Аналізи

 • Вартість аналізів при COVID-19
  С-реактивний білок кількісний 130 грн.
  D-димер 280 грн.
  Феритин 250 грн.
  ЛДГ (лактатдегідрогеназа) 110 грн.
  Загальний аналіз крові розгорнутий 210 грн.
  Коагулограма 360 грн.
  Прокальцитонін 660 грн.
  АлТ 110 грн.
  АсТ 110 грн.
  ГГТ 110 грн.
  Залізо крові 110 грн.
  Забір аналізів на виїзді 300 грн.

Об'єкт професійного інтересу лікаря – стан здоров'я пацієнта, оцінити яке сьогодні немислимо без проведення ретельного різнобічного обстеження. Воно потрібно для профілактичного огляду, і для постановки достовірного клінічного діагнозу. Центральне місце в дослідженні відводиться лабораторної діагностики, тобто проведення комплексу аналізів в умовах лабораторії, що дає за даними ВООЗ, до 80% потрібної інформації.

Лабораторна діагностика
 • ПАКЕТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
  Пакет аналізів: "Біохімічний скринінг" ( Білірубін загальний (Bilirubin total, TBIL), Білірубін прямий (Bilirubin direct, DBIL), Білірубін непрямий (Bilirubin indirect, IB), Аланінамінотрансфераза (Alanine aminotransferase, АЛТ, ALT), Аспартатамінотрансфераза (Aspartate aminotransferase, АСТ, AST), Гама-глутамілтрансфераза (Gamma glutamyl transferase, ГГТ, GGT), Лужна фосфатаза (Alkaline phosphatase, ЛФ, ALP), Креатинін (Creatinine, CRE), Сечовина (Urea nitrogen, Urea), Протеїн загальний, загальний білок (Total Protein, TP), Панкреатична альфа-амілаза (Pancreatic alpha-amylase, AMY), Лактатдегідрогеназа (Lactate dehydrogenase, ЛДГ, LDH), Сечова кислота (Uric acid, UA), Альбумін (Albumin, ALB), Глюкоза (Glucose, GLU)) 920 грн.
  Пакет аналізів: "Печінкові проби" (Білірубін загальний (Bilirubin total, TBIL), Білірубін прямий (Bilirubin direct, DBIL), Білірубін непрямий (Bilirubin indirect, IB), Аланінамінотрансфераза (Alanine aminotransferase, АЛТ, ALT), Аспартатамінотрансфераза (Aspartate aminotransferase, АСТ, AST), Гама-глутамілтрансфераза (Gamma glutamyl transferase, ГГТ, GGT), Лужна фосфатаза (Alkaline phosphatase, ЛФ, ALP), Протеїн загальний, загальний білок (Total Protein, TP), Лактатдегідрогеназа (Lactate dehydrogenase, ЛДГ, LDH)) 690 грн.
  Пакет аналізів: "Ниркові проби" (Креатинін (Creatinine, CRE), Сечовина (Urea nitrogen, Urea), Сечова кислота (Uric acid, UA),Протеїн загальний, загальний білок (Total Protein, TP), Альбумін (Albumin, ALB)) 380 грн.
  Пакет аналізів: "Ліпідограма" (Холестерин (Total Blood Cholesterol, ХС, CHOL),Тригліцериди (Triglyceride, ТГ, TG), Холестерин ліпопротеїдів високої щільності (High-density lipoprotein cholesterol, Хс.ЛПВЩ, HDL), Холестерин ліпопротеїдів низької щільності (Low-density lipoprotein cholesterol, Хс.ЛПНЩ, LDL), Холестерин ліпопротеїдів дуже низької щільності (Very Low Density Lipoprotein, Хс.ЛПДНЩ, VLDL), Індекс атерогенності (ІА, АІР)) 330 грн.
  Пакет аналізів: "TORCH IgG, IgM (8 показників)" (Цитомегаловірус (Cytomegalovirus, CMV), антитіла IgM,Вірус простого герпесу 1,2 тип (Herpes simplex virus, HSV), антитіла ІgМ,Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgМ, Краснуха (Rubella virus, RUBV), антитіла IgМ, (Цитомегаловірус (Cytomegalovirus, CMV), антитіла IgG, Вірус простого герпесу 1,2 тип (Herpes simplex virus, HSV), антитіла ІgG , Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgG, Краснуха (Rubella virus, RUBV), антитіла IgG) 1300 грн.
  Пакет аналізів: "TORCH IgG (4 показники)" ( (Цитомегаловірус (Cytomegalovirus, CMV), антитіла IgG, Вірус простого герпесу 1,2 тип (Herpes simplex virus, HSV), антитіла ІgG , Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgG, Краснуха (Rubella virus, RUBV), антитіла IgG) 740 грн.
  Пакет аналізів: "TORCH IgM (4 показники)" ( Цитомегаловірус (Cytomegalovirus, CMV), антитіла IgM, Вірус простого герпесу 1,2 тип (Herpes simplex virus, HSV), антитіла ІgМ, Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgМ, Краснуха (Rubella virus, RUBV), антитіла IgМ) 740 грн.
  Пакет аналізів: "Діагностика гельмінтозів №1" (Лямблії (Giardia lamblia), сумарні антитіла IgА, IgM, IgG, Опісторхії (Opisthorchis felineus), антитіла IgG, Трихінели (Trichinella spiralis), антитіла IgG, Токсокара (Toxocara canis), антитіла IgG, Ехінокок (Echinococcus granulosus), антитіла IgG, Аскарида (Ascaris lumbricoides), антитіла IgG) 1260 грн.
  Пакет аналізів: "Діагностика гельмінтозів №2" (Лямблії (Giardia lamblia), сумарні антитіла IgА, IgM, IgG, Аскарида (Ascaris lumbricoides), антитіла IgG) 520 грн.
  Пакет аналізів: "Діабетичний №1" (Глікозильований гемоглобін HbA1c (Hemoglobin A1c), С-пептид (C peptide), Інсулін (Insulin), Глюкоза (Glucose, GLU), Індекс НОМА-IR (Insulin resistanc)) 650 грн.
  Пакет аналізів: "Діабетичний №2" (Глюкоза (Glucose, GLU), Глікозильований гемоглобін HbA1c (Hemoglobin A1c)) 280 грн.
  Пакет аналізів: "Ревмопроби (кількісне дослідження)" (С-реактивний білок (C-reactive protein, С-РБ, CRP) (кількісне дослідження),Антистрептолізин-О (Antistreptolysin-O, АСЛ-О, ASO) (кількісне дослідження),Ревматоїдний фактор (Rheumatoid factor, РФ, RF) (кількісне дослідження)) 310 грн.
  Пакет аналізів: "Ревмопроби розширені" (Протеїн загальний, загальний білок (Total Protein, TP), Білкові фракції (Protein fractions, Альбуміни, Глобуліни, Альфа-1-глобуліни, Альфа-2-глобуліни, Бета-глобуліни, Гама-глобуліни, Коефіцієнт а/г), С-реактивний білок (C-reactive protein, С-РБ, CRP) (кількісне дослідження), Антистрептолізин-О (Antistreptolysin-O, АСЛ-О, ASO) (кількісне дослідження), Ревматоїдний фактор (Rheumatoid factor, РФ, RF) (кількісне дослідження)) 650 грн.
  12 Інфекцій, що передаються статевим шляхом (12 ІПСШ). Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma spp. (Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum), Candida albicans, Gardnerella vaginalis, Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorroeae, Cytomegalovirus CMV, Herpes simplex virus HSV 1,2, ВПЛ HPV 16 тип, ВПЛ HPV 18 тип. 1380 грн.
  Пакет аналізів: "Маркери COVID-19" (Розгорнутий аналіз крові (апаратна методика, ручний підрахунок лейкоцитарної формули, ШОЕ) (ЗАК, CBC), D-димер (D-dimer ), Феритин (Ferritin), С-реактивний білок (C-reactive protein, С-РБ, CRP) кількісне дослідження, Аланінамінотрансфераза (Alanine aminotransferase, АЛТ, ALT), Аспартатамінотрансфераза (Aspartate aminotransferase, АСТ, AST), Лактатдегідрогеназа (Lactate dehydrogenase, ЛДГ, LDH)) 940 грн.
  Пакет аналізів: "Гормони щитоподібної залози №1" (Тироксин вільний (Thyroxine free, Т4віл., fT4), Трийодтиронін вільний (Triiodothyronine free, Т3віл., fT3), Антитіла до тиреопероксидази (TPOAb, АТПО, Аnti-ТPО), Тиреотропний гормон (Thyrotropin, ТТГ, TSH)) 740 грн.
  Пакет аналізів: "Гормони щитоподібної залози №2" (Тироксин вільний (Thyroxine free, Т4віл., fT4), Трийодтиронін вільний (Triiodothyronine free, Т3віл., fT3), Тиреотропний гормон (Thyrotropin, ТТГ, TSH)) 540 грн.
