якісне визначення 330 грн.
  Кальпротектин в калі, якісне визначення 550 грн.
  Кальпротектин в калі, кількісне визначення 770 грн.
  Лактоферин в калі, якісне визначення 940 грн.
  Панкреатична еластаза в калі, кількісне визначення 720 грн.
  ГКІ-скрін (гострі кишкові інфекції: Shigella spp., ентероінвазивні E.coli, Salmonella spp., термофільний кампілобактер, аденовірус гр.F, ротавірус гр.А, норовірус ІІ гр., астровірус), кал, методом ПЛР Real-Time, якісне визначення 720 грн.
  Гельмінтози (Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis, Opisthorchis felineus, Taenia solium, Diphyllobothrium latum), кал + перианальний зішкріб, методом ПЛР, якісне визначення 1320 грн.
  Протозойні кишкові інвазії (Giardia lamblia, Blastocystis hominis, Dientamoeba fragilis, Isospora belli, Cryptosporidium parvum, Entamoeba histolytica), кал, методом ПЛР, якісне визначення 1320 грн.
  Клостридия (Clostridium difficile), кал, методом ПЛР, якісне визначення 880 грн.
 • ДІАГНОСТИКА ЦЕЛІАКІЇ
  Гліадин, антитіла IgA 390 грн.
  Гліадин, антитіла IgG 390 грн.
  Антитіла IgA до тканинної трансглутамінази 390 грн.
  Антитіла IgG до тканинної трансглутамінази 390 грн.
  Антитіла IgE до алергенів глютену 260 грн.
  Целіакія, панель І: Антитіла IgG до дезамінованих пептидів гліадину (DGP), Антитіла IgG до трансглутамінази (tTG), внутрішній фактор Касла (IF), метод Western Blot 880 грн.
  Целіакія, панель ІІ: Антитіла IgA до дезамінованих пептидів гліадину (DGP), Антитіла IgA до трансглутамінази (tTG), Імуноглобулін IgA загальний, метод Western Blot 880 грн.
 • АНЕМІЯ
  Еритропоетин 370 грн.
  Вітамін В-12 (Ціанокобаламін) 270 грн.
  Залізо (Fe) 110 грн.
  Залізозв’язуюча здатність сироватки загальна 160 грн.
  Залізозв’язуюча здатність сироватки ненасичена (латентна) 160 грн.
  Насичення трансферину залізом 200 грн.
  Трансферин 170 грн.
  Феритин 250 грн.
  Фолієва кислота 250 грн.
 • ТИРЕОЇДНА ПАНЕЛЬ
  Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону (a-RTSH) 410 грн.
  Антитіла до тиреоглобуліну (АTG) 220 грн.
  Антитіла до тиреопероксидази (APO) 220 грн.
  Тиреоглобулін (TG) 220 грн.
  Тиреотропний гормон (TSH) 200 грн.
  Тироксин вільний (FT4) 200 грн.
  Тироксин загальний (Т4) 200 грн.
  Трийодтиронін вільний (FT3) 200 грн.
  Tрийодтиронін загальний (T3) 200 грн.
  Йод в сечі 220 грн.
 • РЕПРОДУКТИВНА ПАНЕЛЬ
  Антимюллерів гормон 500 грн.
  Антиспермальні антитіла (сироватка) 280 грн.
  Антиспермальні антитіла (сперма) 280 грн.
  Глобулін, що зв’язує статеві гормони (SHBG) 220 грн.
  Дигідротестостерон 330 грн.
  Інгібін B 610 грн.
  Естрадіол (E2) 210 грн.
  Лютеїнізуючий гормон (LH) 210 грн.
  Макропролактин 500 грн.
  Прогестерон (PRG) 220 грн.
  Пролактин (PRL) 220 грн.
  Тестостерон загальний (TES) 220 грн.
  Тестостерон вільний (FTES) 260 грн.
  Пакет №23 «Індекс вільного тестостерону»: Глобулін, що зв’язує статеві гормони (SHBG); Тестостерон загальний (TES); Індекс вільного тестостерону 380 грн.
  Фолікулостимулюючий гормон (FSH) 220 грн.
  Хоріонічний гонадотропін (HCG) (β-ХГЛ загальний) з 1-го тижня вагітності включно 240 грн.
 • ПРЕНАТАЛЬНА ДІАГНОСТИКА
  Альфафетопротеїн (AFP) 250 грн.
  Бета-хоріонічний гонадотропін людини вільний (β-ХГЛ вільний) - з 10 по 16 тижнів вагітності включно 240 грн.
  Білок, асоційований з вагітністю (PAPP-А) 250 грн.
  Естріол некон’югований (Е3) 210 грн.
  Плацентарний лактоген (HPL) 360 грн.
  Плацентарний фактор росту (PIGF) 610 грн.
  Хоріонічний гонадотропін людини (β-ХГЛ загальний) - з 1-го тижня вагітності включно 240 грн.
  Пакет №9073 «Біохімічний пренатальний скринінг І триместру вагітності для перерахунку ризику вроджених вад з використанням програмного забезпечення Astraya: PAPP + β - ХГЛ вільний (Cobas e411, Roche)» *Без розрахунку ризику 820 грн.
  Пакет №31 «Біохімічний пренатальний скринінг І триместру»: Білок, асоційований з вагітністю (PAPP-А); Бета-хоріонічний гонадотропін людини вільний (бета- ХГЛ ); Розрахунок ризику вроджених вад з допомогою програмного забезпечення PRISCA 5 460 грн.
  Пакет №32 «Біохімічний пренатальний скринінг ІІ триместру»: Хоріонічний гонадотропін людини (HCG)-пренат.; Естріол некон’югований (Е3), Альфафетопротеїн (AFP); Розрахунок ризику вроджених вад з допомогою програмного забезпечення PRISCA 5 500 грн.
  НІПТ SAGE NADIYA. Неінвазивна діагностика хромосомних аномалій плода за кров’ю вагітної жінки (визначення анеуплоїдій 1-22 пари хромосом, в тому числі трисомії 13,18,21 пари, визначення статі за Х,У хромосомами) - забір матеріалу здійснюється за попереднім записом 14520 грн.
 • ПАНЕЛЬ ДІАБЕТУ
  Глікозильований гемоглобін (HbA1c) 220 грн.
  Інсулін 210 грн.
  Антитіла IgG до інсуліну - кількісн. 720 грн.
  С-пептид 210 грн.
  Фруктозамін (глікозильований альбумін) 190 грн.
  Лептин 480 грн.
  Пакет №9 «Індекс HOMA-IR»: Індекс HOMA-IR; Інсулін; Глюкоза в крові 290 грн.
 • ПАНЕЛЬ ОСТЕОПОРОЗУ
  Кальцитонін 390 грн.
  Остеокальцин 390 грн.
  Паратгормон 220 грн.
  Пірилінкс Д (сеча) 440 грн.
 • СЕРЦЕВІ БІОМАРКЕРИ
  NT-pro BNP (N-кінцевий поліпептид натрійдиуретичного гормону) 990 грн.
  Гомоцистеїн 390 грн.
  Креатинфосфокіназа загальна (КФК) 100 грн.
  Креатинфосфокіназа МВ (серцева) фракція (КФК-МВ) 180 грн.
  Тропонін I, кількісне визначення 250 грн.
 • ГІПОФІЗАРНО-НАДНИРНИКОВІ ПОКАЗНИКИ
  17-ОН-оксипрогестерон 220 грн.
  Адренокортикотропний гормон (АКТГ) 300 грн.
  Альдостерон 360 грн.
  Андростендіон 330 грн.
  Дегідроепіандростерон (DHEA) 360 грн.
  Дегідроепіандростерон-сульфат (DHEA-S) 260 грн.
  Кортизол (в сироватці ) 280 грн.
  Кортизол (в слині ) 330 грн.
  Кортизол (в сечі ) 330 грн.
  Метанефрини загальні (у добовій сечі) 610 грн.
  Макропролактин 500 грн.
  Ренін активний пряма концентрація у плазмі (ПКР) (забір біоматеріалу до 15:00 за адресою: м.Київ, вул. Л.Мацієвича, 5/1; забір біоматеріалу здійснюється до 10:00, виключно в лабораторних центрах «МедЛаб»: м. Вінниця, вул. Маяковського, 141; м. Луцьк, вул. Відродження, 7; м. Тернопіль, вул. Шпитальна, 6/81; м. Чернівці, вул. Чорноморська, 4 а; ) 1090 грн.
  Альдостерон-ренінове співвідношення (АРС) (забір біоматеріалу до 15:00 за адресою: м.Київ, вул. Л.Мацієвича, 5/1; забір біоматеріалу здійснюється до 10:00, виключно в лабораторних центрах «МедЛаб»: м. Вінниця, вул. Маяковського, 141; м. Луцьк, вул. Відродження, 7; м. Тернопіль, вул. Шпитальна, 6/81; м. Чернівці, вул. Чорноморська, 4 а; ) 1320 грн.
 • ПОКАЗНИКИ РОСТУ
  Вітамін D (25-ОН вітамін D2+D3) 470 грн.
  Соматомедин-С (інсуліноподібний фактор росту – І/IGF-I) 360 грн.
  Соматотропний гормон (СТГ) 220 грн.
 • МАРКЕРИ ЗАПАЛЕННЯ
  Прокальцитонін 660 грн.
  С-реактивний білок (CRP), якісне визначення 110 грн.
  С-реактивний білок – високочутливий (hsCRP), кількісне визначення 200 грн.
 • ОНКОЛОГІЧНІ МАРКЕРИ
  Альфафетопротеїн (АФП) - онко 250 грн.
  Антиген плоскоклітинної карциноми (SCCА) 420 грн.
  Бета-хоріонічний гонадотропін людини вільний (β-ХГЛ) - онко 240 грн.
  Бета-2-мікроглобулін (β2-mikroglobulin), (онкогематологія, В-клітинна лімфома, мієломна хвороба) 310 грн.
  Білок Бенс-Джонса - маркер мієломних онкопатологій (сеча) 660 грн.
  Інсуліноподібний фактор росту ІІ (онкомаркер кори наднирників) 990 грн.
  Кальцитонін (онкомаркер щитоподібної залози) 390 грн.
  Нейрон-специфічна енолаза (NSE), маркер дрібноклітинного раку легень, нейробластоми 470 грн.
  Онкомаркер легень (CYFRA CA 21-1) 390 грн.
  Онкомаркер меланоми та ушкодження мозку білок S-100 750 грн.
  Онкомаркер молочної залози (СА 15-3) 270 грн.
  Онкомаркер підшлункової залози (СА 19-9) 250 грн.
  Онкомаркер підшлункової залози та ШКТ (СА-50) 720 грн.
  Онкомаркер товстої кишки М2 РК 1650 грн.
  Онкомаркер шлунку (СА 72-4) 390 грн.
  Онкомаркер шлунку (CA 242) 390 грн.
  Онкомаркер яєчників (НЕ 4) 470 грн.
  Онкомаркер яєчників (СА 125) 240 грн.
  Простатична кисла фосфотаза (РАР) 250 грн.
  Простато-специфічний антиген загальний (PSA) 220 грн.
  Простато-специфічний антиген вільний (fPSA) 220 грн.
  Раково-ембріональный антиген (РЕА) 250 грн.
  Тиреоглобулін (TG) 220 грн.
  Хоріонічний гонадотропін людини (HCG) - онко 240 грн.
  Пакет №18 «Індекс ROMA»: Індекс ROMA; Онкомаркер яєчників (НЕ 4); Онкомаркер яєчників (СА 125) 660 грн.
  Пакет №21 «ПСА-коефіцієнт»: Простато-специфічний антиген загальний (PSA); Простато-специфічний антиген вільний (fPSA); ПСА-коефіцієнт 400 грн.
 • АУТОІМУННІ ЗАХВОРЮВАННЯ
  Аутоантитіла до мікросомальної фракції тиреоцитів (АМС) 220 грн.
  Аутоантитіла до антигенів мітохондрій (АМА)  440 грн.
  Антимітохондріальні антитіла (AMA, метод непрямої імунофлюорисценції) 500 грн.
  Аутоантитіла IgG до нуклеарних антигенів (ANA Hep Screen) 440 грн.
  Антинуклеарні антитіла (ANA, метод непрямої імунофлюорисценції) 530 грн.
  Аутоантитіла до мікросомальних антигенів печінки та нирок (LKM) 360 грн.
  Мікросоми печінки і нирок, антитіла сумарні (LKM, метод непрямої імунофлюорисценції) 530 грн.
  Гладка мускулатура, антитіла сумарні (ASMA, метод непрямої імунофлюорисценції) 530 грн.
  Аутоантитіла до β-2-глікопротеїду, IgM 370 грн.
  Аутоантитіла до β-2-глікопротеїду, IgG 370 грн.
  Аутоантитіла до β-2-глікопротеїду, IgА 440 грн.
  Аутоантитіла до кардіоліпіну, IgM 320 грн.
  Аутоантитіла до кардіоліпіну, IgG 320 грн.
  Аутоантитіла до кардіоліпіну, IgА 320 грн.
  Аутоантитіла до двоспіральної ДНК, IgG 440 грн.
  Аутоантитіла до односпіральної ДНК, IgG 500 грн.
  LE клітини (*для дослідження необхідно 10 мл крові з цитратом натрію 3,8%) 160 грн.
  Антифосфоліпідна панель (антикардіоліпінові αCL IgG/IgM, антифосфатидилсеринові αPS IgG/IgM, антифосфатидилетаноламінові αPE IgG/IgM, антитіла до одноланцюгової ДНК, антитіла до дволанцюгової ДНК) 770 грн.
  Антифосфоліпідні антитіла IgG 330 грн.
  Антифосфоліпідні антитіла IgМ 330 грн.
  Вовчаковий антикоагулянт 360 грн.
  Аутоімунна панель STD-X (Ro/SS-A 52, La/ss-B, CENP-B, Scl-70, dsDNA, Jo-1, MPO, PR3, AMA M2, LC 1, LKM 1, PM/Scl 100, SRP 54, Sp 100 gp 210, Ku, Sm U1-sn RNP) кількісне визначення показників, метод Western Blot 1100 грн.
 • ГІСТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
  Гістологічне дослідження (біопсія) 500 грн.
  Гістологічне дослідження (операційного матеріалу) 990 грн.
 • БАКТЕРІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
  Мікоплазма і уреаплазма DUO, метод IST 2 (без чутливості до антибіотиків) 390 грн.
  Мікоплазма і уреаплазма DUO, метод IST 2 (з чутливістю до антибіотиків) 440 грн.
  Бак дослідження на Corinebacterium diphtheriae (BL, дифтерія)(зів) + антибіотикограма токсигенних штамів С.diphtheriae (профогляд здорових людей) 390 грн.