  Пакет аналізів: "Гормони щитоподібної залози №3" (Тироксин вільний (Thyroxine free, Т4віл., fT4), Антитіла до тиреопероксидази (TPOAb, АТПО, Аnti-ТPО), Тиреотропний гормон (Thyrotropin, ТТГ, TSH)) 560 грн.
  Пакет аналізів: "Гормони щитоподібної залози №4" (Тироксин вільний (Thyroxine free, Т4віл., fT4), Тиреотропний гормон (Thyrotropin, ТТГ, TSH)) 360 грн.
  Пакет аналізів: "Гормони щитоподібної залози №5" (Тироксин вільний (Thyroxine free, Т4віл., fT4), Трийодтиронін вільний (Triiodothyronine free, Т3віл., fT3), Антитіла до тиреопероксидази (TPOAb, АТПО, Аnti-ТPО), Тиреотропний гормон (Thyrotropin, ТТГ, TSH), Антитіла до тиреоглобуліну (TgAb, АТГ, Anti-TG)) 930 грн.
  Пакет аналізів: "Діагностика новоутворень щитоподібної залози" (Антитіла до тиреопероксидази (TPOAb, АТПО, Аnti-TPO), Антитіла до тиреоглобуліну (TgAb, АТГ, Аnti-TG), Тиреоглобулін (Thyroglobulin, ТГ, TG), Тиреотропний гормон (Thyrotropin, ТТГ, TSH), Раково-ембріональний антиген (Carcinoembryonic Ag, РЕА, CEA)) 940 грн.
  Пакет аналізів: "Діагностика аутоімунних захворювань щитоподібної залози" (Антитіла до тиреопероксидази (TPOAb, АТПО, Аnti-TPO), Антитіла до тиреоглобуліну (TgAb, АТГ, Аnti-TG), Тиреотропний гормон (Thyrotropin, ТТГ, TSH)) 580 грн.
  Пакет аналізів: "Репродуктивна панель"(Тестостерон загальний (Testosterone, Tc), Фолікулостимулюючий гормон (Follitropin, ФСГ, FSH), Лютеїнізуючий гормон (Luteinizing hormone, ЛГ, LH), Пролактин (Prolactin, PRL)) 730 грн.
  Пакет аналізів: "Діагностика порушень менструального циклу" (Пролактин (Prolactin, PRL), Прогестерон (Progesterone, P4, PRG), Тестостерон загальний (Testosterone, Tc), Фолікулостимулюючий гормон (Follitropin, ФСГ, FSH), Лютеїнізуючий гормон (Luteinizing hormone, ЛГ, LH), Раково-ембріональний антиген (Carcinoembryonic Ag, РЕА, CEA), Тиреотропний гормон (Thyrotropin, ТТГ, TSH), 17-α-оксипрогестерон (17-Hydroxyprogesterone, 17-α-ОПГ, 17-OHP)) 1330 грн.
  Пакет аналізів: "Діагностика анемій базова" (Розгорнутий аналіз крові (апаратна методика, ручний підрахунок лейкоцитарної формули, ШОЕ) (ЗАК, CBC), Феритин (Ferritin), Залізо (Serum iron, сироваткове залізо, Fe), Ціанокобаламін (Cobalamin, вітамін В12, Vit B12)) 590 грн.
  Пакет аналізів: "Щорічне обстеження для чоловіків, жінок" (Тиреотропний гормон (Thyrotropin, ТТГ, TSH), Тироксин вільний (Thyroxine free, Т4віл., fT4), Антитіла до тиреопероксидази (TPOAb, АТПО, Аnti-ТPО), Пролактин (Prolactin, PRL), Тестостерон загальний (Testosterone, Tc), Розгорнутий аналіз крові (апаратна методика, ручний підрахунок лейкоцитарної формули, ШОЕ) (ЗАК, CBC), Білірубін загальний (Bilirubin total, TBIL), Білірубін прямий (Bilirubin direct, DBIL), Білірубін непрямий (Bilirubin indirect, IB), Аланінамінотрансфераза (Alanine aminotransferase, АЛТ, ALT), Аспартатамінотрансфераза (Aspartate aminotransferase, АСТ, AST), Креатинін (Creatinine, CRE), Сечовина (Urea nitrogen, Urea), Протеїн загальний, загальний білок (Total Protein, TP), Глюкоза (Glucose, GLU), С-реактивний білок (C-reactive protein, С-РБ, CRP) (кількісне дослідження), Антистрептолізин-О (Antistreptolysin-O, АСЛ-О, ASO) (кількісне дослідження), Ревматоїдний фактор (Rheumatoid factor, РФ, RF) (кількісне дослідження), Ліпідограма (Холестерин (Total Blood Cholesterol, ХС, CHOL), Тригліцериди (Triglyceride, ТГ, TG), Холестерин ліпопротеїдів високої щільності (High-density lipoprotein cholesterol, Хс.ЛПВЩ, HDL), Холестерин ліпопротеїдів низької щільності (Low-density lipoprotein cholesterol, Хс.ЛПНЩ, LDL), Холестерин ліпопротеїдів дуже низької щільності (Very Low Density Lipoprotein, Хс.ЛПДНЩ, VLDL), Індекс атерогенності (ІА, АІР)), ВІЛ 1/2 (anti-HIV 1/2 Ab), сумарні антитіла IgA, IgM, IgG, Гепатит С (HCV), сумарні антитіла IgM, IgG, Гепатит В (HBsAg) поверхневий антиген (австралійський антиген), Сифіліс (Treponema pallidum), сумарні антитіла IgM, IgG)) 1650 грн.
  Пакет аналізів: "Передопераційний" (Розгорнутий аналіз крові (апаратна методика, ручний підрахунок лейкоцитарної формули, ШОЕ) (ЗАК, CBC), Аналіз сечі загальний (фізико-хімічні властивості, мікроскопія осаду сечі) (Complete urinalysis, ЗАС), Білірубін загальний (Bilirubin total, TBIL), Аланінамінотрансфераза (Alanine aminotransferase, АЛТ, ALT), Аспартатамінотрансфераза (Aspartate aminotransferase, АСТ, AST), Креатинін (Creatinine, CRE), Сечовина (Urea nitrogen, Urea), Протеїн загальний, загальний білок (Total Protein, TP), Глюкоза (Glucose, GLU), Коагулограма (Coagulogram, Міжнародне нормалізоване відношення (International normalized ratio, МНВ, INR), Протромбіновий час (Prothrombin time, ПТЧ, PTT), Протромбіновий індекс (Prothrombin index, ПТІ, PI), Тромбіновий час за Квіком (Quick prothrombin test), Фібриноген (Fibrinogen), Тромбіновий час (Thrombin time, ТЧ, TT), Активований частковий тромбопластиновий час (Activated partial thromboplastin time, АЧТЧ, аPTT)), Група крові + резус фактор (ABO & Rh group, ABO+Rh Gp), ВІЛ 1/2 (anti-HIV 1/2 Ab), сумарні антитіла IgA, IgM, IgG, Гепатит С (HCV), сумарні антитіла IgM, IgG, Гепатит В (HBsAg) поверхневий антиген (австралійський антиген), Сифіліс (Treponema pallidum), сумарні антитіла IgM, IgG) 1680 грн.
  Пакет аналізів: "Госпіталізація в терапевтичний стаціонар" (Розгорнутий аналіз крові (апаратна методика, ручний підрахунок лейкоцитарної формули, ШОЕ) (ЗАК, CBC), Аналіз сечі загальний (фізико-хімічні властивості, мікроскопія осаду сечі) (Complete urinalysis, ЗАС), Білірубін загальний (Bilirubin total, TBIL), Аланінамінотрансфераза (Alanine aminotransferase, АЛТ, ALT), Аспартатамінотрансфераза (Aspartate aminotransferase, АСТ, AST), Креатинін (Creatinine, CRE), Сечовина (Urea nitrogen, Urea), Протеїн загальний, загальний білок (Total Protein, TP), Глюкоза (Glucose, GLU), ВІЛ 1/2 (anti-HIV 1/2 Ab), сумарні антитіла IgА, IgM, IgG, Гепатит С (HCV), сумарні антитіла IgM, IgG, Гепатит В (HBsAg) поверхневий антиген (австралійський антиген), Сифіліс (Treponema pallidum), сумарні антитіла IgM, IgG) 1150 грн.
  Пакет аналізів: "Вагітність" (Розгорнутий аналіз крові (апаратна методика, ручний підрахунок лейкоцитарної формули, ШОЕ) (ЗАК, CBC), Глюкоза (Glucose, GLU), Група крові + резус фактор (ABO & Rh group, ABO+Rh Gp), Коагулограма (Coagulogram, Міжнародне нормалізоване відношення (International normalized ratio, МНВ, INR), Протромбіновий час (Prothrombin time, ПТЧ, PTT), Протромбіновий індекс (Prothrombin index, ПТІ, PI), Тромбіновий час за Квіком (Quick prothrombin test), Фібриноген (Fibrinogen), Тромбіновий час (Thrombin time, ТЧ, TT), Активований частковий тромбопластиновий час (Activated partial thromboplastin time, АЧТЧ, аPTT)), ВІЛ 1/2 (anti-HIV 1/2 Ab), сумарні антитіла IgA, IgM, IgG, Гепатит С (HCV), сумарні антитіла IgM, IgG, Гепатит В (HBsAg) поверхневий антиген (австралійський антиген), Сифіліс (Treponema pallidum), сумарні антитіла IgM, IgG), Аналіз сечі загальний (фізико-хімічні властивості, мікроскопія осаду сечі) (Complete urinalysis, ЗАС), Бактеріологічне дослідження сечі + антибіотикограма) 1680 грн.
  Пакет аналізів: "Контроль ваги" (Пролактин (Prolactin, PRL), Тестостерон загальний (Testosterone, Tc), Тиреотропний гормон (Thyrotropin, ТТГ, TSH), Індекс НОМА-IR (Insulin resistanc, Глюкоза, Інсулін), Ліпідограма (Холестерин (Total Blood Cholesterol, ХС, CHOL), Тригліцериди (Triglyceride, ТГ, TG), Холестерин ліпопротеїдів високої щільності (High-density lipoprotein cholesterol, Хс.ЛПВЩ, HDL), Холестерин ліпопротеїдів низької щільності (Low-density lipoprotein cholesterol, Хс.ЛПНЩ, LDL), Холестерин ліпопротеїдів дуже низької щільності (Very Low Density Lipoprotein, Хс.ЛПДНЩ, VLDL), Індекс атерогенності (ІА, АІР)), Глікозильований гемоглобін HbA1c (Hemoglobin A1c)) 900 грн.
  Пакет аналізів: "Жіноча онкологічна панель" (Індекс ROMA (Risk of ovarian malignancy algorithm, СА-125, НЕ-4), Онкомаркер молочної залози (Cancer Ag 15-3, СА 15-3), Раково-ембріональний антиген (Carcinoembryonic Ag, РЕА, CEA)) 1350 грн.
  Пакет аналізів: "Чоловіча онкологічна панель" (Онкомаркер підшлункової залози (Cancer Ag 19-9, СА 19-9), Раково-ембріональний антиген (Carcinoembryonic Ag, РЕА, CEA), Простат-специфічний антиген загальний (PSA total, ПСА заг., tPSA), Простат-специфічний антиген вільний (PSA free, ПСАвіл., fPSA), Індекс вільного ПСА (p2ПСА, PHI)) 940 грн.
  Пакет аналізів: "Здорове волосся" (Розгорнутий аналіз крові (апаратна методика, ручний підрахунок лейкоцитарної формули, ШОЕ) (ЗАК, CBC), Залізо (Serum iron, сироваткове залізо, Fe), Протеїн загальний, загальний білок (Total Protein, TP), Феритин (Ferritin), Сечовина (Urea nitrogen, Urea), Креатинін (Creatinine, CRE) , Тиреотропний гормон (Thyrotropin, ТТГ, TSH), Трийодтиронін вільний (Triiodothyronine free, Т3віл., fТ3), Тироксин вільний (Thyroxine free, Т4віл., fТ4), Фолікулостимулюючий гормон (Follitropin, ФСГ, FSH), Лютеїнізуючий гормон (Luteinizing hormone, ЛГ), Тестостерон вільний (Testosterone Free), Тестостерон загальний (Testosterone, Tc), Дигідротестостерон (Dihydrotestosterone, ДГТ, DHT), Цинк (Zinc, Zn), Мідь (Copper, Сu)) 1890 грн.
  Пакет аналізів: "Здорова шкіра (Дерматологічний)" (Імуноглобулін Е (IgE) маркер алергії, Лямблії (Giardia lamblia) сумарні антитіла IgА, IgM, IgG, Аскарида (Ascaris lumbricoides), антитіла IgG, Хелікобактер пілорі (Helicobacter pylori, HP), сумарні антитіла IgA, IgM, IgG, Білірубін загальний (Bilirubin total, TBIL), Білірубін прямий (Bilirubin direct, DBIL), Білірубін непрямий (Bilirubin indirect, IB), Аланінамінотрансфераза (Alanine aminotransferase, АЛТ, ALT), Аспартатамінотрансфераза (Aspartate aminotransferase, АСТ, AST), Гама-глутамілтрансфераза (Gamma glutamyl transferase, ГГТ, GGT), Лужна фосфатаза (Alkaline phosphatase, ЛФ, ALP), Холестерин (Total Blood Cholesterol, ХС, CHOL), Глюкоза (Glucose, GLU)) 1080 грн.
  Пакет аналізів: "Діагностика ризику атеросклерозу і захворювань серця" (Ліпідограма (Холестерин (Total Blood Cholesterol, ХС, CHOL), Тригліцериди (Triglyceride, ТГ, TG), Холестерин ліпопротеїдів високої щільності (High-density lipoprotein cholesterol, Хс.ЛПВЩ, HDL), Холестерин ліпопротеїдів низької щільності (Low-density lipoprotein cholesterol, Хс.ЛПНЩ, LDL), Холестерин ліпопротеїдів дуже низької щільності (Very Low Density Lipoprotein, Хс.ЛПДНЩ, VLDL), Індекс атерогенності (ІА, АІР)), Глюкоза (Glucose, GLU), Коагулограма часткова (Coagulogram, Міжнародне нормалізоване відношення (International normalized ratio, МНВ, INR), Протромбіновий час (Prothrombin time, ПТЧ, PTT), Протромбіновий індекс (Prothrombin index, ПТІ, PI), Тромбіновий час за Квіком (Quick prothrombin test)) 610 грн.
  Пакет аналізів: "Скринінг урогенітальних інфекцій по крові" (Хламідія трахоматіс (Сhlamydia trachomatis), антитіла IgG, Мікоплазма хомініс (Mycoplasma hominis), антитіла IgG, Уреаплазма уреалітікум (Ureaplasma urealyticum), антитіла IgG, Трихоманада вагіналіс (Trichomonas vaginalis), антитіла IgG, Вірус простого герпесу 1,2 тип (Herpes simplex virus, HSV), антитіла ІgG) 870 грн.
 • ШВИДКІ ТЕСТИ
  Гепатит В (HbsAg) поверхневий антиген (австралійський ангиген), Швидкий тест 250 грн.
  Гепатит С (HCV), сумарні антитіла IgM, IgG, Швидкий тест 250 грн.
  Сифіліс (Treponema pallidum), сумарні антитіла IgM, IgG, Швидкий тест 250 грн.
  Гепатит А (HAV), антитіла IgМ, Швидкий тест 250 грн.
  Туберкульоз (Mycobacterium tuberculosis, MBT), сумарні антитіла IgA, IgM, IgG, Швидкий тест 280 грн.
 • КОРОНАВІРУС SARS-CoV-2 COVID-20
  ПЛР. Визначення РНК Коронавірусу SARS-CoV-2 (COVID-19) методом зворотньої транскрипції, ПЛР ТЕСТ 800 грн.
  Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), антитіла IgМ 350 грн.
  Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), антитіла IgG 350 грн.
  Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), антитіла IgG до Spike білку 350 грн.
 • БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КРОВІ
  Аланінамінотрансфераза (Alanine aminotransferase, АЛТ, ALT) 110 грн.
  Аспартатамінотрансфераза (Aspartate aminotransferase, АСТ, AST) 110 грн.
  Білірубін фракційно (Bilirubin fractions, Білірубін загальний (Bilirubin total, TBIL), Білірубін прямий (Bilirubin direct, DBIL), Білірубін непрямий (Bilirubin indirect, IB)) 170 грн.
  Білірубін загальний (Bilirubin total, TBIL) 100 грн.
  Білірубін прямий (Bilirubin direct, DBIL) 100 грн.
  Глюкоза (Glucose, GLU) 130 грн.
  Холестерин (Total Blood Cholesterol, ХС, CHOL) 110 грн.
  Холестерин ліпопротеїдів високої щільності (High-density lipoprotein cholesterol, Хс.ЛПВЩ, HDL) 100 грн.
  Холестерин ліпопротеїдів низької щільності (Low-density lipoprotein cholesterol, Хс.ЛПНЩ, LDL) 100 грн.
  Тригліцериди (Triglyceride, ТГ, TG) 110 грн.
  Гама-глутамілтрансфераза (Gamma glutamyl transferase, ГГТ, GGT) 110 грн.
  Альбумін (Albumin, ALB) 100 грн.
  Панкреатична альфа-амілаза (Pancreatic alpha-amylase, α-амілаза, AMY) 110 грн.
  Протеїн загальний, загальний білок (Total Protein, TP) 110 грн.
  Лужна фосфатаза (Alkaline phosphatase, ЛФ, ALP) 110 грн.
  Лактатдегідрогеназа (Lactate dehydrogenase, ЛДГ, LDH) 110 грн.
  Креатинін (Creatinine, CRE) 110 грн.
  Сечовина (Urea nitrogen, Urea) 110 грн.
  Сечова кислота (Uric acid, UA) 110 грн.
  Азот сечовини (Blood Urea Nitrogen, BUN) 100 грн.
  Тимолова проба (Thymol test) 110 грн.
  Аполіпопротеїн-А (Apolipoprotein A, Апо-А, Apo-A) 130 грн.
  Аполіпопротеїн-В (Apolipoprotein B, Апо-В, Apo-B) 130 грн.
  Білкові фракції (Protein fractions, Альбуміни, Глобуліни, Альфа-1-глобуліни, Альфа-2-глобуліни, Бета-глобуліни, Гама-глобуліни, Коефіцієнт а/г) 260 грн.
  Креатинфосфокіназа загальна (Creatine kinase, КФК, КК, CPK) 100 грн.
  Ліпаза (Lipase, LPS) 130 грн.
  Серомукоїди (Seromucoid) 100 грн.
  Сіалові кислоти (Sialic acid) 100 грн.
  Холінестераза (Plasma cholinesterase, BCHE, CHS) 110 грн.
  Церулоплазмін (Ceruloplasmin, мідна оксидаза, CP) 210 грн.