  Бак дослідження на Corinebacterium diphtheriae (BL, дифтерія)(ніс) + антибіотикограма токсигенних штамів С.diphtheriae (профогляд здорових людей) 390 грн.
  Бак дослідження на Corinebacterium diphtheriae (BL, дифтерія)(зів) + антибіотикограма (обстеження пацієнтів з ЛОР-інфекціями, підозрою на дифтерію, контактних осіб з хворими на дифтерію; згідно Наказу МОЗ № 192 від 03.08.1999 р. рекомендовано призначати з бак дослідженням зіву(код 5006) 430 грн.
  Бак дослідження на Corinebacterium diphtheriae (BL, дифтерія)(ніс) + антибіотикограма (обстеження пацієнтів з ЛОР-інфекціями, підозрою на дифтерію, контактних осіб з хворими на дифтерію; згідно Наказу МОЗ № 192 від 03.08.1999 р. рекомендовано призначати з бак дослідженням носу (код 5006) 430 грн.
  Бак дослідження урогенітальних виділень + антибіотикограма 390 грн.
  Бак дослідження мокроти + антибіотикограма 390 грн.
  Бак дослідження жовчі (1 порція) + антибіотикограма 390 грн.
  Бак дослідження крові на стерильність + антибіотикограма 550 грн.
  Бак дослідження на дисбіоз кишківника + антибіотикограма 440 грн.
  Бак дослідження на дисбіоз кишківника з чутливістю до бактеріофагів та антибіотиків 500 грн.
  Бак дослідження на кандидоз + чутливість до протигрибкових препаратів 360 грн.
  Бак дослідження на патогенні гриби (14 видів) з чутливістю роду Candida spp., Aspergillus spp. до протигрибкових препаратів 390 грн.
  Бак дослідження на патогенні гриби (без чутливості до протигрибкових препаратів) 390 грн.
  Бак дослідження на носійство стафілококку + антибіотикограма 360 грн.
  Бак дослідження на β-гемолітичний стрептококк + антибіотикограма 360 грн.
  Бак дослідження на Streptococcus agalactiae (стрептококк групи В) 390 грн.
  Бактеріологічне дослідження на носійство кишкових інфекцій + антибіотикограма (профілактичний огляд) 390 грн.
  Виявлення антитіл до Vi-антигену Salmonella typhi (збудник черевного тифу) 390 грн.
 • ІМУНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
  Імунограма (комплексне імунологічне визначення імунного статусу): CD3, CD4, CD8, CD16, CD22, CD4/CD8, IgA, IgG, IgM, ЦІК, фагоцитоз 660 грн.
  Імунограма скринінг: CD3+, CD4+, CD8+, CD16+, CD3+HLA-DR+, CD22+, IgG, IgM, IgA 1100 грн.
  Імунограма клітинний імунітет: лейкоцити, гранулоцити, моноцити, лімфоцити, оцінка субпопуляцій лімфоцитів в крові (CD3+, CD3+CD4+, CD3+CD8+, CD4+/CD8+, CD19+, CD19+CD5+, CD3+HLA-DR+, CD3+CD56+, CD3+CD4+CD8+, CD3+CD4-CD8- ) (забір матеріалу лише по вівторкам до 12:00 за адресою: м.Київ, вул. Л. Мацієвича, 5/1) 1650 грн.
  Імунограма розгорнута (репродуктивна, IVF): лейкоцити, моноцити, гранулоцити, лімфоцити, субпопуляції T-лімфоцитів (CD3+, CD3+HLA-DR+, CD3+69+, CD3+CD56+, CD3+CD158a, CD3+CD5-, CD3+CD4-CD8-, CD3+CD4+, CD3+CD4+HLA-DR+,CD3+CD4+CD69+, CD3+CD4+CD25+, CD3+CD4+CD158a+, CD3+CD8+, CD3+CD8+HLA-DR+, CD3+CD8+CD69+, CD3+CD8+CD56+, CD3+CD8+CD158a+, CD4+/CD8+), субпопуляції В-лімфоцитів (CD19+, CD19+CD5+), NK-клітини та NK-клітини bright, (CD3-CD56+, CD3-CD56+HLA-DR+, CD3-CD56+CD69+, CD3-CD56+CD8+, CD3-CD56+CD158a+), NKT-клітини (CD3+CD8+CD56-, CD3+CD8+CD56-HLA-DR+, CD3+CD8+CD56-CD69+, CD3+CD8+CD56-CD158a (забір матеріалу лише по вівторкам до 12:00 за адресою: м.Київ, вул. Л. Мацієвича, 5/1) 2750 грн.
  Імунологічні маркери несприятливості IVF: субпопуляції лімфоцитів (CD3+HLA-DR+, CD3+CD56+, CD3+CD158a, CD3+CD4-CD8-, Т-хелпери, Т-цитотоксичні лімфоцити, CD4+/CD8+, NK-клітини, NK bright), індекс несприятливості (забір матеріалу лише по вівторкам до 12:00 за адресою: м.Київ, вул. Л. Мацієвича, 5/1) 1160 грн.
  Т-лімфоцити, CD4+ 400 грн.
  Циркулюючі імунні комплекси 440 грн.
  Цитотоксична активність природних кілерів (цитотоксичність у свіввідношенні 10 РВМС/ 1 К562, 20 РВМС/ 1 К562) (забір матеріалу лише по вівторкам до 12:00 за адресою: м.Київ, вул. Л. Мацієвича, 5/1) 550 грн.
  Компонент комплементу C3 220 грн.
  Компонент комплементу C4 220 грн.
  Фактор некрозу пухлин - альфа 660 грн.
  Інтерлейкін-6 (IL-6) 880 грн.
  Імуноглобулін IgА секреторний (слина) 250 грн.
  Імуноглобулін IgA загальний 170 грн.
  Імуноглобулін IgG загальний 170 грн.
  Імуноглобулін IgM загальний 170 грн.
 • МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
  Визначення зиготності гену RHD 2090 грн.
  Визначення каріотипу пацієнта 2860 грн.
  Визначення мутацій генів BRCA1 та BRCA2 (ризик виникнення раку молочної залози) 1650 грн.
  ДНК-діагностика ризику розвитку хвороби Жильбера (UGT1A1) 1870 грн.
  ДНК-діагностика ризику розвитку хвороби Крона (CARD15 3020insC; CARD15 Gly908Arg) 1320 грн.
  ДНК-діагностика мікроделецій Y-хромосоми 1650 грн.
  ДНК-діагностика муковісцидозу  1760 грн.
  ДНК-діагностика нейросенсорної несиндромальної туговухості (ген GJB2) 990 грн.
  ДНК-діагностика фенілкетонурії  1360 грн.
  Генетика метаболізму кальцію (визначення генетичного поліморфізму гену VDR) плазма ЕДТА, методом ПЛР 440 грн.
  Генетика метаболізму лактози (визначення генетичного поліморфізму гену MCM6, асоційованого з порушеннями обміну лактози) букальний зішкріб, плазма ЕДТА, методом ПЛР 440 грн.
  Генетика метаболізму фолатів (визначення поліморфізмів, асоційованих з порушенням фолатного циклу: ген MTHFR; ген MTHFR; ген MTR; ген MTRR) плазма ЕДТА, методом ПЛР 480 грн.
  Кардіогенетика тромбофілія (визначення генетичних поліморфізмів, асоційованих з порушенням системи згортакння крові та ризиком розвитку тромбофілії: F2; F5; F7; F13; FGB; ITGA2; ITGB3; SERPINE1(PAI-1)) плазма ЕДТА, методом ПЛР 1320 грн.
  HLA B27 плазма ЕДТА, методом ПЛР 830 грн.
  ДНК-тест на батьківство (один зразок) 4400 грн.
 • МОЛЕКУЛЯРНА АЛЕРГОДІАГНОСТИКА
  Панель «Весняні дерева»: rBet v 1 PR-10, мажорний алерген дерев родини букових, rBet v 2, rBet v 4 мінорний алерген дерев родини букових 1320 грн.
  Панель «Суміш трав злакових та лугових»: rPhl p 1, rPhl p 5b мажорний алерген злакових трав; rPhl p 7, rPhl p 12 мінорний алерген трав 1080 грн.
  Панель «Трави злакові та бур’яни»: rPhl p 1, rPhl p 5b мажорний алерген злакових трав, rPhl p 7, rPhl p 12 мінорний алерген злакових трав, nArt v 1 Полин мажорний алерген, nArt v 3 LTP Полин мажорний алерген, nAmb a 1 Амброзія мажорний алерген 2200 грн.
  Панель «Полин»: nArt v 1 Полин - мажорний алерген; nArt v 3 LTP, Полин, мажорний аллерген; rPhl p 7, rPhl p 12 мінорний алерген трав 1380 грн.
  Панель «Амброзія»: nAmb a 1 Амброзія, мажорний алерген амброзії; rPhl p 7, rPhl p 12 мінорний алерген трав 940 грн.
  Рекомбінантні пилки тимофіївки та берези: пилок тимофіївки; Phl p1; Phl p5; пилок берези; rBet v1; rBet v2 990 грн.
  Панель «Цвіль внутрішня»: m3 Aspergillus fumigatus, m207 Aspergillus niger, m4 Mucor racemosus, m1 Penicillium chrysogenum (P. notatum) 1340 грн.
  Панель «Цвіль зовнішня»: m229 rAlt a 1 Alternaria alternata, m2 Cladosporium herbarum, m7 Botrytis cinerea) 1340 грн.
  Панель «Кліщі»: nDer p 1 кліщ домашнього пилу, rDer p 2 кліщ домашнього пилу, rDer p 10 тропоміозину, кліщ домашнього пилу 1540 грн.
  Визначення мінорного алергену «Кліщ домашнього пилу»: rDer p 10 тропоміозин 610 грн.
  Компоненти пилових кліщів: D. pteronyssinus; D. farineae; rDep p1; rDep p2; rDep p10; rDep p23 550 грн.
  Cкринінг інгаляційної алергії «Phadiatop» 880 грн.
  Cкринінг харчової алергії «fx 5»: білок яйця, молоко, соя, пшениця, риба, арахіс 770 грн.
  Панель «Астма/Риніт»: m3 Aspergillus fumigatus, m207 Aspergillus niger, m2 Cladosporium herbarum, rPhl p 1, rPhl p 5b мажорний алерген злакових трав, rBet v 1 PR - 10 мажорний алерген дерев сімейства букових, d1 Кліщ домашнього пилу, e1 Кішка, e5 Собака, w6 Полин, m6 Alternaria, w1 Амброзія 2090 грн.
  Панель «Яєчний білок»: nGal d 2 Овальбумін яйця, nGal d 1 овомукоід яйця, nGal d 4 Лізоцим яйця, nGal d 3 кональбумін яйця, f75 Жовток яйця 1540 грн.
  Панель «Фрукти»: rPru p 1 PR-10, rPru p 3 LTP, rPru p 4 1430 грн.
  Мультикомпонентна молекулярна кількісна діагностика специфічного sIgE та загального IgE алергочіпом Allergy Explorer ALEX2 (295 алергена) 4400 грн.
 • АЛЕРГІЯ
  Загальний IgE (загальний маркер алергії) 220 грн.
  Гліадин, антитіла IgA 390 грн.
  Гліадин, антитіла IgG 390 грн.
  Триптаза 910 грн.
  Еозинофільний катіонний білок (ЕКБ) 360 грн.
  Діаміноксидаза (ДАО) 770 грн.
  Панель №1 «Змішана»: Антитіла IgE до інгаляційних і харчових алергенів: Der. pteronyssinus, Der. farinаe, пилок вільхи, пилок берези, пилок ліщини, суміш трав, пилок жита, полин, подорожник, шерсть та епітелій кішки, шерсть та епітелій коня, шерсть та епітелій собаки, Alternaria alternatа, білок яйця, молоко, арахіс, лісовий горіх, морква, пшеничне борошно, соя 1100 грн.
  Панель №2 «Інгаляційна»: Антитіла IgE до інгаляційних алергенів: Der. pteronyssinus, Der. Farinаe, пилок вільхи, пилок берези, пилок ліщини, пилок дуба, суміш трав, пилок жита, полин, подорожник, епітелій та шерсть кішки, епітелій та шерсть коня, епітелій та шерсть собаки, епітелій та шерсть морської свинки, епітелій та шерсть хом’яка, епітелій та шерсть кролика, Pen. notatum, Cladosp. herbarum, Asp. fumigatus, Alternaria alternatа 1100 грн.
  Панель №3 «Харчова»: Антитіла IgE до харчових алергенів: лісовий горіх, арахіс, грецький горіх, мигдаль, молоко, білок курячого яйця, жовток курячого яйця, казеїн, картопля, селера, морква, томати, тріска, краб, апельсин, яблуко, пшенична борошно, житнє борошно, кунжут, соя 1100 грн.
  Панель №4 «Педіатрична»: Антитіла IgE до: Der. pteronyssinus, Der. farinаe, пилок берези, суміш трав, кішка, собака, Alternaria alternate, молоко коров’яче, a-Lactoalbumin, β-Lactoglobulin, казеїн, білок, жовток, бичачий сироватковий альбумін, соя, морква, картопля, пшенична борошно, лісовий горіх, арахіс. 1100 грн.
  Панель №5 «Атопік 20-1»: Антитіла IgE до: молоко, казеїн, Альфа-лактоальбумін, Бетта-лактоглобулін, бичачий сироватковий альбумін, білок /жовток яєчний, рис, соя, банан, свинина, яловичина, м’ясо курчати, борошняна суміш: пшениця, жито, ячмінь, овес, пекарські дріжджі, кліщ Der. pteronyssinus/Der. farinаe, грибок Cladosp. herbarum /Alternaria alternata, пилок берези бородавчастої /дуба, пилок вільхи сірої /горіха, суміш 6 трав (пилок): грястиця збірна, овес луговий, пажитниця (райграс), тимофіївка лугова, блакитна трава Кентуккі, бухарник шерстистий, Загальний IgE (загальний маркер алергії), метод Western Blot 990 грн.
  Панель №6 «Молоко+глютен» (6 показників): Антитіла IgE до: молоко, Альфа-лактоальбумін, Бетта-лактоглобулін, казеїн, бичачий сироватковий альбумін, глютен, метод Western Blot 940 грн.
  Панель «Анестетики»: специфічні IgE до: ультракаїну (артикаїн), лідокаїну, новокаїну, мепівакаїну 940 грн.
  Панель «Антибіотики»: специфічні IgE до: пеніциліну G, пеніциліну V, ампіциліну, амоксіциліну, сульфаметаксазолу, цефалоспорину, офлоксацину, цефаклору, тетрацикліну, еритроміцину 940 грн.
  Харчова непереносимість (90 алергенів) – антитіла IgG до: авокадо, банан, баранина, виноград білий, глютен, лохина, грейпфрут, грецький горіх, гречана крупа, гриби (печериці), груша, дріжджі пекарські, дріжджі пивні, диня канталупа, зелений горошок, зелений солодкий перець, суниця, індичка, йогурт, казеїн, кальмар, камбала, капуста броколі, капуста білокачанна, картопля, молоко коров’яче, кава, краб, креветки, кролик, кукурудза, кунжут, куряче м’ясо, лимон, цибуля, масло вершкове, мед, мигдаль, молоко козяче, морква, м’який сир, овес, огірок, оливки, горіх коли, палтус, перець Чілі, персик, петрушка, пшениця, пшоно, п’ятниста квасоля, рис, жито, сардини, червоний буряк, свинина, селера, насіння соняшника, слива, соя, стручкова квасоля, сир Бринза, сир Чеддер, тютюн, томати, тріска, тростинний цукор, тунец, гарбуз, устриці, форель, хек, цвітна капуста, цільне зерно ячменю, чорний перець, чорний чай, часник, швейцарський сир, шоколад, яблуко, яєчний білок, яєчний жовток, апельсин, ананас, яловичина, баклажан, арахіс, бета-лактоглобулін, лосось 4950 грн.
  Харчова непереносимість FOX, визначення специфічних IgG до 286 антигенів продуктів харчування 6050 грн.
 • ІНДИВІДУАЛЬНІ АЛЕРГЕНИ
  Антитіла IgE до алергенів кішки (епітелій) 260 грн.
  Антитіла IgE до алергенів курки (перо) 260 грн.
  Антитіла IgE до алергенів морскої свинки (епітелій) 260 грн.
  Антитіла IgE до алергенів папуги (перо) 260 грн.
  Антитіла IgE до алергенів собаки (епітелій) 260 грн.
  Антитіла IgE до алергенів хом’яка (епітелій) 260 грн.
  Антитіла IgE до алергенів апельсинів 260 грн.
  Антитіла IgE до алергенів арахісу 260 грн.
  Антитіла IgE до алергенів бананів 260 грн.
  Антитіла IgE до алергенів глютену 260 грн.
  Антитіла IgE до алергенів вівсяного борошна 260 грн.
  Антитіла IgE до алергенів житнього борошна 260 грн.
  Антитіла IgE до алергенів кави 260 грн.
  Антитіла IgE до алергенів казеїна 260 грн.
  Антитіла IgE до алергенів какао 260 грн.
  Антитіла IgE до алергенів картоплі 260 грн.
  Антитіла IgE до алергенів коров’ячого молока 260 грн.
  Антитіла IgE до алергенів креветок 260 грн.
  Антитіла IgE до алергенів кукурудзяного борошна 260 грн.
  Антитіла IgE до алергенів курячого м’яса 260 грн.
  Антитіла IgE до алергенів лосося/сьомги 260 грн.
  Антитіла IgE до алергенів моркви 260 грн.
  Антитіла IgE до алергенів оселедцю 260 грн.
  Антитіла IgE до алергенів полуниці 260 грн.
  Антитіла IgE до алергенів пшеничного борошна 260 грн.
  Антитіла IgE до алергенів рису 260 грн.
  Антитіла IgE до алергенів свинини 260 грн.
  Антитіла IgE до алергенів соєвих бобів 260 грн.
  Антитіла IgE до алергенів судака 260 грн.
  Антитіла IgE до алергенів скумбрії 260 грн.
  Антитіла IgE до алергенів томатів 260 грн.
  Антитіла IgE до алергенів тріски 260 грн.
  Антитіла IgE до алергенів яблука 260 грн.
  Антитіла IgE до алергенів яєчного жовтка 260 грн.
  Антитіла IgE до алергенів яловичини 260 грн.
  Антитіла IgE до алергенів ячмінного борошна 260 грн.
  Антитіла IgE до алергенів яєчного білка 260 грн.
  Антитіла IgE до алергенів меду 260 грн.
  Антитіла IgE до алергенів кліща Dermatophagoides рteronyssinus 260 грн.
  Антитіла IgE до алергенів кліща Dermatophagoides farinae 260 грн.
  Антитіла IgE до алергенів Penicillium notatum 260 грн.
  Антитіла IgE до алергенів Aspergillus niger 260 грн.
  Антитіла IgE до алергенів аскариди 260 грн.
  Антитіла IgE до алергенів берези 260 грн.
  Антитіла IgE до алергенів тополі 260 грн.
  Антитіла IgE до алергенів амброзії звичайної карликової 280 грн.
  Антитіла IgE до алергенів кульбаби 260 грн.
  Антитіла IgE до алергенів полину звичайного 260 грн.
  Антитіла IgE до пилку квітів 260 грн.
  Антитіла IgE до алергенів пилу домашнього 280 грн.
  Антитіла IgE до алергенів таргана-прусака 280 грн.
  Антитіла IgE до алергенів новокаїну 280 грн.
  Антитіла IgE до алергенів ультракаїну (артикаїну) 280 грн.
  Антитіла IgE до алергенів лідокаїну 280 грн.
  Антитіла IgE до алергенів мепівакаїну 280 грн.
 • ТЕСТИ НА НАЯВНІСТЬ НАРКОТИЧНИХ РЕЧОВИН
  Тест на наявність 10 наркотичних речовин (сеча): амфетамін, кокаїн, опіати, маріхуана, метамфетамін, бензодіазепіни, барбітурати, бупренорфін, екстазі, метадон 770 грн.
  Тест на амфетамін (сеча) 220 грн.
  Тест на барбітурати (сеча) 220 грн.
  Тест на бензодиазипіни (сеча) 220 грн.
  Тест на екстезі (сеча) 220 грн.
  Тест на кокаїн (сеча) 220 грн.
  Тест на марихуану (сеча) 220 грн.
  Тест на метамфетамін (сеча) 220 грн.
  Тест на опіат (морфін) (сеча) 220 грн.
  Тест на фенілциклидин (сеча) 220 грн.
 • МОНІТОРИНГ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ
  Вальпроєва кислота 250 грн.
 • ЕКСПРЕС-ТЕСТИ
  Глюкоза, експрес-тест 90 грн.
  Гепатит B HbsAg (поверхневий антиген), експрес-тест 190 грн.
  Гепатит С (HCV антитіла), експрес-тест 190 грн.
  Сифіліс, експрес-тест 190 грн.
  Виявлення антитіл до ВІЛ, експрес-тест 190 грн.
  Пакет №935 «Експрес-тест розширений (4 інфекції)»: Гепатит В HbsAg (поверхневий антиген); Гепатит C (HCV антитіла); ВІЛ- тест; Сифіліс 720 грн.
  Пакет №936 «Експрес-тест на гепатити»: Гепатит В HbsAg (поверхневий антиген); Гепатит C (HCV антитіла) 360 грн.
 • КОМПЛЕКСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
  Пакет №76 «Передвакцинаційний»: Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові + лейкоцитарна формула + ШОЕ); Аналіз сечі загальний (ЗАС); Загальний IgE (загальний маркер алергії) 510 грн.
  Пакет №77 «Напруженість імунітету (антитіла IgG до кору, краснухи, паротиту)»: Вірус кору, антитіла IgG; Краснуха (Rubella), антитіла IgG; Епідемічний паротит (Epidemic parotitis) («свинка»), антитіла IgG 760 грн.
  Пакет №41 «Передопераційний»: Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові, ШОЕ, лейкоцитарна формула); Група крові (АВ0), резус фактор (Rh); Аналіз сечі загальний; Глюкоза крові; Гепатит В HbsAg (поверхневий антиген); Гепатит В (антитіла IgG до HbcАg); Гепатит С (сумарні антитіла IgM+IgG до HCV); Мікрореакція преципітації з кардіоліпіновим антигеном (RPR); ВІЛ 1/2 (anti-HIV 1/2) - сумарні антитіла+антиген; Коагулограма (протромбіновий час, протромбіновий індекс, тромбіновий час, АЧТЧ, фібриноген, INR) 2090 грн.
  Пакет №989 «Детокс комплекс»: ЛП високої щільності; ЛП низької щільності; Тригліцериди; Холестерин; g – глутамілтранспептидаза; Аланінамінотрансфераза (АЛТ); Аспартатамінотрансфераза (АСТ); Глюкоза; Загальний білок; Тиреотропний гормон (TSH) 1060 грн.
  Пакет №933 «Проблеми зайвої ваги»: Тиреотропний гормон (TSH); Індекс HOMA-IR, Інсулін, Глюкоза в крові; Глікозильований гемоглобін (HbA1c); Холестерин; ЛП низької щільності 1020 грн.
  Пакет №934 «Проблеми зайвої ваги розширений»: Лютеїнізуючий гормон (LH); Фолікулостимулюючий гормон (FSH); Тестостерон загальний (TES); Пролактин; Тиреотропний гормон (TSH); Тироксин вільний (FT4); Антитіла до тиреопероксидази (APO); Білірубін загальний, прямий, непрямий; Аланінамінотрансфераза (АЛТ); Аспартатамінотрансфераза (АСТ); Лужна фосфатаза; Загальний білок; g – глутамілтранспептидаза; ЛП високої щільності; ЛП низької щільності; ЛП дуже низької щільності; Глюкоза; Глікозильований гемоглобін (HbA1c) 2560 грн.
  Пакет №986 «Здорове волосся»: Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові + лейкоцитарна формула + ШОЕ); Цинк (Zn) (плазма гепарин); Тестостерон загальний (TES); Тиреотропний гормон (TSH) 860 грн.
  Пакет №987 «Дитячий»: Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові + лейкоцитарна формула + ШОЕ); Аналіз сечі загальний (ЗАС); Глюкоза; Білірубін загальний, прямий, непрямий; Загальний білок; Кальцій (Ca); Залізо (Fe) 850 грн.
  Пакет №988 «Дитячий розширений»: Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові + лейкоцитарна формула + ШОЕ); Аналіз сечі загальний (ЗАС); Аналіз кала на яйця гельмінтів та цисти найпростіших; Тиреотропний гормон (TSH); Глюкоза; Білірубін загальний, прямий, непрямий; Загальний білок; Кальцій іонізований (iСа); Креатинін; Залізо (Fe); Аланінамінотрансфераза (АЛТ); Аспартатамінотрансфераза (АСТ); Лужна фосфатаза; Гамма-глутамілтранспептидаза 1640 грн.
  Пакет №52 «Дієта»: Білірубін загальний, прямий, непрямий; Аспартатамінотрансфераза (АСТ); Аланінамінотрансфераза (АЛТ); Гамма-глутамілтранспептидаза; Тимолова проба; Ліпідограма (Холестерин, Тригліцериди, ЛП високої щільності, ЛП низької щільності, ЛП дуже низької щільності, Коефіцієнт атерогенності); Глюкоза; Загальний білок; Альбумін; Білкові фракції (альбуміни, α-1-глобуліни, α-2-глобуліни, β-1-глобуліни, γ-глобуліни, коефіцієнт А/Г); С-реактивний білок (CRP); Сечовина; Креатинін; Сечова кислота; Лужна фосфатаза; Амілаза; Калій (K); Натрій (Na); Магній (Mg); Кальцій (Ca); Фосфор (P); Хлор (Cl); Залізо (Fe); Розгорнутий аналіз крові; Загальний аналіз сечі 2840 грн.
  Пакет №47 «Метаболічний»: Розгорнутий аналіз крові; Білірубін загальний, прямий, непрямий; Аланінамінотрансфераза (АЛТ); Аспартатамінотрансфераза (АСТ); Гамма-глутамілтранспептидаза; Лужна фосфатаза; Лактатдегідрогеназа; Холестерин; Тригліцериди; Ліпопротеїди низької щільності; Ліпопротеїди високої щільності; Загальний білок; Сечовина; Сечова кислота; Креатинін; Амілаза; Ліпаза; Глюкоза; Натрій; Калій; Кальцій; Залізо; Тиреотропний гормон (TSH); С-реактивний білок високочутливий (hsCRP); Креатинфосфокіназа загальна (КФК) 2730 грн.
  Пакет №020 «Метаболічний №1»: Гомоцистеїн ; Феритин ; Фолієва кислота; Вітамін В-12 (Ціанокобаламін); Лактат; Магній (Mg); Кальцій іонізований (iСа); Мідь (Cu); Цинк (плазма гепарин) (Zn); Лужна фосфатаза; Сечова кислота; Сечовина; Аланінамінотрансфераза (АLТ); Аспартатамінотрансфераза (АSТ); Тригліцериди; Креатинін; Загальний білок; Глюкоза; Білірубін загальний; Лактатдегідрогеназа (LDH); Креатинфосфокіназа загальна (КФК); Антистрептолізин-О (АСЛ-О) - кількісн.; Еозинофільний катіонний білок (ЕКБ); Гліадин, антитіла IgA; Гліадин, антитіла IgG; Антитіла IgE до алергенів казеїна; Аналіз кала загальний (копрограма); Нейрон-специфічна енолаза (NSE), маркер дрібноклітинного раку легень, нейробластоми; Вітамін D (25-ОН вітамін D2+D3); Цитомегаловірус (CMV), плазма крові, методом ПЛР Real-Time - кількісн.; Епштейна-Барр вірус (EBV), плазма крові, методом ПЛР Real-Time - кількісн.; Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 типи, плазма крові, методом ПЛР Real-Time - якісн.; Герпес (Herpes virus) 6 тип, плазма крові, методом ПЛР Real-Time - кількісн.; Бак дослідження (слизова зіву) + антибіотикограма; Бак дослідження (слизова носу) + антибіотикограма 7110 грн.