  Остеокальцин (Оsteocalcin, Ос, BGP) 390 грн.
 • ВІТАМІНИ, МІКРОЕЛЕМЕНТИ, ЕЛЕКТРОЛІТИ
  Вітамін D загальний (Vitamin D, 25-гідроксикальциферол, 25-ОН) 470 грн.
  Ціанокобаламін (Cobalamin, вітамін В12, Vit B12) 270 грн.
  Фолієва кислота (Folic acid, ФК, вітамін В9) 250 грн.
  Електроліти (Electrolyte panel, K+, Na+, Cl-) 270 грн.
  Електроліти (Electrolyte panel, К+, iСа2+, Na+) 300 грн.
  Електроліти (Electrolyte panel, K+, iCa2+, Na+, Cl-, рH крові) 470 грн.
  Калій (Potassium, K) 110 грн.
  Натрій (Sodium, Na) 100 грн.
  Кальцій загальний (Calcium, Ca) 110 грн.
  Кальцій іонізований (Calcium ionized, іCa2+) 130 грн.
  рН крові (рН of blood) 110 грн.
  Залізо (Serum iron, сироваткове залізо, Fe) 110 грн.
  Цинк (Zinc, Zn) 330 грн.
  Магній (Magnesium, Mg) 100 грн.
  Мідь (Copper, Сu) 200 грн.
  Фосфор (Phosphate, P) 100 грн.
  Хлор (Chloride, Cl) 100 грн.
 • ДІАГНОСТИКА АНЕМІЇ
  Феритин (Ferritin) 250 грн.
  Насичення трансферину залізом (НТЗ) 200 грн.
  Трансферин (Transferrin, Tf) 170 грн.
 • ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНІ АНАЛІЗИ КРОВІ
  Розгорнутий аналіз крові (апаратна методика, ручний підрахунок лейкоцитарної формули, ШОЕ) (ЗАК, CBC) 210 грн.
  Загальний аналіз крові (апаратна методика, часткова лейкоцитарна формула) (ЗАК, CBC) 180 грн.
  Аналіз крові на ретикулоцити з підрахунком ретикулоцитарного індексу (Reticulocytes, reticulocyte index, RTC) 170 грн.
  Група крові + резус-фактор (ABO & Rh group, ABO+Rh Gp) 210 грн.
  Швидкість осідання еритроцитів (Erythrocyte sedimentation rate, ШОЕ, ESR) 60 грн.
  Гемолізини (Імунні антитіла до еритроцитів за системою АВО) 390 грн.
  Імунні антитіла до еритроцитів за системою Резус 390 грн.
  Непряма проба Кумбса (Indirect Coombs test) 390 грн.
  Пряма проба Кумбса (Direct Coombs test) (гелевий метод) 390 грн.
 • АНАЛІЗИ СЕЧІ
  Аналіз сечі загальний (фізико-хімічні властивості, мікроскопія осаду) (Complete urinalysis, ЗАС) 140 грн.
  Аналіз сечі за Зимницьким (Zimnitsky urine test) 150 грн.
  Аналіз сечі за Нечипоренко (Nechiporenko urine test) 140 грн.
  Аналіз сечі на білок (добова порція) (Urine total protein, 24H urine protein) 100 грн.
  Аналіз сечі на кетони (Ketones, KET Ur) 100 грн.
  Аналіз сечі на цукор (добова порція) (Urine glucose, GLU 24H Ur) 100 грн.
  Діастаза сечі (альфа-амілаза) (Urine pancreatic amylase, pAmy) 130 грн.
  Кальцій в сечі (добова порція) (Urine calcium, Ca 24H Ur) 110 грн.
  Креатинін в сечі (добова порція) (Urine creatinine, CRE 24H Ur) 110 грн.
  Креатинін в сечі (разова порція) (Urine creatinine) 110 грн.
  Мікроальбумін (разова порція) (Microalbumin Ur) 160 грн.
  Мікроальбумін (добова порція) (Microalbumin 24H Ur) 160 грн.
  Сечова кислота в сечі (добова порція) (Urine uric acid, Uric acid 24H Ur) 120 грн.
  Сечовина в сечі (добова порція) (Urea nitrogen, UUN 24H Ur) 150 грн.
  Йод в сечі (Iodine) 220 грн.
 • АНАЛІЗИ КАЛУ
  Копрограма (аналіз калу загальний) (Koprogramma, Stool test) 170 грн.
  Аналіз калу на лямблії (мікроскопія) (G lamblia Stl) 300 грн.
  Аналіз калу на яйця гельмінтів (Helminth eggs, кал на я/г) 140 грн.
  Кал на приховану кров (Fecal occult blood test, FOBT) 150 грн.
  Кальпротектин (кал) (Calprotectin, CALPRO) 770 грн.
  Панкреатична еластаза калу (Elastase 1, КЭ-1) 720 грн.
 • ЗГОРТАННЯ КРОВІ (ГЕМОСТАЗ)
  Коагулограма (Coagulogram, Міжнародне нормалізоване відношення (International normalized ratio, МНВ, INR), Протромбіновий час (Prothrombin time, ПТЧ, PTT), Протромбіновий індекс (Prothrombin index, ПТІ, PI), Тромбіновий час за Квіком (Quick prothrombin test), Фібриноген (Fibrinogen), Тромбіновий час (Prothrombin time, ТЧ, TT), Активований частковий тромбопластиновий час (Activated partial thromboplastin time, АЧТЧ, аPTT). 360 грн.
  Коагулограма часткова (Coagulogram, Міжнародне нормалізоване відношення (International normalized ratio, МНВ, INR), Протромбіновий час (Prothrombin time, ПТЧ, PTT), Протромбіновий індекс (Prothrombin index, ПТІ, PI), Тромбіновий час за Квіком (Quick prothrombin test). 180 грн.
  Активований частковий тромбопластиновий час (Activated partial thromboplastin time, АЧТЧ, аPTT) 100 грн.
  Міжнародне нормалізоване відношення (International normalized ratio, МНВ, INR) 110 грн.
  Протромбіновий індекс (Prothrombin index, ПТІ, PI) 110 грн.
  Протромбіновий час (Prothrombin time, ПТЧ, PTT) 110 грн.
  Тромбіновий час (Thrombin time, ТЧ, TT) 100 грн.
  Фібриноген (Fibrinogen) 110 грн.
  D-димер (D-dimer ) 280 грн.
  Вовчаковий антикоагулянт (Lupus anticoagulant, ВА, PTT-LA) 360 грн.
 • КАРДІО-РЕВМАТОЇДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
  Антитіла до циклічного цитрулінового пептиду (Cyclic citrullinated peptide, Анти-ЦЦП, А-ССР) 480 грн.
  Антитіла до цитрулінового віментину (Anti-modified citrullinated vimentin Ab, Анти-МЦВ, A-MCV) 610 грн.
  Антистрептолізин-О (Antistreptolysin-O, АСЛ-О, ASO) (кількісне дослідження) 130 грн.
  Антистрептолізин-О (Antistreptolysin-O, АСЛ-О, ASO) (напівкількісне дослідження) 100 грн.
  Ревматоїдний фактор (Rheumatoid factor, РФ, RF) (кількісне дослідження) 130 грн.
  Ревматоїдний фактор (Rheumatoid factor, РФ, RF) (напівкількісне дослідження) 100 грн.
  С-реактивний білок (C-reactive protein, С-РБ, CRP) (кількісне дослідження) 130 грн.
  С-реактивний білок (C-reactive protein, С-РБ, CRP) (напівкількісне дослідження) 110 грн.
  Гомоцистеїн (Homocysteine) 390 грн.
  Тропонін І (Troponin I) (кількісне визначення) 250 грн.
  Прокальцитонін (Procalcitonin, PCT) 660 грн.
  Креатинкіназа МВ фракція (Creatine kinase-MB, КФК-МВ, CK-MB) 180 грн.
 • ГОРМОНИ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ (ТИРЕОЇДНА ПАНЕЛЬ)
  Тиреотропний гормон (Thyrotropin, ТТГ, TSH) 200 грн.
  Тироксин вільний (Thyroxine free, Т4віл., fТ4) 200 грн.
  Тироксин загальний (Thyroxine total, Т4заг., tT4) 200 грн.
  Трийодтиронін вільний (Triiodothyronine free, Т3віл., fТ3) 200 грн.
  Трийодтиронін загальний (Triiodothyronine total, Т3заг., tT3) 200 грн.
  Антитіла до тиреопероксидази (TPOAb, АТПО, Anti-TPO) 220 грн.
  Антитіла до тиреоглобуліну (TgAb, АТГ, Аnti-ТG) 220 грн.
  Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону (TSHRAbs, АТ до р-ТТГ, Anti-TSH) 410 грн.
  Тиреоглобулін (Thyroglobulin, ТГ, TG) 220 грн.
  Паратгормон (Parathyrin intact, ПТГ, intact PTH) 220 грн.
  Кальцитонін (Calcitonin, Ct) 390 грн.
 • РЕПРОДУКТИВНА ПАНЕЛЬ
  Прогестерон (Progesterone, P4, PRG) 220 грн.
  Естрадіол (Estradiol, Е2) 210 грн.
  Тестостерон загальний (Testosterone, Tc) 220 грн.
  Тестостерон вільний (Testosterone Free) 260 грн.
  Дегідроепіандростерон-сульфат (Dehydroepiandrosterone, ДГЕА-С, DHEA-S) 260 грн.
  Дигідротестостерон (Dihydrotestosterone, ДГТ, DHT) 330 грн.
  17-α-оксипрогестерон (17-Hydroxyprogesterone, 17-α-ОПГ, 17-OHP) 220 грн.
  Андростендіон (Androstenedione) 330 грн.
  Антимюллерів гормон (Anti-mullerian hormone, АМГ, AMH) 500 грн.