  Пакет №021 «Метаболічний №2»: Гомоцистеїн ; Феритин ; Фолієва кислота; Вітамін В-12 (Ціанокобаламін); Лактат; Магній (Mg); Кальцій іонізований (iСа); Мідь (Cu); Цинк (плазма гепарин) (Zn); Лужна фосфатаза; Сечова кислота; Сечовина; Аланінамінотрансфераза (АLТ); Аспартатамінотрансфераза (АSТ); Тригліцериди; Креатинін; Загальний білок; Глюкоза; Білірубін загальний; Лактатдегідрогеназа (LDH); Креатинфосфокіназа загальна (КФК); Антистрептолізин-О (АСЛ-О) - кількісн.; Еозинофільний катіонний білок (ЕКБ); Гліадин, антитіла IgA; Гліадин, антитіла IgG; Антитіла IgE до алергенів казеїна; Аналіз кала загальний (копрограма); Нейрон-специфічна енолаза (NSE), маркер дрібноклітинного раку легень, нейробластоми; Діаміноксидаза (ДАО); Вітамін D (25-ОН вітамін D2+D3); Цитомегаловірус (CMV), плазма крові, методом ПЛР Real-Time - кількісн.; Епштейна-Барр вірус (EBV), плазма крові, методом ПЛР Real-Time - кількісн.; Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 типи, плазма крові, методом ПЛР Real-Time - якісн.; Герпес (Herpes virus) 6 тип, плазма крові, методом ПЛР Real-Time - кількісн.; Бак дослідження (слизова зіву) + антибіотикограма; Бак дослідження (слизова носу) + антибіотикограма; Лямблія (Giardia lamblia), сумарні антитіла IgG+IgМ+Ig; Токсокари (Toxocara canis), антитіла IgG; Ехінококк (Echinococcus granulosus), антитіла IgG; Трихінели (Trichinella), антитіла IgG; Тиреотропний гормон (TSH); Тироксин вільний (FT4); Трийодтиронін вільний (FT3); Антитіла до тиреопероксидази (APO); Генетика метаболізму фолатів (визначення поліморфізмів, асоційованих з порушенням фолатного циклу: ген MTHFR; ген MTHFR; ген MTR; ген MTRR) плазма ЕДТА, методом ПЛР; Кальпротектин в калі - кількісн. 10720 грн.
  Пакет № 022 «Метаболічний №3»: Гомоцистеїн ; Феритин ; Фолієва кислота; Вітамін В-12 (Ціанокобаламін); Лактат; Магній (Mg); Кальцій іонізований (iСа); Мідь (Cu); Цинк (плазма гепарин) (Zn); Лужна фосфатаза; Сечова кислота; Сечовина; Аланінамінотрансфераза (АLТ); Аспартатамінотрансфераза (АSТ); Тригліцериди; Креатинін; Загальний білок; Білірубін загальний; Лактатдегідрогеназа (LDH); Креатинфосфокіназа загальна (КФК); Антистрептолізин-О (АСЛ-О) - кількісн.; Еозинофільний катіонний білок (ЕКБ); Гліадин, антитіла IgA; Гліадин, антитіла IgG; Антитіла IgE до алергенів казеїна; Аналіз кала загальний (копрограма); Нейрон-специфічна енолаза (NSE), маркер дрібноклітинного раку легень, нейробластоми; Діаміноксидаза (ДАО); Вітамін D (25-ОН вітамін D2+D3); Цитомегаловірус (CMV), плазма крові, методом ПЛР Real-Time - кількісн.; Епштейна-Барр вірус (EBV), плазма крові, методом ПЛР Real-Time - кількісн.; Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 типи, плазма крові, методом ПЛР Real-Time - якісн.; Герпес (Herpes virus) 6 тип, плазма крові, методом ПЛР Real-Time - кількісн.; Бак дослідження (слизова зіву) + антибіотикограма; Бак дослідження (слизова носу) + антибіотикограма; Лямблія (Giardia lamblia), сумарні антитіла IgG+IgМ+Ig; Токсокари (Toxocara canis), антитіла IgG; Ехінококк (Echinococcus granulosus), антитіла IgG; Трихінели (Trichinella), антитіла IgG; Тиреотропний гормон (TSH); Тироксин вільний (FT4); Трийодтиронін вільний (FT3); Антитіла до тиреопероксидази (APO); Генетика метаболізму фолатів (визначення поліморфізмів, асоційованих з порушенням фолатного циклу: ген MTHFR; ген MTHFR; ген MTR; ген MTRR) плазма ЕДТА, методом ПЛР; Кальпротектин в калі - кількісн.; Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ); Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ); Холестерин; Індекс HOMA-IR: Інсулін, Глюкоза в крові. 11150 грн.
  Пакет № 023 «Метаболічний №4»: Гомоцистеїн ; Вітамін В-12 (Ціанокобаламін); Фолієва кислота; Феритин; Кальцій іонізований (iСа); Цинк (плазма гепарин) (Zn); Магній (Mg); Мідь (Cu); Лужна фосфатаза; Аланінамінотрансфераза (АLТ); Аспартатамінотрансфераза (АSТ); Тригліцериди; Глюкоза; Сечова кислота; Сечовина; Креатинін; Загальний білок; Білірубін загальний; Лактатдегідрогеназа (LDH); Креатинфосфокіназа загальна (КФК); Антистрептолізин-О (АСЛ-О) - кількісн.; Еозинофільний катіонний білок (ЕКБ); Гліадин, антитіла IgA; Гліадин, антитіла IgG; Антитіла IgE до алергенів казеїна; Лактат; Вітамін D (25-ОН вітамін D2+D3); Генетика метаболізму лактози (визначення генетичного поліморфізму гену MCM6, асоційованого з порушеннями обміну лактози) букальний зішкріб, плазма ЕДТА, методом ПЛР; Аналіз кала загальний (копрограма); Нейрон-специфічна енолаза (NSE), маркер дрібноклітинного раку легень, нейробластоми 5760 грн.
 • БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
  Пакет№10 «Печінкові проби №1»: Білірубін загальний, прямий, непрямий; Аланінамінотрансфераза (АLТ); Аспартатамінотрансфераза (АSТ); Лужна фосфатаза; Загальний білок; g – глутамілтранспептидаза 690 грн.
  Пакет №970 «Печінкові проби №2»: Аланінамінотрансфераза (АЛТ); Аспартатамінотрансфераза (АСТ); Лужна фосфатаза; g – глутамілтранспептидаза; Загальний білок; Білірубін загальний 580 грн.
  Пакет №54 «Оцінка стану печінки»: Білкові фракції (альбуміни, α-1-глобуліни, α-2-глобуліни, β-1-глобуліни, γ-глобуліни, коефіцієнт А/Г); Тимолова проба; Загальний білок; Лактатдегідрогеназа (LDH); Лужна фосфатаза; Гамма–глутамілтранспептидаза (GGT); Аланінамінотрансфераза (АLТ); Аспартатамінотрансфераза (АSТ); Білірубін загальний, прямий, непрямий 1050 грн.
  Пакет №953 «Білкові фракції+Заг. білок»: Загальний білок; альбуміни, α-1-глобуліни, α-2-глобуліни, β-1-глобуліни, γ-глобуліни, коефіцієнт А/Г 330 грн.
  Пакет №961 «Біохімія загальна»: Білірубін загальний, прямий, непрямий; Аланінамінотрансфераза (АЛТ); Аспартатамінотрансфераза (АСТ); Лужна фосфатаза; Креатинін; Сечовина; Загальний білок; Глюкоза 850 грн.
  Пакет №962 «Біохімічний №1»: Аланінамінотрансфераза (АЛТ); Аспартатамінотрансфераза (АСТ); Лужна фосфатаза; Білірубін загальний, прямий, непрямий; Загальний білок; Креатинін; Сечовина; Глюкоза; Амілаза панкреатична; Альфа-амілаза; Холестерин; Тригліцериди; ЛП високої щільності; ЛП низької щільності; ЛП дуже низької щільності; Коефіцієнт атерогенності 1350 грн.
  Пакет №969 «Біохімічний №2»: Білірубін загальний; Аланінамінотрансфераза (АЛТ); Аспартатамінотрансфераза (АСТ); Креатинін; Сечовина; Загальний білок 570 грн.
  Пакет №11 «Ниркові проби №1»: Креатинін; Сечовина; Сечова кислота; Азот сечовини 380 грн.
  Пакет №978 «Ниркові проби №2»: Креатинін; Сечовина; Сечова кислота 300 грн.
  Пакет №974 «Ниркові проби №3»: Креатинін; Сечовина; Загальний білок 300 грн.
  Пакет №952 «Загальний стан нирок»: Загальний аналіз крові (12 показників); Аналіз сечі загальний (ЗАС); Креатинін; Сечовина 470 грн.
  Пакет №60 «Білковий обмін»: Білкові фракції (альбуміни, α-1-глобуліни, α-2-глобуліни, β-1-глобуліни, γ-глобуліни, коефіцієнт А/Г); Загальний білок; Альбумін; Креатинін; Сечовина; Сечова кислота 690 грн.
  Пакет №71 «Гемодіаліз»: Паратгормон; Кальцій (Ca); Фосфор (P); Насичення трансферину залізом; Феритин 780 грн.
  Пакет №72 «Біохімія для Фібро Теста»: Білірубін загальний; Гамма-глутамілтраспептидаза (GGT); Гаптоглобін; Аланінамінотрансфераза (ALT); Аполіпопротеїн А-1; альфа-2-макроглобулін 760 грн.
 • ПОКАЗНИКИ ЛІПІДНОГО ОБМІНУ
  Пакет№ 43 «Ліпідограма»: (Холестерин, Тригліцериди, ЛП високої щільності, ЛП низької щільності, ЛП дуже низької щільності, Коефіцієнт атерогенності) 330 грн.
  Пакет №62 «Ліпідограма ПЛЮС»: Ліпідограма (Холестерин, Тригліцериди, ЛП високої щільності, ЛП низької щільності, ЛП дуже низької щільності, Коефіцієнт атерогенності); Гомоцистеїн; Вітамін В-12 (ціанокобаламін); Фолієва кислота; Генетика метаболізму фолатів (визначення поліморфізмів, асоційованих з порушенням фолатного циклу: ген MTHFR; ген MTHFR; ген MTR; ген MTRR) плазма ЕДТА, методом ПЛР 1520 грн.
  Пакет№971 «Ліпідний №1»: Тригліцериди; ЛП високої щільності; ЛП низької щільності; ЛП дуже низької щільності 300 грн.
 • МІКРОЕЛЕМЕНТИ ТА ЕЛЕКТРОЛІТИ
  Пакет №12 «Мікроелементи»: Калій (K); Натрій (Na); Хлор (Cl); Кальцій (Ca); Кальцій іонізований (iСа); Залізо (Fe); Фосфор (P); Цинк (Zn); Мідь (Cu) 1110 грн.
  Пакет №13 «Електроліти №1»: Калій (K); Натрій (Na); Хлор (Cl); Кальцій іонізований (iСa); рН крові 470 грн.
  Пакет №976 «Електроліти (K, Na, iCa) №2»: Калій (K); Натрій (Na); Кальцій іонізований (iСа) 300 грн.
  Пакет №980 «Електроліти (K, Na, Cl) №3»: Калій (K); Натрій (Na); Хлор (Cl) 270 грн.
 • РЕВМАТОЇДНА ПАНЕЛЬ
  Пакет №14 «Ревмопроби №1»: С-реактивний білок (CRP); Антистрептолізин-О (АСЛ-О); Ревматоїдний фактор - якісн. 280 грн.
  Пакет №55 «Ревмопроби (розширений) №2»: Білкові фракції (альбуміни, α-1-глобуліни, α-2-глобуліни, β-1-глобуліни, γ-глобуліни, коефіцієнт А/Г); Загальний білок; С-реактивний білок (CRP); Ревматоїдний фактор; Антистрептолізин-О (АСЛ-О) 610 грн.
  Пакет №964 «Ревмопроби (кількісно) №3»: С-реактивний білок (CRP); Антистрептолізин-О (АСЛ-О); Ревматоїдний фактор (кількісне визначення) 330 грн.
  Пакет №973 «Ревмопроби №4»: С-реактивний білок (CRP); Антистрептолізин-О (АСЛ-О); Ревматоїдний фактор (якісне визначення); Загальний білок; Альбумін 470 грн.
  Пакет №955 «Моніторинг та діагностика ревматоїдного артриту»: Антитіла до циклічного цитрулінового пептиду (А-ССР); С-реактивний білок (CRP) 520 грн.
 • ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
  Пакет №951 «Лабораторний скринінг»: Загальний аналіз крові (12 показників); Аналіз сечі загальний (ЗАС); Глюкоза (експрес-тест) 360 грн.
 • СИСТЕМА ГЕМОСТАЗУ
  Пакет №15 «Стан судин»: Ліпідограма (холестерин, тригліцериди, ЛП високої щільності, ЛП низької щільності, ЛП дуже низької щільності, коефіцієнт атерогенності); Коагулограма (протромбіновий час, протромбіновий індекс, тромбіновий час, АЧТЧ, фібриноген, INR); D-димер 860 грн.
  Пакет №956 «Моніторинг стану системи гемостазу»: Коагулограма (протромбіновий час, протромбіновий індекс, тромбіновий час, АЧТЧ, фібриноген по Клаусу, INR); Загальний аналіз крові (12 показників); D-димер 730 грн.
 • МІКРОСКОПІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
  Пакет №40 «Цервікальний скринінг - 1»: ПАП-тест на склі (цитоморфологічне дослідження епітелію із цервікального каналу); Мікроскопія урогенітального мазка; Квант-15 ВПЛ (HPV 6,11), (HPV 16,31,33,35,52,58), (HPV 18,39,45,59), HPV 56, HPV 51, HPV 68 - кількісне дослідження на наявність ВПЛ інфекції по групах та з визначенням окремих генотипів, зішкріб, методом ПЛР Real-Time 960 грн.
  Пакет №919 «Цервікальний скринінг - 2»: ПАП-тест на основі рідинної цитології (за системою Betesda 2014); Квант-15 ВПЛ (HPV 6,11), (HPV 16,31,33,35,52,58), (HPV 18,39,45,59), HPV 56, HPV 51, HPV 68 - кількісне дослідження на наявність ВПЛ інфекції по групах та з визначенням окремих генотипів, зішкріб, методом ПЛР Real-Time 980 грн.
  Пакет №992 «Цервікальний скринінг - 3»: ПАП-тест на основі рідинної цитології (за системою Betesda 2014); Квант-15 ВПЛ (HPV 6,11), (HPV 16,31,33,35,52,58), (HPV 18,39,45,59), HPV 56, HPV 51, HPV 68 - кількісне дослідження на наявність ВПЛ інфекції по групах та з визначенням окремих генотипів, зішкріб, методом ПЛР Real-Time 980 грн.
  Пакет №918 «Патологія шийки матки»: Цитологічне дослідження (зішкріб з цервікального каналу); Антиген плоскоклітинної карциноми (SCCА); Квант-15 ВПЛ (HPV 6,11), (HPV 16,31,33,35,52,58), (HPV 18,39,45,59), HPV 56, HPV 51, HPV 68 - кількісне дослідження на наявність ВПЛ інфекції по групах та з визначенням окремих генотипів, зішкріб, методом ПЛР Real-Time 1090 грн.
  Пакет №920 «Профілактичний огляд»: ПАП-тест на основі рідинної цитології (за системою Betesda 2014); Мікроскопія урогенітального мазка 580 грн.
 • ВІРУСНІ ГЕПАТИТИ
  Пакет №5 «Гепатит В скринінг»: Білірубін загальний, прямий, непрямий; Аланінамінотрансфераза (АЛТ); Аспартатамінотрансфераза (АСТ); Лужна фосфатаза; Загальний білок; g – глутамілтранспептидаза; Гепатит В HbsAg (поверхневий антиген); Гепатит В (антитіла IgG до HbcАg); Гепатит В (HВV), плазма, методом ПЛР - якісн. 1520 грн.
  Пакет №6 «Гепатит С скринінг»: Білірубін загальний, прямий, непрямий; Аланінамінотрансфераза (АЛТ); Аспартатамінотрансфераза (АСТ); Лужна фосфатаза; Загальний білок; g – глутамілтранспептидаза; Гепатит С (сумарні антитіла IgM+IgG до HCV); Гепатит С (HCV), плазма, методом ПЛР - якісн. 1390 грн.
  Пакет №7 «Гепатити А, В, С скринінг»: Гепатит А (антитіла IgM); Гепатит В HbsAg (поверхневий антиген); Гепатит В (антитіла IgG до HbcАg); Гепатит С (сумарні антитіла IgM+IgG до HCV); Білірубін загальний, прямий, непрямий; Аланінамінотрансфераза (АЛТ); Аспартатамінотрансфераза (АСТ); Лужна фосфатаза; Загальний білок; g – глутамілтранспептидаза 1610 грн.
  Пакет №9086 «Скринінг ВІЛ 1/2 + Гепатити В, С (методом ПЛР)»: Вірус гепатиту В (HВV), плазма крові, методом ПЛР Real-Time, якісн.; Вірус гепатиту С (HСV), плазма крові, методом ПЛР Real-Time, якісн.; ВІЛ 1/2 (HIV 1/2) (плазма крові) методом ПЛР, якісн. 1820 грн.
 • TORCH – ІНФЕКЦІЇ
  TORCH профіль (під час вагітності; TOXO, RUB, CMV, HSV 1, HSV 2) (Toxoplasma gondii (IgG), Rubella virus (IgG), Herpes symplex virus 1,2 (HSV 1,2 (IgG), Cytomagalovirus (CMV) (IgG)) метод Western Blot 850 грн.
  Пакет №33 «TORCH-інфекції для вагітних»: Токсоплазма (Toxoplasma gondii) антитіла IgМ; Токсоплазма (Toxoplasma gondii) антитіла IgG; Цитомегаловірус (Cytomegalovirus) антитіла IgМ; Цитомегаловірус (Cytomegalovirus) антитіла IgG; Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип (антитіла IgМ); Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип (антитіла IgG); Краснуха (Rubella) антитіла IgМ; Краснуха (Rubella) антитіла IgG; Хламідія (Chlamydia trachomatis) антитіла IgА; Хламідія (Chlamydia trachomatis) антитіла IgG 2050 грн.
  Пакет №34 «TORCH-інфекції IgM»: Хламідія (Chlamydia trachomatis) антитіла IgМ; Токсоплазма (Toxoplasma gondii) антитіла IgМ; Цитомегаловірус (Cytomegalovirus) антитіла IgМ; Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип антитіла IgМ; Епштейна-Барр вірус антитіла IgM до капсидного антигену (VCA) 1020 грн.
  Пакет №35 «TORCH-інфекції IgG»: Хламідія (Chlamydia trachomatis) антитіла IgG; Токсоплазма (Toxoplasma gondii) антитіла IgG; Цитомегаловірус (Cytomegalovirus) антитіла IgG; Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип антитіла IgG; Епштейна-Барр вірус, антитіла IgG до ядерного антигену (NA) 1020 грн.
  Пакет №968 «TORCH-інфекції IgМ для вагітних №1»: Токсоплазма (Toxoplasma gondii) антитіла IgМ; Краснуха (Rubella) антитіла IgМ; Цитомегаловірус (Cytomegalovirus) антитіла IgМ; Герпес (Herpes simplex virus) 1 тип антитіла IgМ; Герпес (Herpes simplex virus) 2 тип антитіла IgМ 990 грн.
  Пакет №963 «TORCH-інфекції IgG для вагітних №1»: Токсоплазма (Toxoplasma gondii) антитіла IgG; Краснуха (Rubella) антитіла IgG; Цитомегаловірус (Cytomegalovirus) антитіла IgG; Герпес (Herpes simplex virus) 1 тип антитіла IgG; Герпес (Herpes simplex virus) 2 тип антитіла IgG 990 грн.
  Пакет №981 «TORCH-інфекції IgМ для вагітних №2»: Токсоплазма (Toxoplasma gondii) антитіла IgМ; Краснуха (Rubella) антитіла IgМ; Цитомегаловірус (Cytomegalovirus) антитіла IgМ; Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип (антитіла IgМ) 800 грн.
  Пакет №977 «TORCH-інфекції IgG для вагітних №2»: Токсоплазма (Toxoplasma gondii) антитіла IgG; Краснуха (Rubella) антитіла IgG; Цитомегаловірус (Cytomegalovirus) антитіла IgG; Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип (антитіла IgG) 800 грн.
  Пакет №36 «Нейроінфекції»: Цитомегаловірус (CMV), плазма, методом ПЛР - якісн.; Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, плазма, методом ПЛР; Герпес (Varicella zoster) 3 тип, плазма, методом ПЛР; Епштейнa-Барр вірус, плазма, методом ПЛР; Токсоплазма (Toxoplasma gondiі), плазма методом ПЛР; Трепонемний антиген (антитіла методом TPHA), маркер сифілісу 1430 грн.
 • ІНФЕКЦІЇ, ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ СТАТЕВИМ ШЛЯХОМ
  Пакет №37 «Урогенітальний скринінг ПЛР»: Хламідія (Chlamydia trachomatis); Мікоплазма (Mycoplasma hominis); Мікоплазма (Mycoplasma genitalium); Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum); Уреаплазма (Ureaplasma parvum) 1080 грн.
  Пакет №38 «Урогенітальний скринінг ПЛР розширений»: Хламідія (Chlamydia trachomatis); Мікоплазма (Mycoplasma hominis); Мікоплазма (Mycoplasma genitalium); Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum); Уреаплазма (Ureaplasma parvum); Трихомона (Trichomonas vaginalis); Кандида (Candida albicans); Гонорея (Neisseria gonorrhoeae); Гарднерелла (Gardnerella vaginalis); Квант-15 ВПЛ (HPV 6,11), (HPV 16,31,33,35,52,58), (HPV 18,39,45,59), HPV 56, HPV 51, HPV 68 - кількісне дослідження на наявність ВПЛ інфекції по групах та з визначенням окремих генотипів, зішкріб, методом ПЛР Real-Time 2490 грн.
  Пакет №39 «Урогенітальний скринінг (для жінок)»: Бак дослідження урогенітальних виділень + антибіотикограма; Мікроскопія урогенітального мазка; Цитологічне дослідження біоматеріалу на атипові клітини; Хламідія (Chlamydia trachomatis) ПЛР; Мікоплазма (Mycoplasma hominis) ПЛР; Мікоплазма (Mycoplasma genitalium) ПЛР; Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum) ПЛР; Уреаплазма (Ureaplasma parvum) ПЛР; Трихомона (Trichomonas vaginalis) ПЛР; Кандида (Candida albicans) ПЛР; Гонорея (Neisseria gonorrhoeae) ПЛР; Гарднерелла (Gardnerella vaginalis) ПЛР; Квант-15 ВПЛ (HPV 6,11), (HPV 16,31,33,35,52,58), (HPV 18,39,45,59), HPV 56, HPV 51, HPV 68 - кількісне дослідження на наявність ВПЛ інфекції по групах та з визначенням окремих генотипів, зішкріб, методом ПЛР Real-Time 3150 грн.
  Пакет №48 «Урогенітальний скринінг (для чоловіків)»: Бак дослідження урогенітальних виділень + антибіотикограма; Мікроскопія урогенітального мазка; Хламідія (Chlamydia trachomatis) ПЛР; Мікоплазма (Mycoplasma hominis) ПЛР; Мікоплазма (Mycoplasma genitalium) ПЛР; Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum) ПЛР; Уреаплазма (Ureaplasma parvum) ПЛР; Трихомона (Trichomonas vaginalis); Кандида (Candida albicans) ПЛР; Гонорея (Neisseria gonorrhoeae) ПЛР; Гарднерелла (Gardnerella vaginalis) ПЛР; Квант-15 ВПЛ (HPV 6,11), (HPV 16,31,33,35,52,58), (HPV 18,39,45,59), HPV 56, HPV 51, HPV 68 - кількісне дослідження на наявність ВПЛ інфекції по групах та з визначенням окремих генотипів, зішкріб, методом ПЛР Real-Time 2970 грн.
  Пакет №901 «Урогенітальний ПЛР №1»: Мікоплазма (Mycoplasma genitalium); Хламідія (Chlamydia trachomatis); Уреаплазма (Ureaplasma spp.) зішкріб, сеча та ін., методом ПЛР, якісне визначення 660 грн.
  Пакет №902 «Урогенітальний ПЛР №2»: Мікоплазма (Mycoplasma genitalium); Хламідія (Chlamydia trachomatis); Уреаплазма (Ureaplasma spp.) зішкріб, сеча та ін., методом ПЛР, кількісне визначення 730 грн.
  Пакет №903 «Урогенітальний ПЛР №3»: Мікоплазма (Mycoplasma hominis); Уреаплазма (Ureaplasma spp.) зішкріб, сеча та ін. методом ПЛР - якісн. 430 грн.
  Пакет №904 «Урогенітальний ПЛР №4»: Мікоплазма (Mycoplasma hominis); Уреаплазма (Ureaplasma spp.) зішкріб, сеча та ін., методом ПЛР - кількісн. 480 грн.
  Пакет №906 «Урогенітальний ПЛР №5»: Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum) - якісн.; Трихомона (Trichomonas vaginalis) - якісн.; Мікоплазма (Mycoplasma genitalium) - кількісн.; Хламідія (Chlamydia trachomatis) - кількісн.; Гарднерелла (Gardnerella vaginalis) - якісн.; Квант-4 ВПЛ (HPV 6, HPV 11, HPV 16, HPV 18) - кількісне дослідження на наявність ПВЛ інфекції, з визначенням окремих генотипів, зішкріб, методом ПЛР Real-Time 1440 грн.
  Пакет №907 «Урогенітальний ПЛР №6»: Гарднерелла (Gardnerella vaginalis); Мікоплазма (Mycoplasma genitalium); Мікоплазма (Mycoplasma hominis); Хламідія (Chlamydia trachomatis); Гонорея (Neisseria gonorrhoeae); Трихомона (Trichomonas vaginalis); Уреаплазма (Ureaplasma spp.) зішкріб, сеча, біоптат, методом ПЛР, якісне визначення 1540 грн.
  Пакет №908 «Урогенітальний ПЛР №7»: Цитомегаловірус (Cytomegalovirus); Герпес (Herpes simplex virus 1,2 тип); Мікоплазма (Mycoplasma genitalium); Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum); Гарднерелла (Gardnerella vaginalis); Гонорея (Neisseria gonorrhoeae); Трихомона (Trichomonas vaginalis) зішкріб, сеча біоптат, методом ПЛР, якісне визначення 1520 грн.
  Пакет №910 «Урогенітальний ПЛР №8»: Мікоплазма (Mycoplasma hominis); Мікоплазма (Mycoplasma genitalium); Хламідія (Chlamydia trachomatis); Гонорея (Neisseria gonorrhoeae); Трихомона (Trichomonas vaginalis); Уреаплазма (Ureaplasma spp.) зішкріб, сеча, біоптат, методом ПЛР, якісне визначення 1300 грн.
  Пакет №911 «Урогенітальний ПЛР №9»: Гонорея (Neisseria gonorrhoeae); Хламідія (Chlamydia trachomatis); Трихомона (Trichomonas vaginalis); Уреаплазма (Ureaplasma spp.); Герпес (Herpes simplex virus 1,2 тип) зішкріб, сеча, біоптат, методом ПЛР, якісне визначення 1100 грн.
  Пакет №914 «Урогенітальний ПЛР №10»: Мікоплазма (Mycoplasma hominis); Уреаплазма (Ureaplasma spp.); Хламідія (Chlamydia trachomatis) зішкріб, сеча, біоптат, методом ПЛР, якісне визначення 660 грн.
  Пакет №967 «Урогенітальний ПЛР №11»: Хламідія (Chlamydia trachomatis); Мікоплазма (Mycoplasma hominis); Уреаплазма (Ureaplasma spp.); Трихомоніаз (Trichomonas vaginalis); Гарднерелла (Gardnerella vaginalis) методом ПЛР, якісне визначення 1090 грн.