  Лютеїнізуючий гормон (Luteinizing hormone, ЛГ, LH) 210 грн.
  Фолікулостимулюючий гормон (Follitropin, ФСГ, FSH) 220 грн.
  Пролактин (Prolactin, PRL) 220 грн.
  Макропролактин (Macroprolactin, macroPRL) 500 грн.
  Антиспермальні антитіла (сироватка) (Antispermal antibodies, ASAB) 280 грн.
  Антиспермальні антитіла (сперма) (Antispermal antibodies, ASAB) 280 грн.
 • ПРЕНАТАЛЬНА ДІАГНОСТИКА
  Хоріонічний гонадотропін (Choriogonadotropin, ХГЛ, β-ХГЛ, HCG, β-HCG) 240 грн.
  Пренатальний скринінг (PRISCA) І-триместру вагітності (PAPP-A, β-ХГЛ) 460 грн.
  Пренатальний скринінг (PRISCA) ІІ-триместру вагітності (ХГЛ, E3, AФП) 500 грн.
  Альфа-фетопротеїн для вагітних (Alpha-1-Fetoprotein, АФП, AFP) 250 грн.
  Білок асоційований з вагітністю (РАРР-А) 250 грн.
  Вільний бета хоріонічний гонадотропін (β-ХГЛвіл., fβ-HCG) 240 грн.
  Плацентарний лактоген (Human placental lactogen, ПЛ, HPL) 360 грн.
 • ОНКОМАРКЕРИ
  Раково-ембріональний антиген (Carcinoembryonic antigen, PEA, CEA) 250 грн.
  Ранній онкомаркер яєчників (Human epididymis protein 4, НЕ-4) 470 грн.
  Онкомаркер яєчників (Cancer antigen 125, СА-125) 240 грн.
  Індекс ROMA (Risk of ovarian malignancy algorithm, СА-125, НЕ-4) 660 грн.
  Простат-специфічний антиген загальний (PSA total, ПСА заг., tPSA) 220 грн.
  Простат-специфічний антиген вільний (PSA free, ПСА віл., fPSA) 220 грн.
  Індекс вільного ПСА (p2ПСА, ПСА загальний, ПСА вільний, PHI) 440 грн.
  Онкомаркер молочної залози (Cancer antigen 15-3, СА 15-3) 270 грн.
  Онкомаркер підшлункової залози (Cancer antigen 19-9, СА-19-9) 250 грн.
  Онкомаркер хоріонічний гонадотропін людини (Choriogonadotropin, ХГЛ, HCG) 240 грн.
  Онкомаркер легень CYFRA (C-terminus of cytokeratin 19, CA 21-1) 390 грн.
  Онкомаркер ШКТ (Cancer antigen 242, СA 242) 390 грн.
  Онкомаркер шлунка (Cancer antigen 72-4, СА 72-4) 390 грн.
  Альфа-фетопротеїн (Alpha-1-Fetoprotein, AФП, AFP) 250 грн.
  Антиген плоскоклітинної карциноми (TA-4, SCCA) 420 грн.
  Простатична кисла фосфатаза (Prostatic acid phosphatase, ПКФ, РАР) 250 грн.
  Нейрон-специфічна енолаза (γ-enolase, НСЕ, NSE) 470 грн.
 • ДІАБЕТИЧНА ПАНЕЛЬ
  Глікозильований гемоглобін HbA1c (Hemoglobin A1c) 220 грн.
  Інсулін (Insulin) 210 грн.
  Індекс НОМА-IR (Insulin resistanc, Глюкоза (Glucose, GLU), Інсулін (Insulin)) 290 грн.
  С-пептид (C peptide) 210 грн.
  Лактат (Lactate, молочна кислота) 220 грн.
  Лептин (Leptin) 480 грн.
  Фруктозамін (Glycated Albumin, глікозильований альбумін) 190 грн.
 • ГІПОТАЛАМО-ГІПОФІЗАРНІ ПОКАЗНИКИ
  Адренокортикотропний гормон (Corticotropin, АКТГ, ACTH) 300 грн.
  Соматомедин - С (інсуліноподібний фактор росту - I, ІФР, IGF-1) 360 грн.
  Соматотропний гормон (Somatotropin, СТГ, HGH) 220 грн.
  Соматотропний гормон (Somatotropin, СТГ, HGH) (діти до 18 років) 220 грн.
 • ГОРМОНИ НАДНИРНИКІВ
  Кортизол (Cortisol) (сироватка) 280 грн.
  Кортизол (Cortisol) (добова сеча) 330 грн.
  Кортизол (Cortisol) (слина) 330 грн.
  Метанефрини (Metanephrine) (добова сеча) 610 грн.
  Ренін активний (Renin) 1090 грн.
  Альдостерон (Aldosterone) 360 грн.
  Альдостерон-ренінове співвідношення (АРС) 1320 грн.
 • ГЕПАТИТИ
  Гепатит В (HBsAg) поверхневий антиген (австралійський антиген) 310 грн.
  Гепатит В (anti-HBsAg), антитіла IgG 250 грн.
  Гепатит В (HBeAg) 280 грн.
  Гепатит В (anti-HBeAg), сумарні антитіла IgM, IgG 290 грн.
  Гепатит В (Anti-HBcor), антитіла IgМ 260 грн.
  Гепатит В (Anti-HBcor), антитіла IgG 270 грн.
  Гепатит В (Anti-HBcor), сумарні антитіла IgM, IgG 290 грн.
  Гепатит В (HBV), якісне визначення вірусної ДНК методом ПЛР (плазма) 440 грн.
  Гепатит В (HBV), кількісне визначення вірусної ДНК методом ПЛР (плазма) 830 грн.
  Гепатит С (HCV), сумарні антитіла IgM, IgG 290 грн.
  Гепатит С (HCV), антитіла IgG 220 грн.
  Гепатит С (HCV), антитіла IgМ 250 грн.
  Гепатит С (anti-HCV IgG coreAg, NS3, NS4, NS5), антитіла IgG 330 грн.
  Гепатит С (HCV), якісне визначення вірусної РНК методом ПЛР (плазма) 550 грн.
  Гепатит С (HCV), кількісне визначення вірусної РНК методом ПЛР (плазма) 1050 грн.
  Гепатит С (HCV), генотипування РНК вірусу гепатиту С (1a, 1b, 2, 3a, 4) методом ПЛР (плазма) 770 грн.
  Гепатит А (HAV), антитіла IgМ 270 грн.
  Гепатит А (HAV), антитіла IgG 270 грн.
  Гепатит А (HAV), якісне визначення вірусної РНК методом ПЛР (плазма) 370 грн.
  Гепатит D (HDV), антитіла IgG 250 грн.
  Гепатит D (anti-HDV), сумарні антитіла IgM, IgG 250 грн.
  Гепатит D (HDV), якісне визначення вірусної РНК методом ПЛР (плазма) 390 грн.
  Гепатит G (HGV), якісне визначення вірусної РНК методом ПЛР (плазма) 550 грн.
  Гепатит TTV, якісне визначення вірусної ДНК методом ПЛР (плазма) 550 грн.
 • ВІЛ
  ВІЛ 1/2 (anti-HIV 1/2 Ab), сумарні антитіла IgA, IgM, IgG 390 грн.
 • СИФІЛІС
  Сифіліс (Treponema pallidum), сумарні антитіла IgM, IgG 280 грн.
  Сифіліс (реагінові антитіла - RPR, мікрореакція преципітації) 110 грн.
  Кардіоліпінові антитіла VDRL (якісне визначення) 100 грн.
  Сифіліс (Treponema pallidum), якісне визначення бактеріальної ДНК методом ПЛР 280 грн.
 • СТАТЕВІ ІНФЕКЦІЇ
  Хламідія трахоматіс (Chlamydia trachomatis), антитіла IgA 280 грн.
  Хламідія трахоматіс (Chlamydia trachomatis), антитіла IgG 250 грн.
  Хламідія трахоматіс (Chlamydia trachomatis), антитіла IgM 250 грн.
  Хламідія трахоматіс (Chlamydia trachomatis), антитіла lgG до білка теплового шоку HSP60 250 грн.
  Хламідія трахоматіс (Chlamydia trachomatis), кількісне визначення бактеріальної ДНК методом ПЛР (зішкріб, сеча) 280 грн.
  Хламідія трахоматіс (Chlamydia trachomatis), якісне визначення бактеріальної ДНК методом ПЛР (зішкріб, сеча) 260 грн.
  Мікоплазма хомініс (Mycoplasma hominis), антитіла IgG 240 грн.
  Мікоплазма хомініс (Mycoplasma hominis), антитіла IgM 240 грн.
  Мікоплазма хомініс (Mycoplasma hominis), кількісне визначення бактеріальної ДНК методом ПЛР (зішкріб, сеча) 270 грн.
  Мікоплазма хомініс (Mycoplasma hominis), якісне визначення бактеріальної ДНК методом ПЛР (зішкріб, сеча) 240 грн.
  Мікоплазма геніталіум (Mycoplasma genitalium), якісне визначення бактеріальної ДНК методом ПЛР (зішкріб, сеча) 240 грн.
  Мікоплазма геніталіум (Mycoplasma genitalium), кількісне визначення бактеріальної ДНК методом ПЛР (зішкріб, сеча) 270 грн.
  Уреаплазма уреалітікум (Ureaplasma urealуticum), антитіла IgG 250 грн.
  Уреаплазма спеціес (Ureaplasma species, Ureaplasma parvum і Ureaplasma urealyticum), якісне визначення бактеріальної ДНК методом ПЛР (зішкріб, сеча) 250 грн.
  Уреаплазма спеціес (Ureaplasma species, Ureaplasma parvum і Ureaplasma urealyticum), кількісне визначення бактеріальної ДНК методом ПЛР (зішкріб, сеча) 270 грн.
  Уреаплазма парвум і уреалітікум (Ureaplasma parvum і Ureaplasma urealyticum), кількісне визначення бактеріальної ДНК методом ПЛР. Диференціювання. 270 грн.
  Уреаплазма парвум і уреалітікум (Ureaplasma parvum і Ureaplasma urealyticum), якісне визначення бактеріальної ДНК методом ПЛР. Диференціювання. 250 грн.