  Пакет №972 «Урогенітальний ПЛР №12»: Хламідія (Chlamydia trachomatis); Мікоплазма (Mycoplasma hominis); Мікоплазма (Mycoplasma genitalium); Уреаплазма (Ureaplasma spp.) методом ПЛР, якісне визначення 870 грн.
  Пакет №975 «Урогенітальний ПЛР №13»: Хламідія (Chlamydia trachomatis); Мікоплазма (Mycoplasma genitalium); Уреаплазма (Ureaplasma spp.); Трихомоніаз (Trichomonas vaginalis) методом ПЛР, якісне визначення 870 грн.
  Пакет №979 «Урогенітальний ПЛР №14»: Хламідія (Chlamydia trachomatis); Мікоплазма (Mycoplasma hominis); Уреаплазма (Ureaplasma spp.) методом ПЛР, якісне визначення 660 грн.
  Пакет №984 «Урогенітальний ПЛР №15»: Хламідія (Chlamydia trachomatis); Мікоплазма (Mycoplasma hominis); Уреаплазма (Ureaplasma spp.); Трихомоніаз (Trichomonas vaginalis) методом ПЛР, якісне визначення 870 грн.
  Пакет №985 «Урогенітальний ПЛР №16»: Мікоплазма (Mycoplasma hominis); Уреаплазма (Ureaplasma spp.); Гарднерелла (Gardnerella vaginalis) методом ПЛР, якісне визначення 650 грн.
  Пакет №909 «Урогенітальний ПЛР №17»: Квант-15 ВПЛ (HPV 6,11), (HPV 16,31,33,35,52,58), (HPV 18,39,45,59), HPV 56, HPV 51, HPV 68 - кількісне дослідження на наявність ВПЛ інфекції по групах та з визначенням окремих генотипів, зішкріб, методом ПЛР Real-Time ; Мікоплазма (Mycoplasma hominis); Мікоплазма (Mycoplasma genitalium); Хламідія (Chlamydia trachomatis); Гонорея (Neisseria gonorrhoeae); Трихомоніаз (Trichomonas vaginalis); Уреаплазма (Ureaplasma spp.) зішкріб, сеча, біоптат, методом ПЛР - якісн. 1850 грн.
  Пакет №917 «Урогенітальний ПЛР №18»: Квант-15 ВПЛ (HPV 6,11), (HPV 16,31,33,35,52,58), (HPV 18,39,45,59), HPV 56, HPV 51, HPV 68 - кількісне дослідження на наявність ВПЛ інфекції по групах та з визначенням окремих генотипів, зішкріб, методом ПЛР Real-Time ; Герпес (Herpes simplex virus 1,2 тип) зішкріб, сеча, біоптат, змив з кон’юнктиви ока; Цитомегаловірус (Cytomegalovirus) зішкріб, сеча, біоптат, методом ПЛР - якісн. 980 грн.
  Пакет №912 «Урогенітальний ПЛР+Бакпосів №1»: Мікоплазма (Mycoplasma hominis); Уреаплазма (Ureaplasma spp.); Хламідія (Chlamydia trachomatis); Гарднерелла (Gardnerella vaginalis); Трихомоніаз (Trichomonas vaginalis) зішкріб, сеча, біоптат, методом ПЛР, якісне визначення; Бак дослідження урогенітальних виділень + антибіотикограма 1440 грн.
  Пакет №913 «Урогенітальний ПЛР+Бакпосів №2»: Гарднерелла (Gardnerella vaginalis); Мікоплазма (Mycoplasma hominis); Мікоплазма (Mycoplasma genitalium); Хламідія (Chlamydia trachomatis); Гонорея (Neisseria gonorrhoeae); Трихомоніаз (Trichomonas vaginalis); Уреаплазма (Ureaplasma spp.) зішкріб, сеча, біоптат, методом ПЛР - якісн.; Папіломавіруси ВПЛ 16, 18 типи (високоонкогенні) - якісне дослідження з визначенням окремих генотипів, зішкріб, методом ПЛР; Папіломавіруси ВПЛ 6, 11 типи (низькоонкогенні) - якісне дослідження з визначенням окремих генотипів, зішкріб, методом ПЛР; Бак дослідження урогенітальних виділень + антибіотикограма 2360 грн.
  Пакет №915 «Урогенітальний ПЛР+Бакпосів №3»: Мікоплазма (Mycoplasma hominis); Уреаплазма (Ureaplasma spp.); Хламідія (Chlamydia trachomatis); Трихомона (Trichomonas vaginalis) зішкріб, сеча, біоптат, методом ПЛР - якісн.; Бак дослідження урогенітальних виділень + антибіотикограма 1220 грн.
  Пакет №916 «Урогенітальний ПЛР+Бакпосів №4»: Мікоплазма (Mycoplasma hominis); Уреаплазма (Ureaplasma spp.); Хламідія (Chlamydia trachomatis); Гарднерелла (Gardnerella vaginalis) зішкріб, сеча, біоптат, методом ПЛР - якісн.; Бак дослідження урогенітальних виділень + антибіотикограма 1220 грн.
  Пакет №905 «Урогенітальний ПЛР+Бакпосів №5»: Уреаплазма (Ureaplasma spp.); Мікоплазма (Mycoplasma hominis) зішкріб, сеча та ін., методом ПЛР, якісне визначення; Бак дослідження урогенітальних виділень + антибіотикограма 770 грн.
  Пакет №983 «Урогенітальний ПЛР+Бакпосів №6»: Хламідія (Chlamydia trachomatis); Міколазма (Mycoplasma hominis); Мікоплазма (Mycoplasma genitalium); Уреаплазма (Ureaplasma spp.); Гарднерелла (Gardnerella vaginalis) зішкріб, сеча, біоптат, методом ПЛР, якісне визначення; Бак дослідження урогенітальних виділень + антибіотикограма 1430 грн.
 • ЗАХВОРЮВАННЯ ШКТ
  Пакет №42 «Глистні інвазії»: Аскаріда (Ascaris lumbricoides), антитіла IgG, Ехінококк (Echinococcus granulosus), антитіла IgG, Лямблія (Giardia lamblia), сумарні антитіла IgG+IgМ+IgA, Опісторхії (Opisthorchis felineus), антитіла IgG, Токсокари (Toxocara canis), антитіла IgG, Трихінели (Trichinella), антитіла IgG 1490 грн.
 • ДІАГНОСТИКА ЦЕЛІАКІЇ
  Пакет №49 «Діагностика глютен-залежних захворювань»: Загальний IgE (загальний маркер алергії); IgE до алергенів пшеничного борошна; IgE до алергенів житнього борошна; IgE до алергенів ячмінного борошна; IgE до алергенів вівсяного борошна; IgE до алергенів глютену; Целіакія, панель І: IgG до дезамінованих пептидів гліадину (DGP), IgG до трансглутамінази (tTG), внутрішній фактор Касла (IF); Целіакія, панель ІІ: IgA до дезамінованих пептидів гліадину (DGP), IgA до трансглутамінази (tTG); Загальний IgA; Гліадин, антитіла IgA; Гліадин, антитіла IgG; Розгорнутий аналіз крові; Білірубін загальний, прямий, непрямий; Аланінамінотрансфераза (АLТ); Аспартатамінотрансфераза (АSТ); Лужна фосфатаза; Гамма–глутамілтранспептидаза (GGT); Амілаза; Загальний білок; Білкові фракції (альбуміни, α-1-глобуліни, α-2-глобуліни, β-1-глобуліни, γ-глобуліни, коефіцієнт А/Г); Аналіз кала загальний (копрограма) 4920 грн.
 • ІНШІ ІНФЕКЦІЇ
  Пакет №53 «Бореліоз IgM+IgG»: (Антитіла IgM до специфічних антигенів Borrelia: VlsE, основна експресована варіабельна білкова послідовність; р83, білок мембранних везикул; р39, BmpA; р31 OspA, зовнішній поверхневий білок А; р30; р25, OspC, зовнішній поверхневий білок С; р21; р19; р17; Антитіла IgG до специфічних антигенів Borrelia: VlsE, основна експресована варіабельна білкова послідовність; р83, білок мембранних везикул; р39, BmpA; р31 OspA, зовнішній поверхневий білок А; р30; р25, OspC, зовнішній поверхневий білок С; р21; р19; р17) метод Western Blot 1210 грн.
  Бореліоз, антитіла IgG+IgM LineBlot: (Антитіла IgG до специфічних антигенів Borrelia: VlsE Ba: рекомбінантний високоочищений антиген VlsE Borrelia afzelii; VlsE Bb: рекомбінантний високоочищений антиген VlsE Borrelia burgdoferi; VlsE Bg: рекомбінантний високоочищений антиген VlsE Borrelia garinii; LBa: ліпід Borrelia afzelii; LBb: ліпід Borrelia burgdoferi; p83 Ba: білок мембранних везикул Borrelia afzelii; p41 Bg: нативний флагелін Borrelia garinii; p39 Bg: нативний BmpA Borrelia garinii; p25: OspC зовнішній поверхневий білок С Borrelia garinii; р58; р21; р19; р18; Антитіла IgM до специфічних антигенів Borrelia: VlsE Bb: рекомбінантний високоочищений антиген VlsE Borrelia burgdoferi; p41: нативний флагелін Borrelia afzelii; p39: нативний BmpA Borrelia afzelii; p25 Ba: OspC зовнішній поверхневий білок С Borrelia afzelii; p25 Bb: OspC зовнішній поверхневий білок С Borrelia burgdoferi; p25 Bg: OspC зовнішній поверхневий білок С Borrelia garinii) метод Western Blot 1320 грн.
 • КОРОНАВІРУС
  Пакет №9082 «Діагностика COVID-19 (ПЛР + IgG + IgM)»: Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), зішкріб з ротоглотки, носоглотки, методом ПЛР Real-Time - якісн.; Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), антитіла IgM; Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), антитіла IgG (методом ІФА) 1200 грн.
  Пакет №9084 «Маркери запалення при COVID-19»: Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові + лейкоцитарна формула + ШОЕ); D-димер; Коагулограма (протромбіновий час, протромбіновий індекс, тромбіновий час, АЧТЧ, фібриноген, INR); Феритин; С-реактивний білок – високочутливий (hsCRP) - кількісн.; Інтерлейкін-6 (IL-6) 1710 грн.
 • АНЕМІЯ
  Пакет №1 «Діагностика анемії»: Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові, ШОЕ, лейкоцитарна формула); Залізо (Fe); Феритин; Трансферин; Фолієва кислота; Вітамін В12; Еритропоетин 1430 грн.
  Пакет №2 «Діагностика залізодефіцитної анемії»: Залізо (Fe); Залізозв’язуюча здатність сироватки загальна; Залізозв’язуюча здатність сироватки ненасичена (латентна) 380 грн.
  Пакет №954 «Моніторинг анемії»: Загальний аналіз крові (12 показників); Залізо (Fe); Феритин; Трансферин; Фолієва кислота; Вітамін В12 1080 грн.
 • ТИРЕОЇДНА ПАНЕЛЬ
  Пакет №24 «Тиреоїдний №1»: Тиреотропний гормон (TSH); Тироксин вільний (FT4); Антитіла до тиреопероксидази (APO) 560 грн.
  Пакет №25 «Тиреоїдний №2»: Тиреотропний гормон (TSH); Тироксин вільний (FT4); Антитіла до тиреоглобуліну (АTG) 560 грн.
  Пакет №26 «Тиреоїдний №3»: Тиреотропний гормон (TSH); Тироксин вільний (FT4) 360 грн.
  Пакет №27 «Тиреоїдний розширений №4»: Тиреотропний гормон (TSH); Тироксин загальний (T4); Тироксин вільний (FT4); Трийодтиронін загальний (T3); Трийодтиронін вільний (FT3); Антитіла до тиреопероксидази (APO); Антитіла до тиреоглобуліну (АTG) 1290 грн.
  Пакет №28 «Тиреоїдний №5 (онко)»: Тиреотропний гормон (TSH); Тироксин вільний (FT4); Тиреоглобулін (TG); Кальцитонін (онкомаркер щитоподібної залози) 910 грн.
  Пакет №45 «Тиреоїдний №6»: Тиреотропний гормон (TSH); Тироксин вільний (FT4); Антитіла до тиреопероксидази (APO); Кальцитонін 910 грн.
  Пакет №46 «Тиреоїдний №7»: Тиреоглобулін (TG); Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону (a-RTSH) 570 грн.
  Пакет №50 «Тиреоїдний №8»: Тиреотропний гормон (TSH); Трийодтиронін вільний (FT3); Тироксин вільний (FT4); Антитіла до тиреоглобуліну (АTG); Антитіла до тиреопероксидази (APO) 930 грн.
  Пакет №940 «Тиреоїдний №9»: Тиреотропний гормон (TSH); Трийодтиронін вільний (FT3); Тироксин вільний (FT4) 540 грн.
  Пакет №942 «Тиреоїдний №10»: Тиреотропний гормон (TSH); Тироксин загальний (T4); Трийодтиронін вільний (FT3); Кальцитонін 880 грн.
  Пакет №943 «Тиреоїдний №11»: Тиреотропний гормон (TSH); Тироксин загальний (T4); Антитіла до тиреопероксидази (APO); Трийодтиронін вільний (FT3) 740 грн.
  Пакет №945 «Тиреоїдний №12»: Тиреотропний гормон (TSH); Трийодтиронін вільний (FT3); Антитіла до тиреопероксидази (APO) 560 грн.
  Пакет №965 «Тиреоїдний №13»: Тиреотропний гормон (TSH); Тироксин вільний (FT4); Антитіла до тиреопероксидази (APO); Антитіла до тиреоглобуліну (АTG) 760 грн.
  Пакет №998 «Тиреоїдний №14»: Тиреотропний гормон (TSH); Трийодтиронін вільний (FT3); Тироксин вільний (FT4); Антитіла до тиреопероксидази (APO) 740 грн.
  Пакет №941 «Скринінг аутоімунних захворювань щитоподібної залози»: Тиреотропний гормон (TSH); Антитіла до тиреопероксидази (APO); Антитіла до тиреоглобуліну (АTG) 580 грн.
  Пакет №944 «Аутоімунні порушення щитоподібної залози»: Тиреотропний гормон (TSH); Tрийодтиронін загальний (T3); Тироксин загальний (T4); Антитіла до тиреопероксидази (APO); Антитіла до тиреоглобуліну (АTG) 930 грн.