  Трихомонада вагіналіс (Trichomonas vaginalis), антитіла IgG 250 грн.
  Трихомонада вагіналіс (Trichomonas vaginalis), кількісне визначення ДНК збудника методом ПЛР (зішкріб, сеча) 270 грн.
  Трихомонада вагіналіс (Trichomonas vaginalis), якісне визначення ДНК збудника методом ПЛР (зішкріб, сеча) 250 грн.
  Кандіда альбіканс (Candida albicans), кількісне визначення грибкової ДНК методом ПЛР (зішкріб, сеча) 270 грн.
  Кандіда альбіканс (Candida albicans), якісне визначення грибкової ДНК методом ПЛР (зішкріб, сеча) 250 грн.
  Нейсерія гонорея (Neisseria gonorrhoeae), кількісне визначення бактеріальної ДНК методом ПЛР (зішкріб, сеча) 270 грн.
  Нейсерія гонорея (Neisseria gonorrhoeae), якісне визначення бактеріальної ДНК методом ПЛР (зішкріб, сеча) 250 грн.
  Гарднерела вагіналіс (Gardnerella vaginallis), кількісне визначення бактеріальної ДНК методом ПЛР (зішкріб, сеча) 270 грн.
  Гарднерела вагіналіс (Gardnerella vaginallis), якісне визначення бактеріальної ДНК методом ПЛР (зішкріб, сеча) 250 грн.
  Вірус папіломи людини (Human papilloma virus, ВПЛ, HPV) 16, 18 тип, кількісне визначення вірусної ДНК методом ПЛР (зішкріб, сеча) 290 грн.
  Вірус папіломи людини (Human papilloma virus, ВПЛ, HPV) 16, 18 тип, якісне визначення вірусної ДНК методом ПЛР (зішкріб, сеча) 280 грн.
  Вірус папіломи людини (Human papilloma virus, ВПЛ, HPV) 6, 11 тип, якісне визначення вірусної ДНК методом ПЛР. Скринінг (зішкріб, сеча) 280 грн.
  Вірус папіломи людини (Human papilloma virus, ВПЛ, HPV) Квант 21 (6, 11, 44, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82), кількісне визначення вірусної ДНК методом ПЛР (зішкріб) 770 грн.
  Вірус папіломи людини (Human papilloma virus, ВПЛ, HPV) 28 типів (66, 45, 58, 51, 59, 16, 33, 39, 52, 35, 18, 56, 68, 31, 26, 69, 73, 42, 82, 53, 43, 54, 70, 61, 6, 44, 40, 11), напівкількісне визначення вірусної ДНК методом ПЛР (зішкріб) 990 грн.
  Вірус папіломи людини (Human papilloma virus, ВПЛ, HPV) 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типів, якісне визначення вірусної ДНК методом ПЛР. Скринінг (зішкріб, сеча) 610 грн.
  Вірус папіломи людини (Human papilloma virus, ВПЛ, HPV) 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типів, якісне визначення вірусної ДНК методом ПЛР. Генотипування за групами (зішкріб, сеча) 670 грн.
  Вірус папіломи людини (Human papilloma virus, ВПЛ, HPV) 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типів, кількісне визначення вірусної ДНК методом ПЛР (зішкріб) 670 грн.
 • TORCH - інфекції
  Вірус простого герпесу 1,2 тип (Herpes simplex virus, HSV), антитіла ІgG 220 грн.
  Вірус простого герпесу 1,2 тип (Herpes simplex virus, HSV), антитіла ІgМ 220 грн.
  Вірус простого герпесу 1 тип (Herpes simplex virus, HSV), антитіла ІgG 220 грн.
  Вірус простого герпесу 1 тип (Herpes simplex virus, HSV), антитіла ІgМ 220 грн.
  Вірус простого герпесу 2 тип (Herpes simplex virus, HSV), антитіла ІgG 220 грн.
  Вірус простого герпесу 2 тип (Herpes simplex virus, HSV), антитіла ІgМ 220 грн.
  Вірус простого герпесу 2 тип (Herpes simplex virus, HSV), авідність антитіл IgG 300 грн.
  Вірус простого герпесу 1,2 типу (Herpes simplex virus, HSV), кількісне визначення вірусної ДНК методом ПЛР (кров, сеча, зішкріб, слина, ліквор) 280 грн.
  Вірус простого герпесу 1,2 типу (Herpes simplex virus, HSV), якісне визначення вірусної ДНК методом ПЛР (зішкріб, сеча) 250 грн.
  Вірус простого герпесу 1,2 типу (Herpes simplex virus, HSV), якісне визначення вірусної ДНК методом ПЛР (кров, ліквор, слина) 250 грн.
  Вірус герпесу 3 тип (Varicella zoster virus, VZV), антитіла ІgG 250 грн.
  Вірус герпесу 3 тип (Varicella zoster virus, VZV), антитіла ІgM 250 грн.
  Вірус герпесу людини 6 тип (Herpes human virus, HHV), антитіла ІgG 220 грн.
  Вірус герпесу людини 6 типу (Herpes human virus, HHV), якісне визначення вірусної ДНК методом ПЛР (кров, ліквор, зішкріб) 250 грн.
  Вірус герпесу людини 6 типу (Herpes human virus, HHV), кількісне визначення вірусної ДНК методом ПЛР (кров, ліквор, зішкріб) 330 грн.
  Цитомегаловірус (Cytomegalovirus, CMV), антитіла IgG 220 грн.
  Цитомегаловірус (Cytomegalovirus, CMV), антитіла IgM 220 грн.
  Цитомегаловірус (Cytomegalovirus, CMV), авідність антитіл IgG 510 грн.
  Цитомегаловірус (Cytomegalovirus, CMV), кількісне визначення вірусної ДНК методом ПЛР (букальний зішкріб, сеча, слина, кров, зішкріб, ліквор) 290 грн.
  Цитомегаловірус (Cytomegalovirus, CMV), якісне визначення вірусної ДНК методом ПЛР (букальний зішкріб, сеча, слина, кров, зішкріб, ліквор) 250 грн.
  Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgG 220 грн.
  Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgМ 220 грн.
  Токсоплазма (Toxoplasma gondii), якісне визначення ДНК збудника методом ПЛР (кров) 290 грн.
  Токсоплазма (Toxoplasma gondii), авідність антитіл ІgG 550 грн.
  Краснуха (Rubella virus, RUBV), антитіла IgG 220 грн.
  Краснуха (Rubella virus, RUBV), антитіла IgМ 220 грн.
  Краснуха (Rubella virus, RUBV), авідність антитіл ІgG 400 грн.
 • ГЕЛЬМІНТИ ТА ПАРАЗИТИ
  Ентеробіоз, зішкріб на яйця гостриків (Enterobiosis) 140 грн.
  Аскарида (Ascaris lumbricoides), антитіла IgG 440 грн.
  Ехінокок (Echinococcus granulosus), антитіла IgG 300 грн.
  Лямблії (Giardia lamblia), сумарні антитіла IgА, IgM, IgG 300 грн.
  Опісторхії (Opisthorchis felineus), антитіла IgG 300 грн.
  Токсокара (Toxocara canis), антитіла IgG 300 грн.
  Трихінели (Trichinella spiralis), антитіла IgG 300 грн.
  Хелікобактер пілорі (Helicobacter pylori, HP), антиген в калі 400 грн.
  Хелікобактер пілорі (Helicobacter pylori, HP), антитіла lgG 220 грн.
  Хелікобактер пілорі (Helicobacter pylori, HP), антитіла lgM 220 грн.
  Хелікобактер пілорі (Helicobacter pylori, HP), сумарні антитіла IgA, IgM, IgG 220 грн.
 • ТУБЕРКУЛЬОЗ
  Туберкульоз (Mycobacterium tuberculosis, MBT), сумарні антитіла IgA, IgM, IgG 250 грн.
  Туберкульоз (Mycobacterium tuberculosis, MBT), якісне визначення бактеріальної ДНК методом ПЛР (мокротиння, сеча) 330 грн.
 • ІНШІ ІНФЕКЦІЇ
  Борелія (Borrelia burgdorferi), антитіла IgM 330 грн.
  Борелія (Borrelia burgdorferi), антитіла IgG 330 грн.
  Епштейна-Барр вірус (Epstein Barr virus, EBV), антитіла IgG до капсидного антигену VCA 220 грн.
  Епштейна-Барр вірус (Epstein Barr virus, EBV), антитіла IgM до капсидного антигену VCA 220 грн.
  Епштейна-Барр вірус (Epstein Barr virus, EBV), антитіла IgG до нуклерного (ядерного) антигену EBNA 220 грн.
  Епштейна-Барр вірус (Epstein Barr virus, EBV), антитіла IgG до раннього антигену 220 грн.
  Гетерофільні антитіла до Епштейна-Барр вірусу (Epstein Barr virus, EBV) 300 грн.
  Епштейна-Барр вірус (Epstein Barr virus, EBV), авідність антитіл ІgG 360 грн.
  Епштейна-Барр вірус (Epstein Barr virus, EBV), якісне визначення вірусної ДНК методом ПЛР (кров, ліквор, сеча, слина) 250 грн.