  Пакет №946 «Діагностика дифузного токсичного зобу»: Тиреотропний гормон (TSH); Трийодтиронін вільний (FT3); Тироксин вільний (FT4); Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону (a-RTSH) 910 грн.
  Пакет №947 «Моніторинг раку ЩЗ»: Тиреоглобулін (TG); Антитіла до тиреоглобуліну (АTG) 400 грн.
  Пакет №948 «Діагностика злоякісних новоутворень ЩЗ»: Тиреоглобулін (TG); Кальцитонін 550 грн.
  Пакет №949 «Моніторинг стану ЩЗ у післяопераційному періоді»: Тиреотропний гормон (TSH); Тироксин вільний (FT4); Тиреоглобулін (TG); Антитіла до тиреоглобуліну (АTG) 760 грн.
 • РЕПРОДУКТИВНА ПАНЕЛЬ
  Пакет №23 «Індекс вільного тестостерону»: Глобулін, що зв’язує статеві гормони (SHBG); Тестостерон загальний (TES); Індекс вільного тестостерону 380 грн.
  Пакет №22 «Репродуктивний»: Лютеїнізуючий гормон (LH); Фолікулостимулюючий гормон (FSH); Прогестерон; Естрадіол (E2); Пролактин; Тестостерон загальний (TES); Тестостерон вільний (FTES); Індекс вільного тестостерону; Глобулін, зв’язуючий статеві гормони (SHBG); ДГЕА-сульфат (DHEA-S) 1760 грн.
  Пакет №923 «Гормональна вісь»: Фолікулостимулюючий гормон (FSH); Лютеїнізуючий гормон (LH); Естрадіол (E2); Тестостерон вільний (FTES); Тестостерон загальний (TES) 1010 грн.
  Пакет №924 «Гормональні порушення №1»: Пролактин; Прогестерон; Тестостерон вільний (FTES) 630 грн.
  Пакет №925 «Гормональні порушення №2»: Кортизол; ДГЕА-сульфат (DHEA-S); Тестостерон вільний (FTES) 710 грн.
  Пакет №926 «Гормональні порушення №3»: Фолікулостимулюючий гормон (FSH); Лютеїнізуючий гормон (LH); Пролактин; Прогестерон; Естрадіол (E2); Тестостерон загальний (TES) 1180 грн.
  Пакет №927 «Гормональні порушення №4»: Фолікулостимулюючий гормон (FSH); Лютеїнізуючий гормон (LH); Пролактин; Прогестерон; Естрадіол (E2); Тестостерон вільний (FTES) 1200 грн.
  Пакет №928 «Гормональні порушення №5»: Фолікулостимулюючий гормон (FSH); Лютеїнізуючий гормон (LH); Пролактин; Естрадіол (E2); Тестостерон вільний (FTES); Тестостерон загальний (TES); Тиреотропний гормон (TSH) 1380 грн.
  Пакет №929 «Гормональні порушення №6»: Фолікулостимулюючий гормон (FSH); Лютеїнізуючий гормон (LH); Пролактин; Естрадіол (E2); Тестостерон вільний (FTES); Тестостерон загальний (TES); Тиреотропний гормон (TSH); Антимюллерів гормон (АМГ) 1820 грн.
  Пакет №922 «Гормональні порушення №7»: Фолікулостимулюючий гормон (FSH); Лютеїнізуючий гормон (LH); Естрадіол (E2) 580 грн.
  Пакет №921 «Гормональні порушення №8»: Фолікулостимулюючий гормон (FSH); Лютеїнізуючий гормон (LH); Пролактин 590 грн.
  Пакет №930 «Вплив дефіциту вітаміну D на репродуктивний вік жінки»: Антимюллерів гормон (АМГ); Вітамін D (25-ОН вітамін D2+D3) 860 грн.
  Пакет №931 «Гіперпролактинемія»: Тиреотропний гормон (TSH); Тироксин вільний (FT4); Пролактин 560 грн.
  Пакет №932 «Мамологічний розширений»: Тиреотропний гормон (TSH); Tрийодтиронін загальний (T3); Тироксин загальний (Т4); Прогестерон; Пролактин; Лютеїнізуючий гормон (LH); Фолікулостимулюючий гормон (FSH); Естрадіол (E2); Тестостерон загальний (TES) 1700 грн.
  Пакет №966 «Репродуктивне гормональне жіноче здоров’я»: Лютеїнізуючий гормон (LH); Фолікулостимулюючий гормон (FSH); Пролактин; Прогестерон; Естрадіол (E2) 970 грн.
  Пакет №997 «Cпіввідношення ЛГ/ФСГ»: Лютеїнізуючий гормон (ЛГ); Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ); Розрахунок співвідношення ЛГ/ФСГ 390 грн.
  Пакет №990 «Контроль 1 фази МЦ і преовуляторного періоду»: Лютеїнізуючий гормон (LH); Пролактин; Фолікулостимулюючий гормон (FSH); Естрадіол (E2) 770 грн.
  Пакет №993 «Контроль 2 фази МЦ»: Лютеїнізуючий гормон (LH); Прогестерон; Пролактин; Фолікулостимулюючий гормон (FSH) 790 грн.
  Пакет №994 «Контроль 2 фази МЦ №2»: Дегідроепіандростерон-сульфат (DHEA-S); Лютеїнізуючий гормон (LH); Прогестерон; Пролактин; Фолікулостимулюючий гормон (FSH) 1020 грн.
  Пакет №995 «Гіперандрогенні порушення №1»: Дегідроепіандростерон-сульфат (DHEA-S); 17-ОН-оксипрогестерон; Глобулін, що зв’язує статеві гормони (SHBG); Тестостерон загальний (TES); Індекс вільного тестостерону 770 грн.
  Пакет №996 «Оцінка оваріального резерву»: Фолікулостимулюючий гормон (FSH); Інгібін B; Антимюллерів гормон 1190 грн.
 • ПРЕНАТАЛЬНА ДІАГНОСТИКА
  Пакет №9073 «Біохімічний пренатальний скринінг І триместру вагітності для перерахунку ризику вроджених вад з використанням програмного забезпечення Astraya: PAPP + β - ХГЛ вільний (Cobas e411, Roche)» *Без розрахунку ризику 820 грн.
  Пакет №31 «Біохімічний пренатальний скринінг І триместру»: Білок, асоційований з вагітністю (PAPP-А); Бета-хоріонічний гонадотропін людини вільний (бета- ХГЛ ); Розрахунок ризику вроджених вад з допомогою програмного забезпечення PRISCA 5 460 грн.
  Пакет №32 «Біохімічний пренатальний скринінг ІІ триместру»: Хоріонічний гонадотропін людини (HCG)-пренат.; Естріол некон’югований (Е3); Альфафетопротеїн (AFP); Розрахунок ризику вроджених вад з допомогою програмного забезпечення PRISCA 5 500 грн.
  Пакет №959 «Скринінг 1 триместру вагітності»: Білок, асоційований з вагітністю (PAPP-А); Бета-хоріонічний гонадотропін людини вільний (бета- ХГЛ) 440 грн.
  Пакет №960 «Скринінг 2 триместру вагітності»: Альфафетопротеїн (AFP); Хоріонічний гонадотропін людини (HCG)-пренат; Естріол некон’югований (Е3) 490 грн.
 • ПАНЕЛЬ ДІАБЕТУ
  Пакет №8 «Діабет»: Індекс HOMA-IR; Інсулін; Глюкоза в крові; Глікозильований гемоглобін; С-пептид 650 грн.
  Пакет №9 «Індекс HOMA-IR»: Індекс HOMA-IR; Інсулін; Глюкоза в крові 290 грн.
  Пакет №51 «Вуглеводний обмін»: Глікозильований гемоглобін; Індекс HOMA-IR; Інсулін; Глюкоза в крові 460 грн.
  Пакет №958 «Моніторинг діабету»: Глікозильований гемоглобін; С-пептид 390 грн.
 • ПАНЕЛЬ ОСТЕОПОРОЗУ
  Пакет №29 «Стан кісткової тканини»: Кальцій; Фосфор; Паратгормон; Остеокальцин; Кальцитонін; Пірилінкс Д 1470 грн.
  Пакет №30 «Паратиреоїдний»: Паратгормон; Фосфор (Р); Кальцій іонізований (iСа) 400 грн.
  Пакет №957 «Обстеження на дефіцит вітаміну Д»: Вітамін D (25-ОН вітамін D2+D3); Кальцій іонізований (iСа), Фосфор (P) 620 грн.
  Пакет №59 «Фосфорно-кальцієвий обмін»: Вітамін D (25-ОН вітамін D2+D3); Кальцій іонізований (iСа); Паратгормон; Фосфор (P) 820 грн.
 • СЕРЦЕВІ БІОМАРКЕРИ
  Пакет №56 «Серцево-судинний»: Ліпідограма (Холестерин, Тригліцериди, ЛП високої щільності, ЛП низької щільності, ЛП дуже низької щільності, Коефіцієнт атерогенності); Калій (K); Натрій (Na); Гамма–глутамілтранспептидаза (GGT); Креатинфосфокіназа МВ (серцева) фракція (КФК-МВ); Тропонін I; Гомоцистеїн 1300 грн.
  Пакет №57 «Діагностика інфаркту міокарда»: Тропонін I; Креатинфосфокіназа МВ (серцева) фракція (КФК-МВ) 380 грн.
  Пакет №58 «Кардіопакет»: NT-pro BNP (N-кінцевий поліпептид натрійдиуретичного гормону); Креатинфосфокіназа МВ (серцева) фракція (КФК-МВ); Холестерин 1150 грн.
  Пакет №61 «Атеросклероз» (ризик виникнення серцево-судинної недостатності): Ліпідограма (Холестерин, Тригліцериди, ЛП високої щільності, ЛП низької щільності, ЛП дуже низької щільності, Коефіцієнт атерогенності); Аполіпопротеїн А1; Аполіпопротеїн В; Гомоцистеїн; Коагулограма (протромбіновий час, протромбіновий індекс, тромбіновий час, АЧТЧ, фібриноген, INR); D-димер 1430 грн.
 • ГІПОФІЗАРНО-НАДНИРНИКОВІ ПОКАЗНИКИ
  Пакет №950 «Кортизол»: Кортизол (сироватка крові); Кортизол (сеча) 550 грн.
  Альдостерон-ренінове співвідношення (АРС) (забір біоматеріалу до 15:00 за адресою: м.Київ, вул. Л.Мацієвича, 5/1; забір біоматеріалу здійснюється до 10:00, виключно в лабораторних центрах «МедЛаб»: м. Вінниця, вул. Маяковського, 141; м. Луцьк, вул. Відродження, 7; м. Тернопіль, вул. Шпитальна, 6/81; м. Чернівці, вул. Чорноморська, 4 а; ) 1320 грн.
 • ОНКОЛОГІЧНІ МАРКЕРИ
  Пакет №16 «Жіноча онкопанель органів малого тазу»: Онкомаркер яєчників (НЕ 4), Онкомаркер яєчників (СА 125); Індекс ROMA; Альфафетопротеїн (АФП); Раково-ембріональный антиген (РЕА); Онкомаркер молочної залози (СА 15-3) 1270 грн.
  Пакет №17 «Онкопанель загальна»: Раково-ембріональный антиген (РЕА); Альфафетопротеїн (АФП); Онкомаркер підшлункової залози (СА 19-9); Онкомаркер шлунку СА 72-4; Онкомаркер легень CYFRA CA 21-1; Кальцитонін (онкомаркер щитоподібної залози); Інсуліноподібний фактор росту ІІ (онкомаркер кори наднирників) 2570 грн.
  Пакет №18 «Індекс ROMA»: Індекс ROMA; Онкомаркер яєчників (НЕ 4); Онкомаркер яєчників (СА 125) 660 грн.
  Пакет №19 «Чоловіча онкопанель»: Раково-ембріональный антиген (РЕА); Альфафетопротеїн (АФП); Простато-специфічний антиген загальний (PSA); Простато-специфічний антиген вільний (fPSA); ПСА-коефіцієнт; Простатична кисла фосфатаза (РАР) 1020 грн.
  Пакет №20 «Чоловіча онкопанель (розширена)»: Раково-ембріональный антиген (РЕА); Альфафетопротеїн (АФП); Простато-специфічний антиген загальний (PSA); Простато-специфічний антиген вільний (fPSA); ПСА-коефіцієнт; Простатична кисла фосфатаза (PAP); Бета-хоріонічний гонадотропін людини вільний (β-ХГЛ) - онко 1220 грн.
  Пакет №21 «ПСА-коефіцієнт»: Простато-специфічний антиген загальний (PSA); Простато-специфічний антиген вільний (fPSA); ПСА-коефіцієнт 400 грн.
  Пакет №937 «Урологічний (онко)»: Простато-специфічний антиген загальний (PSA); Раково-ембріональный антиген (РЕА); Тестостерон загальний (TES) 620 грн.
  Пакет №938 «Онкологічна панель для жінок»: Тиреоглобулін (TG); Раково-ембріональный антиген (РЕА); Онкомаркер молочної залози (СА 15-3); Онкомаркер підшлункової залози (СА 19-9); Онкомаркер яєчників (СА 125) 1080 грн.
  Пакет №939 «Онкологічна панель для жінок розширена»: Тиреоглобулін (TG); Раково-ембріональный антиген (РЕА); Онкомаркер молочної залози (СА 15-3); Онкомаркер підшлункової залози (СА 19-9); Індекс ROMA; Онкомаркер яєчників (НЕ-4); Онкомаркер яєчників (СА-125) 1470 грн.
 • АУТОІМУННІ ЗАХВОРЮВАННЯ
  Пакет №3 «Антифосфоліпідний синдром»: Вовчаковий антикоагулянт; Антифосфоліпідні антитіла IgG; Антифосфоліпідні антитіла IgM 910 грн.
  Пакет №4 «Аутоімунний»: Аутоантитіла до мікросомальної фракції тиреоцитів (АМС); Аутоантитіла до антигенів мітохондрій (АМА); Аутоантитіла IgG до нуклеарних антигенів (ANA Hep Screen); Антитіла до тиреотропного гормону (АТG); Антитіла до тиреопероксидази (АРО) 1390 грн.
 • ІМУНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
  Пакет №44 «Імуноглобуліни»: Імуноглобулін IgA загальний; Імуноглобулін IgG загальний; Імуноглобулін IgM загальний; Загальний IgE (загальний маркер алергії) 650 грн.
 • ЕКСПРЕС-ТЕСТИ
  Пакет №935 «Експрес-тест розширений (4 інфекції)»: Гепатит В HbsAg (поверхневий антиген); Гепатит C (HCV антитіла); ВІЛ- тест; Сифіліс 720 грн.
  Пакет №936 «Експрес-тест на гепатити»: Гепатит В HbsAg (поверхневий антиген); Гепатит C (HCV антитіла) 360 грн.