  Епштейна-Барр вірус (Epstein Barr virus, EBV), кількісне визначення вірусної ДНК методом ПЛР (кров, ліквор, сеча, слина) 280 грн.
  Кір (Measles virus, MeV), антитіла IgG 280 грн.
  Кір (Measles virus, MeV), антитіла IgМ 390 грн.
  Кашлюк (Bordetella pertussis), антитіла IgG 370 грн.
  Кашлюк (Bordetella pertussis), антитіла IgM 370 грн.
  Кашлюк (Bordetella species, Bordetella pertussis, Bordetella bronchiseptica), якісне визначення вірусної ДНК методом ПЛР 310 грн.
  Мікоплазма пневмонія (Мycoplasma pneumoniae), антитіла IgG 280 грн.
  Мікоплазма пневмонія (Мycoplasma pneumoniae), антитіла IgM 280 грн.
  Хламідія пневмонія (Chlamydia pneumoniae), антитіла IgG 250 грн.
  Хламідія пневмонія (Chlamydia pneumoniae), антитіла IgM 250 грн.
 • ГЕНЕТИКА
  ПЛР. Генетика. HLA-B27 830 грн.
  ПЛР. Генетика. Метаболізм лактози 440 грн.
  Каріотипування 2860 грн.
 • ІМУННИЙ СТАТУС
  Комплексне імунологічне дослідження (Імунограма): Розгорнутий аналіз крові (апаратна методика, ручний підрахунок лейкоцитарної формули, ШОЕ) (ЗАК, CBC), Поглинаюча активність нейтрофілів (фагоцитарне число, фагоцитарний індекс), Субпопуляції Т-В-лімфоцитів (CD3, CD4, CD8, CD16, CD22), Циркулюючі імунні комплекси (ЦІК), Гемолітична активність системи комплементу (CD50), Бактерицидна активність нейтрофілів (НСТ-тест), РБТЛ-тест (визначення проліферативної активності лімфоцитів), Основні класи імуноглобулінів (IgA, IgM, IgG), С-реактивний білок (C-reactive protein, С-РБ, CRP), Ревматоїдний фактор (Rheumatoid factor, РФ, RF), Антистрептолізин-О (Antistreptolysin-O, АСЛ-О, ASO). 950 грн.
  Імуноглобулін А (IgA) 170 грн.
  Вміст секреторного імуноглобуліна А (слина) 250 грн.
  Імуноглобулін М (IgM) 170 грн.
  Імуноглобулін G (IgG) 170 грн.
  Інтерлейкін-6 (IL-6) 880 грн.
  Гліадин (Gliadin Ab), антитіла IgG 390 грн.
  Аналіз крові на LE-клітини 160 грн.
  Антимікросомальні антитіла (Antithyroid microsomal Ab, AMC) 220 грн.
  Антимітохондріальні антитіла (Mitochondrial Ab, АMА-M2) 500 грн.
  Антинуклеарні антитіла (Antinuclear Ab, АNА) 530 грн.
  Антитіла IgМ до бета-2-глікопротеїну І 370 грн.
  Антитіла IgG до бета-2-глікопротеїну І 370 грн.
  Антитіла IgG до кардіоліпіну (АКЛ) 320 грн.
  Антитіла IgМ до кардіоліпіну (АКЛ) 320 грн.
  Антитіла до 1-спіральної ДНК (ADNA 1) 500 грн.
  Антитіла до 2-спіральної ДНК (ADNA 2) 440 грн.
  Антитіла до фосфоліпідів IgG (APHL IgG) 330 грн.
  Антитіла до фосфоліпідів IgM (APHL IgM) 330 грн.
  Антитіла класу IgА до тканинної трансглютамінази (anti-tissue transglutaminase IgА, tTG) 390 грн.
  Антитіла класу IgG до тканинної трансглютамінази (anti-tissue transglutaminase IgG, tTG) 390 грн.
 • БАКТЕРІОЛОГІЧНІ ДОСІЛДЖЕННЯ (БАК.ПОСІВИ)
  Мікоплазма і уреаплазма DUO. Бакпосів урогенітального мазка з антибіотикограмою за 24 години (Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum) 440 грн.
  Генітальний скринінг AF Genital. Бакпосів урогенітального мазка з антибіотикограмою за 24 години (Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealуticum, Escherichia coli, Proteus spp., Providencia spp., Pseudomonas spp., Gardnerella vaginalis, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Neisseria gonorrhoeae, Streptococcus agalactiae, Candida spp., Trichomonas vaginalis.)  820 грн.
  Бактеріологічне дослідження матеріалу з вуха + антибіотикограма 430 грн.
  Бактеріологічне дослідження матеріалу з зіву + антибіотикограма 430 грн.
  Бактеріологічне дослідження матеріалу з носа + антибіотикограма 430 грн.
  Бактеріологічне дослідження матеріалу з ока + антибіотикограма 430 грн.
  Бактеріологічне дослідження сечі + антибіотикограма 430 грн.
  Бактеріологічне дослідження урогенітальних виділень + антибіотикограма 430 грн.
  Бактеріологічне дослідження секрету передміхурової залози + антибіотикограма 430 грн.
  Бактеріологічне дослідження калу на дисбактеріоз + антибіотикограма 440 грн.
  Розширене мікробіологічне дослідження калу на дизгрупу, патогенна мікрофлора кишкової групи інфекцій + антибіотикограма 460 грн.
  Бактеріологічне дослідження на грибкову флору + чутливість до противогрибкових препаратів 430 грн.
  Бактеріологічне дослідження на носійство стафілококу + антибіотикограма 430 грн.
  Бактеріологічне дослідження крові на стерильність + антибіотикограма 550 грн.
  Бактеріологічне дослідження харкотиння + антибіотикограма 430 грн.
  Бактеріологічне дослідження бронхоальвеолярного змиву + антибіотикограма 430 грн.
  Бактеріологічне дослідження матеріалу на б.Леффлера (BL, дифтерія) 430 грн.
  Бактеріологічне дослідження жовчі (1 порція) + антибіотикограма 430 грн.
  Бактеріологічне дослідження із рани + антибіотикограма 430 грн.
  Бактеріологічне дослідження біологічного матеріалу + антибіотикограма 430 грн.
 • ЦИТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
  Аналіз біоматеріалу на демодекс (Demodex) (вії, зішкріб шкіри, волосся, брови) 180 грн.
  Мікроскопія біоматеріалу (волосся, нігті, зішкріб шкіри) на патогенні гриби (на склі) 150 грн.
  Риноцитограма (назоцитограма) 170 грн.
  Мікроскопія урогенітального мазка (жінки) - Uretra, vagina, cervix 160 грн.
  Бактеріоскопічне дослідження виділень статевих органів 160 грн.
  Цитологічне дослідження епітелію на атипові клітини (жінки) (на склі) 190 грн.
  Цитоморфологічне дослідження виділень з молочної залози 190 грн.
  ПАП-тест (PAP-тест) (цитоморфологічне дослідження епітелію ектоцервікса та ендоцервікса) 310 грн.
  Рідинна цитологія (ПАП-тест, PAP-тест) 490 грн.
  Мікроскопія урогенітального мазка (чоловіки) 160 грн.
  Мікроскопічне дослідження еякуляту (сперми) 160 грн.
  Бактеріоскопічне дослідження еякуляту (сперми) 175 грн.
  Мікроскопічне дослідження секрету передміхурової залози 160 грн.
  Цитоморфологічне дослідження біологічного матеріалу 265 грн.
  Спермограма (Spermogram) 400 грн.
 • АЛЕРГОПАНЕЛЬ
  Імуноглобулін Е (IgE) маркер алергії 220 грн.
  ПАНЕЛЬ №3. ХАРЧОВІ АЛЕРГЕНИ (лісовий горіх, арахіс, волоський горіх, мигдаль, молоко, білок курячого яйця, жовток курячого яйця, казеїн, картопля, глютен, морква, помідори, тріска, краб, апельсин, яблуко, пшеничне борошно, житнє борошно, мед, соя) 1150 грн.
  ПАНЕЛЬ №1. РІЗНІ АЛЕРГЕНИ (кліщ Der. pteronyssinus, Der. farinаe, пилок вільхи, пилок берези, пилок ліщини, суміш трав, пилок жита, пилок полину, пилок подорожника, шерсть кішки, шерсть коня, шерсть собаки, Alternaria alternatа, білок яйця, молоко, арахіс, лісовий горіх, морква, пшеничне борошно, соя). 1150 грн.
  Антитіла IgE до алергенів Aspergillus niger 260 грн.
  Антитіла IgE до алергенів Penicillium notatum 260 грн.
  Антитіла IgE до алергенів амброзії 280 грн.
  Антитіла IgE до алергенів кульбаби 280 грн.
  Антитіла IgE до алергенів тополі 280 грн.
  Антитіла IgE до кліщів Dermatophagoides farinae 280 грн.
  Антитіла Ig E до кліщів Dermatophagoides pteronyssinus 280 грн.
  Антитіла IgE до алергенів домашнього пилу 280 грн.

Здати аналізи в Києві можливо в нашій клініці. На базі «Kyiv Clinic» (Київ Клінік) організована сучасна лабораторія, яка виконує широкий спектр аналізів. Щоб здати аналізи, досить записатися на сайті на зручний для пацієнта час або домовитися про візит в лабораторію клініки по телефону.

Що ми робимо?

У лабораторії «Київ Клінік» можливо здати аналізи за напрямами:

1. Загальноклінічні:

а) гематологічні дослідження. Проводяться вручну і за допомогою гематологічного аналізатора. Види:

аналіз крові клінічний (з розгорнутою лейкоцитарної формули);
визначення групи крові і резус-фактора;
коагулограма.

Клінічне значення: виявляють ознаки запалення, анемії, онкогематологічного процесу.

б) аналіз сечі:

загальний;
за Зимницьким;
по Нечипоренко та ін.

Клінічне значення: виявляють хвороби нирок і сечових шляхів, цукровий діабет.

в) аналіз калу:

копрограма;
на кишкові паразити;
на приховану кров.

Клінічне значення: виявлення глистових інвазій, пухлинних процесів в ШКТ.

г) аналіз мокротиння.

д) мікроскопічні:

зішкріб на демодекс;
волосся, шкіра, нігті – на грибок;
секрет простати;
спермограма;
урогенітальні мазки (чоловічий і жіночий);
цитологія на атипові клітини.

2. Біохімічні

Проводиться «вручну» і за допомогою біохімічного аналізатора. Види:

біохімія крові (31 показник);
ліпідний спектр;
ревматоїдная панель;
електроліти.

Клінічне значення: визначає маркери запалення і стадію процесу, обміну патологію, порушення функції печінки, нирок.

3. Інфекційне
Проводиться методами ПЛР, ІФА, бактеріологічними методами. Види:

гепатити В і С;
TORCH-інфекції (герпес, краснуха, токсоплазмоз, цитомегаловірусна інфекція);
папіломавірусна інфекція;
сифіліс;
12 інфекцій, що передаються статевим шляхом (хламідіоз, гонорея, кандидоз тощо);
інфекції ШКТ (helicobacter pylori, лямбліоз, гельмінтози тощо);
ВІЛ-інфекція;
кліщові інфекції;
дитячі інфекції (кір, свинка, дифтерія, коклюш);
туберкульоз;
вірус Епштейна-Барра;
носійство стафілокока, стрептокока.

4. Імунологічне.

5. Алергологічне
Проводиться, в тому числі для визначення індивідуальної чутливості до алергенів (їжі, вовни, пилу, комах, плісняви тощо)

6. Аутоімунне

7. Гістологічне

8. Молекулярно-генетичне

9. Експрес-аналізи

10. Інші

Крім окремих видів в лабораторії «Київ Клінік» можливо здати аналізи за комплексними програмами – т. зв. панелям з пакетами конкретних напрямів:

тиреоїдної;
остеопорозної;
репродуктивної;
діабетичних і ін.

Переваги лабораторної діагностики в Києві

Рівень розвитку методів діагностики, які використовуються в лабораторії «Київ Клінік», їх різноманітність, сполучуваність і взаємодоповнюваність або, навпаки, альтернативність дозволяють:

Об'єктивно оцінити поточний стан здоров'я пацієнта.
Виявити хворобу на ранній стадії.
При диференціальній діагностиці складних випадків виключити сумнівні варіанти, підтвердивши єдино точний і вірний діагноз хвороби.
Контролювати ефективність призначеної терапії, відстежуючи протягом хвороби в динаміці.
Своєчасно виявити симптоми побічних реакцій, можливих при призначенні тривалих курсів лікування, і провести корекцію.

Якщо пацієнт здає аналізи в лабораторії «Київ Клінік» клініка гарантує:

оперативність виконання аналізів;
достовірність і точність результатів;
інформативність аналізів;
консультацію з трактування результатів;
конфіденційність;
демократичні за мірками Києва ціни.

Зв'яжіться з нами або задайте питання

Подзвоніть зараз

044 456-00-46 Записатися на прийом

Залиште заявку

Задати питання

Написати
Вт, Чт: 9:00-18:00
Сб: 9:00-15:00