Сдать анализы в Киеве возможно в нашей клинике. На базе «Kyiv Clinic» (Киев Клиника) организована современная лаборатория, выполняющая широкий спектр анализов. Чтобы сдать анализы, достаточно записаться на сайте на удобное для пациента время или договориться о визите по телефону.

Что мы делаем?

В лаборатории «Киев Клиник» возможно сдать анализы по направлениям:

1. Общеклиническое:

а) гематологические исследования. Проводятся «вручную» и при помощи гематологического анализатора. Виды:

анализ крови клинический (с развернутой лейкоцитарной формулой);
определение группы крови и резус-фактора;
коагулограмма.

Клиническое значение: выявляют признаки воспаления, анемии, онкогематологического процесса.

б) анализ мочи:

общий;
по Зимницкому;
по Нечипоренко и др.

Клиническое значение: выявляют болезни почек и мочевых путей, сахарный диабет.

б) анализ мочи:

копрограмма;
на кишечные паразиты;
на скрытую кровь.

Клиническое значение: выявление глистных инвазий, опухолевых процессов в ЖКТ.

г) анализ мокроты.

д) микроскопические:

соскоб на демодекс;
волосы, кожа, ногти – на грибок;
секрет простаты;
спермограмма;
урогенитальные мазки (мужской и женский);
цитология на атипичные клетки.

2. Биохимическое

Проводится «вручную» и при помощи биохимического анализатора. Виды:

биохимия крови (31 показатель);
липидный спектр;
ревматоидная панель;
электролиты.

Клиническое значение: определяет маркеры воспаления и стадию процесса, обменную патологию, нарушение функции печени, почек.

3. Инфекционное
Проводится методами ПЦР, ИФА, бактериологическими методами. Виды:

гепатиты В и С;
TORCH-инфекции (герпес, краснуха, токсоплазмоз, цитомегаловирусная инфекция);
папилломавирусная инфекция;
сифилис;
12 инфекций, передающихся половым путем (хламидиоз, гонорея, кандидоз и пр.);
инфекции ЖКТ (helicobacter pylori, лямблиоз, гельминтозы и пр.);
ВИЧ-инфекция;
клещевые инфекции;
детские инфекции (корь, паротит, дифтерия, коклюш);
туберкулез;
вирус Эпштейна-Барра;
носительство стафилококка, стрептококка.

4. Иммунологическое

5. Аллергологическое
Проводится, в том числе для определения индивидуальной непереносимости к аллергенам (пище, шерсти, пыли, насекомым, плесени и пр.)

6. Аутоиммунное

7. Гистологическое

8. Молекулярно-генетическое

9. Экспресс-анализы

10. Прочие

Кроме отдельных видов в лаборатории «Киев Клиник» возможно сдать анализы по комплексным программам – т.н. панелям с пакетами конкретных направлений:

тиреоидной;
остеопорозной;
репродуктивной;
диабетической и пр.

Преимущества лабораторной диагностики в Киеве

Уровень развития методов диагностики, используемых в лаборатории «Киев Клиник», их разнообразие, сочетаемость и взаимодополняемость или, наоборот, альтернативность позволяют:

Объективно оценить текущее состояние здоровья пациента.
Выявить болезнь на ранней стадии.
При дифференциальной диагностике сложных случаев исключить сомнительные варианты, подтвердив единственно точный и верный диагноз болезни.
Контролировать эффективность назначенной терапии, отслеживая течение болезни в динамике.
Своевременно выявить симптомы побочных реакций, возможных при назначении длительных курсов лечения, и провести коррекцию.

Если пациент сдает анализы в лаборатории «Киев Клиник», клиника гарантирует:

оперативность выполнения анализов;
достоверность и точность результатов;
информативность анализов;
консультацию по трактовке результатов;
конфиденциальность;
демократичные по меркам Киева цены.

Свяжитесь с нами или задайте вопрос

Позвоните сейчас

044 456-00-46 Записаться на прием

Оставьте заявку

Задать вопрос

Написать